ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Open Source Intelligence (OSINT)

Εντοπίστε και αντιμετωπίστε τους κινδύνους που σχετίζονται με ευαίσθητα
δεδομένα από δημόσια διαθέσιμες πηγές.

Ξεκινήστε την ψηφιακή έρευνα με την Logisek

Το OSINT (Open Source Intelligence), περιλαμβάνει μια σειρά από μεθοδολογίες και στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών που είναι δημόσια προσβάσιμες από ένα ευρύ φάσμα πηγών.

 

Αυτές οι πηγές περιλαμβάνονται σε μια ευρεία γκάμα πλατφορμών, ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγονται φόρουμ, πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, ιστότοποι, βίντεο, wikis, εγγραφές Whois για καταχωρημένα ονόματα τομέων, μεταδεδομένα και ψηφιακά αρχεία, πηγές απο το σκοτεινό διαδίκτυο, δεδομένα γεωτοποθεσίας, διευθύνσεις IP, εγγραφές blockchain, μηχανές αναζήτησης και οτιδήποτε άλλο είναι προσβάσιμο μέσω του διαδικτύου ή μέσω οποιασδήποτε δημόσιας βάσης δεδομένων.

 

Το OSINT λειτουργεί ως ένα ουσιαστικό εργαλείο για ειδικούς και αναλυτές, συμβάλλοντας στην παρακολούθηση τάσεων, την ταυτοποίηση πιθανών απειλών και τη συλλογή δεδομένων. Αυτά τα δεδομένα, με τη σειρά τους, υποστηρίζουν μια πληθώρα λειτουργιών όπως η διαχείριση ασφάλειας, η ανάλυση κινδύνου και τα προγράμματα πληροφοριακής.

ΒΑΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

Οργανωτική νοημοσύνη υψηλού επιπέδου

Η Logisek υπερβαίνει την απλή παρακολούθηση, εξερευνώντας ασύλληπτους όγκους ψηφιακών δεδομένων και παρέχοντας εμπεριστατωμένες αναλύσεις.

Λαμβάνοντας μια σαφή εικόνα του αποτυπώματος του οργανισμού σας
Αποκτήστε μια ολιστική άποψη του προσωπικού και των ροών εργασίας σας, καθώς και τυχόν ευπάθειες που μπορεί να αναζητήσουν για να εκμεταλλευτούν μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
Ανάλυση πιθανών κινδύνων κατά προτεραιότητα
Αποκτήστε μια σαφή κατανόηση των κινδύνων και των απειλών που παρουσιάζουν το υψηλότερο επίπεδο κινδύνου για την υποδομή σας, και μάθετε πώς να τα τα αντιμετωπίζετε αποτελεσματικά.
Αποκτήστε επαγγελματική καθοδήγηση για την διασφάλιση των πληροφοριών σας.
Προσφέρουμε καθοδήγηση για την αφαίρεση των πληροφοριών από δημόσιες πλατφόρμες ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, σας συμβουλεύουμε για την ασφαλή διαχείριση τους.

Τα δημόσια δεδομένα, ενώ λειτουργούν ως ένα πολύτιμο αποθετήριο πληροφοριών, μπορούν επίσης να αποκαλύψουν πιθανές απειλές για την επιχείρηση σας που μπορεί να ήταν προηγουμένως άγνωστες σε εσάς.

Τρόποι Συλλογής Πληροφοριών
Ανοικτού Πηγαίου Ερευνητικού Υλικού (OSINT)

Η συλλογή των πληροφοριών γίνεται βάση τριών μεθόδων συλλογής, οι οποίες είναι, η παθητική, η ημιπαθητική και η ενεργητική συλλογή. Η χρήση του κάθε τρόπου εξαρτάται από το σενάριο και το είδος που σας ενδιαφέρει.

Παθητική Συλλογή
Αυτή είναι η πιο συνηθισμένη μέθοδος που χρησιμοποιείται στη συλλογή πληροφοριών OSINT. Εξ' ορισμού, οι περισσότερες μέθοδοι συλλογής OSINT πρέπει να χρησιμοποιούν παθητικές στρατηγικές, δεδομένου ότι ο κύριος στόχος του OSINT είναι να συλλέγει πληροφορίες για κάποιο στόχο μέσω δημόσιων προσβάσιμων πηγών.
Ημιπαθητική Συλλογή
Αυτή η προσέγγιση είναι πιο τεχνική, καθώς αποστέλλετε κυκλοφορία απευθείας σε διακομιστές με σκοπό τη συλλογή βασικών πληροφοριών. Το κλειδί είναι να διασφαλιστεί ότι αυτή η κυκλοφορία δεν διαφέρει από μια τυπική δραστηριότητα, ώστε να αποφευχθεί η ειδοποίηση του στόχου σχετικά με την έρευνά που εκτελείται.
Ενεργητική συλλογή
Σε αυτή τη μέθοδο, υπάρχει άμεση αλληλεπίδραση με τα συστήματα με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών. Ωστόσο, η συγκεκριμένη τεχνική μπορεί να ειδοποιήσει τον στόχο για ύποπτη δραστηριότητα, καθώς το άτομο ή ο οργανισμός που συλλέγει πληροφορίες θα χρησιμοποιήσει πολύπλοκες τεχνικές για την εξαγωγή δεδομένων.
Image link

Γιατί χρειάζομαι ψηφιακές έρευνες OSINT;

Οι ψηφιακές έρευνες OSINT αποτελούν εξαιρετικά πολύτιμο εργαλείο για την επιχείρηση σας, καθώς προσφέρουν ολοκληρωμένη εποπτεία μέσω της συλλογής δεδομένων από μια ευρεία γκάμα δημόσιων διαθέσιμων πηγών. Αυτό επιτρέπει την αποτελεσματική αξιολόγηση των κινδύνων, ενώ σας δίνεται η δυνατότητα να ανιχνεύσετε ενδεχόμενες απειλές και ευπάθειες.

Επιπλέον, το OSINT είναι μια οικονομική μέθοδος συλλογής πληροφοριών, καθώς επικεντρώνεται στην εκμετάλλευση πληροφοριών που είναι δημοσίως προσβάσιμες, μειώνοντας τους απαιτούμενους πόρους για τη συλλογή δεδομένων.

Είναι αξιοσημείωτο επίσης ότι το OSINT διέπεται από νομικά και ηθικά πλαίσια, καθώς ασχολείται με τη συλλογή και επεξεργασία δημοσίων πληροφοριών. Κατά συνέπεια, είτε αντιπροσωπεύετε μια επιχείρηση που επιθυμεί να προστατεύσει τα ψηφιακά της αγαθά, είτε είστε ένας ερευνητής, οι ψηφιακές έρευνες OSINT αποτελούν στοιχείο της στρατηγικής σας.

Οι ψηφιακές έρευνες μπορεί να είναι κρίσιμες για διάφορους λόγους. Εδώ είναι μερικά κύρια σημεία για τα οποία μπορεί να χρειαστείτε OSINT:

Το OSINT μπορεί να σας βοηθήσει να ανιχνεύσετε πιθανές απειλές κατά της υποδομής σας, όπως ευπάθειες ή απειλές από κυβερνο-εγκληματίες. Αυτή η προληπτική προσέγγιση μπορεί να συμβάλει στην αποτροπή παραβιάσεων.

Σε περίπτωση που εξετάζετε την προοπτική μιας επιχειρηματικής συνεργασίας, επένδυσης ή εξαγοράς, μια έρευνα OSINT έχει τη δυνατότητα να παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τη φήμη, την οικονομική κατάσταση και άλλα κρίσιμα στοιχεία της πιθανής σας επιχειρηματικής συνεργασίας.

Το OSINT μπορεί να συμβάλλει στην ανίχνευση πιθανών περιπτώσεων απάτης, όπως είναι η υποβολή ψευδών αξιώσεων ή η κλοπή ταυτότητας. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντικό σε κλάδους όπως η ασφαλιστική βιομηχανία ή ο χρηματοπιστωτικός τομέας.

Στον νομικό κλάδο, το OSINT μπορεί να αξιοποιηθεί για τη συγκέντρωση στοιχείων σε δικαστικές υποθέσεις, ειδικά όταν αφορούν ψηφιακά εγκλήματα. Αυτό μπορεί να καλύψει ευρύ φάσμα υποθέσεων, όπως κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας, παρενόχληση μέσω διαδικτύου και άλλα.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να εκμεταλλευτούν το OSINT για να παρακολουθήσουν την παρουσία και την εικόνα της μάρκας τους στο διαδίκτυο, να αναγνωρίσουν πιθανές απειλές για την εταιρική τους φήμη, ή να εντοπίσουν περιστατικά παραβίασης των εμπορικών τους σημάτων.

Αξιοποιώντας διάφορες διαδικτυακές πηγές, οι επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση για πιθανές απειλές και κινδύνους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη λειτουργία τους ή τον κλάδο τους. Αυτό περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα κινδύνων, από γεωπολιτικά ζητήματα μέχρι νέες κυβερνο-απειλές.

Το OSINT μπορεί να εφαρμοστεί για την απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις στρατηγικές, τα προϊόντα και τη θέση των ανταγωνιστών στην αγορά, πληροφορίες που μπορούν να ενισχύσουν τον δικό σας στρατηγικό σχεδιασμό.

Η διαδικασία μας

Χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό ποιοτικών και ποσοτικών αναλύσεων, οι υπηρεσίες OSINT της Logisek βοηθούν επιχειρήσεις σαν τη δική σας ώστε να αποκαλύψουν τι λένε άλλοι για εσάς καθώς και γενίκοτερα τι πληροφορίες υπάρχουν για την επιχείρηση σας στο διαδίκτυο.

Στην σημερινή ψηφιακή εποχή, το διαδίκτυο λειτουργεί ως μια ευρεία πλατφόρμα όπου το κοινό εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις και τις γνώμες του. Το OSINT διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στον εντοπισμό και την αποκάλυψη πολύτιμων πληροφοριών που είναι επικεντρωμένες στην επιχείρηση σας. Αυτά τα δεδομένα, μόλις συλλεχθούν, μετατρέπονται σε πραγματικές πληροφορίες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε αποφάσεις.

Ο κύριος στόχος μας είναι να προστατεύσουμε την επιχείρησή σας, επιτρέποντάς σας να προωθήσετε τις λειτουργίες σας χωρίς καμία ανησυχία. Εκμεταλλευόμενοι το OSINT, μπορούμε να παρακολουθήσουμε τη δημόσια γνώμη, να παρακολουθούμε τις τάσεις και να προβλέπουμε πιθανές απειλές, παρέχοντας έτσι μια ολοκληρωμένη προστασία για την επιχείρησή σας στον ψηφιακό κόσμο.
Image link

Ορισμένες απο τις πληροφορίες που μπορεί να συγκεντρώσει η Logisek σε ένα OSINT για εταιρίες, οργανισμούς επιβολής του νόμου, κυβερνήσεις καθώς και για ανάγκες συμμόρφωσης περιλαμβάνουν:

Ιστορικό μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων ιστορικά αρχεία διαγραμμένων αναρτήσεων.
Αρχειοθετημένα δημόσια αρχεία που περιγράφουν την ιστορική συμμόρφωση και σχετικά θέματα.
Διερεύνηση συμμόρφωσης με την ασφάλεια και διαθεσιμότητα ευαίσθητων δεδομένων.
Ιστορικό συμπεριφοράς και στατιστικά δημόσια διαθέσιμα στον διαδίκτυο.
Συλλογή και οργάνωση εγγράφων, περιουσιακών στοιχείων και άλλα.

Εξερευνήστε τις υπηρεσίες ασφαλείας της Logisek

Logisek conducting web application penetration testing assessments.Logisek conducting system and network penetration testing assessments.Logisek conducting Mobile application penetration testingsLogisek Conducting Social EngineeringLogisek Source code security auditsLogisek conducting IoT penetration testing