Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

Σύγχρονο Περιβάλλον Εργασίας

Ενισχύστε και επιταχύνετε την ψηφιακή μετάβαση της εταιρείας σας, δημιουργώντας ένα προηγμένο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.

Βελτιστοποιήστε και επιταχύνετε την ψηφιακή σας συνεργασία και εξερευνήστε τα χαρακτη-ριστικά ενός σύγχρονου και ευέλικτου εργασιακού περιβάλλοντος με την Logisek

Με εμπειρία και γνώση που καλύπτει ολοκληρωτικά τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές του Microsoft Cloud, η Logisek αποτελεί πρωταρχικό σύμμαχο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής σας, μεταμορφώνοντας τον παραδοσιακό σας εξοπλισμό σε ένα καινοτόμο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του μέλλοντος.

 

Ο σύγχρονος χώρος εργασίας προσφέρει εξατομίκευση και ευελιξία, επιτρέποντας αποδοτική εργασία και συνεργασία, ανεξαρτήτως του τόπου και του χρόνου. Αυτός είναι ο πυρήνας της επιχείρησης του 21ου αιώνα που υποστηρίζουμε ενεργά και προάγουμε με συνέπεια.

Βελτιωμένη εμπειρία και ευημερία των εργαζομένων
Βελτιωμένη εμπειρία και ευημερία των εργαζομένων

Ο τρόπος με τον οποίο εργαζόμαστε σε φυσικό και ψηφιακό επίπεδο έχει μεταβληθεί ριζικά, αναδεικνύοντας νέες προκλήσεις που στην Logisek έχουμε μάθει να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά. Πλέον, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε τις σωστές τεχνολογίες και τα σωστά εργαλεία ώστε να μπορείτε να ανταποκρίνεστε στις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησής σας με τον παλμό της εταιρείας σας - τους ανθρώπους της.

Ασφάλεια εταιρικού επιπέδου
Ασφάλεια εταιρικού επιπέδου

Οι δυνατότητες της Microsoft για ένα ασφαλή χώρο εργασίας επιτυγχάνονται μέσω της σουίτας Microsoft 365, συμπεριλαμβανομένων της διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης, της προηγμένης προστασίας από απειλές και της διαχείρισης τελικών σημείων, παρέχοντας στην επιχείρηση σας και στους ανθρώπους της ένα ασφαλές περιβάλλον που προσαρμόζεται στις εξελισσόμενες απειλές. Με το Microsoft 365, ο παραδοσιακός ελεγκτής τομέα αντικαθίσταται με το Azure Active Directory. Αυτή η υπηρεσία παρέχει προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας όπως πρόσβαση υπό όρους, ενοποιημένη σύνδεση μεταξύ διαφόρων συστημάτων με την χρήση ενός μόνο χρήστη, προηγμένο σύστημα καταγραφής συμβάντων και αναφορών, έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων και άλλα Περιλαμβάνει το InTune, παρέχοντας τη δυνατότητα διαχείρισης σταθμών εργασίας, τη δημιουργία και εφαρμογή πολιτικών καθώς και την εποπτεία των ενεργειών του προσωπικού στις συσκευές της επιχείρησης. Άλλα πλεονεκτήματα του InTune είναι η δυνατότητα μετριασμού της διαρροής δεδομένων, όπως η πρόληψη της αντιγραφής και επικόλλησης δεδομένων μεταξύ εφαρμογών και η αποτροπή της λήψης αρχείων σε μη αξιόπιστες συσκευές. Επιπλέον, οι συσκευές μπορούν να κρυπτογραφηθούν για ενισχυμένη ασφάλεια, ενώ οι επιχειρήσεις διαθέτουν τη δυνατότητα απομακρυσμένης διαγραφής όλων των δεδομένων της συσκευής σε περίπτωση που αυτή χαθεί ή κλαπεί.

Κόστος και επεκτασιμότητα
Κόστος και επεκτασιμότητα

Τα παραδοσιακά συστήματα πληροφορικής συχνά απαιτούν συνεχή επένδυση και δεν προσαρμόζονται εύκολα στις αυξανόμενες ανάγκες μιας επιχείρησης. Αντίθετα, η μετάβαση στο cloud, παρόλο που συνοδεύεται από μια αρχική εφάπαξ επένδυση, καταργεί την ανάγκη της δαπανηρής αναβάθμισης της υποδομής κάθε λίγα χρόνια καθώς ανά πάσα στιγμή έχετε διαθέσιμους όσους πόρους και υπηρεσίες χρειάζεστε. Το Microsoft Azure αποτελείται από εκατοντάδες κέντρα δεδομένων σε όλο τον κόσμο, εξασφαλίζοντας μειωμένη καθυστέρηση και ανθεκτικότητα σε περίπτωση αποτυχίας. Η διαχείριση αυτών των κέντρων δεδομένων πραγματοποιείται αποκλειστικά από την Microsoft αφαιρώντας την ανάγκη για τη συντήρηση ή την αναβάθμιση τους. Επίσης, ένα από τα πλεονεκτήματα είναι ο τρόπος τιμολόγησης όπου περιλαμβάνει το μοντέλο «πληρώνω όσο το χρησιμοποιώ» είτε σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε την υποδομή σας να «μεγαλώνει» και να «μειώνεται» αυτόματα ανάλογα τη ζήτηση, κάτι που δίνει καλύτερο έλεγχο στο κόστος χρήσης. Δώστε στην ομάδα σας πρόσβαση ανά πάσα στιγμή σε κορυφαία υποδομή που είναι πάντα ενημερωμένη χωρίς να χρειάζεται να ασχοληθείτε ξανά με αναβαθμίσεις, άδειες και εξοπλισμό.

Αποτελεσματική συνεργασία και επικοινωνία
Αποτελεσματική συνεργασία και επικοινωνία

Δημιουργήστε μια ενοποιημένη εμπειρία. Ενδυναμώστε την ομάδα σας, δίνοντας της τη δυνατότητα να καινοτομεί, να δημιουργεί και να συνεργάζεται αποτελεσματικά, προσφέροντάς της τα απαραίτητα εργαλεία και τις προηγμένες τεχνολογίες για άμεση πρόσβαση σε εφαρμογές, ιστοσελίδες, υπηρεσίες, πληροφορίες και έγγραφα, ανεξαρτήτως χρόνου, τόπου ή συνθηκών.

Συνεργαστείτε απομακρυσμένα και πιο γρήγορα
Συνεργαστείτε απομακρυσμένα και πιο γρήγορα

Η συνεργασία μέσω παραδοσιακών συστημάτων μπορεί να είναι πολλές φορές δύσκολη και δαπανηρή, ειδικά για επιχειρήσεις με περισσότερα απο ένα γεωγραφικά σημεία ή με προσωπικό που εργάζεται από οπουδήποτε. Τα εικονικά προσωπικά δίκτυα (VPN) ασφαλίζουν την απομακρυσμένη πρόσβαση, ωστόσο δεν προσφέρουν ένα μοντέρνο περιβάλλον εργασίας μεταξύ των μελών μια επιχείρησης. Συχνά, το προσωπικό αντιμετωπίζει προβλήματα κατά την εργασία του με την χρήση κοινών δεδομένων, καθώς η δημιουργία πολλαπλών εκδόσεων εγγράφων μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση και καθυστερήσεις. Το Microsoft 365 προσφέρει ένα ευρέως επεκτάσιμο περιβάλλον συνεργασίας. Με την εφαρμογή των εργαλείων SharePoint, Planner και Teams, το προσωπικό έχει τη δυνατότητα να συνεργάζεται σε έγγραφα σε πραγματικό χρόνο, προσθέτοντας σχόλια και αλλαγές. Το OneDrive επιτρέπει τον ασφαλή διαμοιρασμό εγγράφων, ακόμη και με εξωτερικούς συνεργάτες, ενώ οι ομάδες εντός της επιχείρησής σας μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτές τις εφαρμογές μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ή απευθείας από τις εγκατεστημένες εφαρμογές Microsoft 365 στον υπολογιστή τους.

Διαχείριση πληροφοριών και δεδομένων χωρίς τριβές
Διαχείριση πληροφοριών και δεδομένων χωρίς τριβές

Ανταποκριθείτε στις προκλήσεις μιας κατανεμημένη ομάδα, ενός υβριδικού εργασιακού δυναμικού, της χρήσης πολλαπλών συσκευών καθώς και των σύνθετων ζητημάτων ασφάλειας σε ένα περιβάλλον που βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη. Προχωρήστε σε αλλαγές και αναβαθμίσεις των επιχειρηματικών σας διαδικασιών με μια απλουστευμένη και ευφυή προσέγγιση στη διαχείριση του χώρου εργασίας, εκμεταλλευόμενοι την δύναμη του Cloud.

Λειτουργήστε μαζί
Λειτουργήστε μαζί

Στο παρελθόν, τα πληροφοριακά συστήματα των επιχειρήσεων στηρίζονταν σε έναν ή περισσότερους διακομιστές για την εξυπηρέτηση των ηλεκτρονικών ταχυδρομείων μιας επιχείρησης καθώς και ξεχωριστό τηλεφωνικό κέντρο για τις τηλεφωνικές επικοινωνίες. Σήμερα, το Microsoft 365 προσφέρει μια εναλλακτική λύση, συγκεντρώνοντας τις επικοινωνίες σε μια ενιαία πλατφόρμα, όπως το Microsoft Teams. Το Microsoft Teams επιτρέπει στους εργαζόμενους να συνδιάζουν αποτελεσματικά διάφορες μορφές επικοινωνίας, όπως άμεσα μηνύματα, βιντεοκλήσεις, φωνητικές κλήσεις και εικονικές συσκέψεις. Ταυτόχρονα, επιτρέπει την κοινή χρήση και προβολή εγγράφων κατά τη διάρκεια των εικονικών συσκέψεων, καθώς δίνει τη δυνατότητα καταγραφής και αποθήκευσης του υλικού για μελλοντική αναφορά ή κοινή χρήση. Επιπλέον, κάθε εφαρμογή του Microsoft 365 διαθέτει ενσωματωμένη ικανότητα παρακολούθησης της κατάστασης συνδεσιμότητας των χρηστών, δίνοντας σας την δυνατότητα να γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή αν κάποιος συνάδελφος σας είναι διαθέσιμος, εκτός σύνδεση, βρίσκεται σε κάποια τηλεδιάσκεψη ή είναι απασχολημένος.

Η τεχνολογία που σας προσφέρουμε για ένα σύγχρονο και υβριδικό περιβάλλον εργασίας: Microsoft 365
Το Microsoft 365 είναι η σύγχρονη εργαλειοθήκη που παρέχει ενοποιημένες λύσεις για επικοινωνία, συνεργασία, ασφάλεια και παραγωγικότητα. Αυτό το έξυπνα συνδεδεμένο οικοσύστημα προσφέρει μια ευχάριστη εμπειρία στους χρήστες σας, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει επεκτασιμότητα και ανθεκτικότητα για την επιχείρησή σας.
Image link
Image link

Είναι το Microsoft 365 η ιδανική επιλογή για τον σύγχρονο χώρο εργασίας σας;

Πολλοί οργανισμοί μπορούν να επωφεληθούν από το Microsoft 365 στον σύγχρονο χώρο εργασίας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και ενισχύοντας την ασφάλεια, ενώ ταυτόχρονα μειώνουν το πληροφοριακό κόστος.

Αν πρόκειται να αντικαταστήσετε την υποδομή πληροφορικής σας, το Microsoft 365 είναι η ιδανική επιλογή.
Αν το προσωπικό σας χρειάζεται να εργαστεί πιο συλλογικά, η μετάβαση στη σουίτα Microsoft 365 είναι επιτακτική.
Αν αναζητάτε μια εναλλακτική λύση βασισμένη στο cloud για τη διαχείριση της υποδομής σας, το Microsoft Azure παρέχει απεριόριστες ευκαιρίες.
Εάν αναζητάτε καλύτερους τρόπους διαχείρισης της προσβασιμότητας της τεκμηρίωσης και της ασφαλούς αποθήκευσης αρχείων, το SharePoint μπορεί να σας βοηθήσει να βελτιώσετε τη συνεργασία και την καινοτομία.
Microsoft Intune
Microsoft Intune
Το Microsoft Intune σας παρέχει τη δυνατότητα να ορίσετε πολιτικές διαχείρισης για τις εφαρμογές των φορητών συσκευών σας (MAM) καθώς και της διαχείρισης των ίδιων των φορητών συσκευών (MDM), ώστε να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του οργανισμού σας. Με το Microsoft Intune, μπορείτε να προστατεύσετε τα ευαίσθητα δεδομένα σας και να έχετε πλήρη έλεγχο επί του ποιος, τι και πώς χρησιμοποιεί όλες τις συσκευές της επιχείρησής σας.
Ομάδες της Microsoft
Ομάδες της Microsoft
Το Microsoft Teams είναι ο κεντρικός κόμβος για την παραγωγικότητα της επιχείρησής σας και τη σύνδεση μεταξύ των ανθρώπων σας. Με το Microsoft Teams, μπορείτε να συνομιλείτε και να συνεργάζεστε σε πραγματικό χρόνο, να μεταβαίνετε από μια ομαδική συνομιλία σε μια τηλεδιάσκεψη με ένα απλό πάτημα κουμπιού. Παραμείνετε παραγωγικοί καθώς μπορείτε να συγκεντρώσετε τους ανθρώπους σας, τις συνομιλίες και το περιεχόμενό σας σε έναν μοναδικό, έξυπνο χώρο για την υβριδική εργασία.
Enterprise Mobility + Security
Enterprise Mobility + Security
Αξιοποιήστε τις προηγμένες τεχνολογίες του Microsoft 365 και τις αντίστοιχες τεχνολογίες ασφαλείας για να δημιουργήσετε έναν ασφαλή και σύγχρονο χώρο εργασίας. Από τη διαχείριση ταυτότητας έως την προστασία από προηγμένες απειλές, η τεχνολογία Microsoft 365 σας παρέχει τα εργαλεία για να προστατεύσετε τα δεδομένα της επιχείρησής σας σε όλες τις συσκευές, σε όλες τις εφαρμογές και όλες τις τοποθεσίες. Απολαμβάνοντας την ασφάλεια και την ηρεμία .
Εργαλεία παραγωγικότητας Microsoft 365
Εργαλεία παραγωγικότητας Microsoft 365
Το Microsoft 365, γνωστό επίσης ως Office 365, προσφέρει μια πλήρη σουίτα εφαρμογών γραφείου που περιλαμβάνει όλα τα γνωστά προγράμματα Office, μαζί με άλλες κορυφαίες εφαρμογές. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονται το Microsoft Teams, το SharePoint και το Exchange Online, που επιτρέπουν βελτιωμένη συνεργασία και επικοινωνία στον εργασιακό σας χώρο. Αυτή η ολοκληρωμένη σουίτα παραγωγικότητας έχει σχεδιαστεί για να απλοποιήσει και να αναδιαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται οι καθημερινές εργασίες στη σύγχρονη επιχείρησή σας. Από τη διαχείριση έγγραφων και την οργάνωση ομάδων εργασίας μέχρι την αποθήκευση και την ανταλλαγή πληροφοριών, το Microsoft 365 επιτρέπει την αποτελεσματική διεξαγωγή των εργασιών σας και την αύξηση της παραγωγικότητας σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησής σας.
Διαχειριζόμενη επιφάνεια εργασίας της Microsoft
Διαχειριζόμενη επιφάνεια εργασίας της Microsoft
Το Microsoft Azure Virtual Desktop είναι μια ολοκληρωμένη και ασφαλής υπηρεσία που προσφέρει την διαχείριση ενός εικονικού απομακρυσμένου σταθμού εργασίας χωρίς να επηρεάζεται η εμπειρία του χρήστη. Με αυτήν την υπηρεσία, μπορείτε να μειώσετε το κόστος των σταθερών και φορητών συσκευών στην επιχείρησή σας, αξιοποιώντας έναν εικονικό σταθμό εργασίας, και να αυξήσετε την παραγωγικότητα με σύγχρονες και ασφαλείς υπηρεσίες. Επιτρέπει στους χρήστες σας να έχουν πρόσβαση σε εφαρμογές και αρχεία από οποιαδήποτε συσκευή και οποιαδήποτε τοποθεσία, ενώ παράλληλα παρέχει εξαιρετικά υψηλή ασφάλεια και προστασία των δεδομένων. Με το Microsoft Azure Virtual Desktop, η επιχείρησή σας μπορεί να επωφεληθεί από μια ευέλικτη απομακρυσμένη λύση εργασίας.

Προσφέρουμε μετασχηματισμό της πληροφοριακής υποδομής σας

Αφήστε την Logisek να καθοδηγήσει την #ΨηφιακήΕπανάσταση σας

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συνομιλήσετε με έναν από τους συμβούλους μας, παρακαλούμε μοιραστείτε μερικές λεπτομέρειες μαζί μας και θα επικοινωνήσουμε ωστε να βρούμε την κατάλληλη λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σας.

    Εξερευνήστε τις υπηρεσίες πληροφορικής της Logisek