ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΜΥΝΕΣ ΣΑΣ

Υπηρεσίες Παρείσδυσης Συστημάτων και Δικτύων

Οι κυβερνοεγκληματίες ανιχνεύουν και εκμεταλλεύονται τα κενά
ασφαλείας με εκπληκτική ταχύτητα και ακρίβεια.

0K

Ευπάθειες ασφάλειας που αποκαλύπτονται ανά μήνα

0K

Παγκόσμιες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο ανά έτος

0K

Ευρωπαϊκές Κυβερνοεπιθέσεις ανά έτος

0Μ

Παγκόσμιο μέσο συνολικό κόστος μιας παραβίασης δεδομένων ανά έτος

Ολοκληρωμένες δοκιμές παρείσδυσης συστημάτων και δικτύων από πιστοποιημένους ειδικούς της Logisek

Οι κυβερνο-εγκληματίες επιδεικνύουν αξιοσημείωτη επιδεξιότητα στον εντοπισμό και την εκμετάλλευση των κενών ασφαλείας με ιδιαίτερα αποδοτικούς και ακριβείς τρόπους. Στη Logisek, παρέχουμε πρόληψη, βοηθώντας σας να αναγνωρίσετε και να αντιμετωπίσετε τα κενά ασφαλείας προτού αξιοποιηθούν από κακόβουλους παράγοντες.

 

Οι ειδικοί μας πραγματοποιούν προσομοιώσεις επιθέσεων που μιμούνται πραγματικά σενάρια, προσφέροντας κατανόηση για τις δυνατότητες των επιτιθέμενων και πώς αυτοί θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα κανάλι επικοινωνίας με το δίκτυο σας και να θέσουν σε κίνδυνο τα συστήματα, τα δεδομένα και την φήμη της επιχείρησης σας.

 

Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την πληροφοριακή υποδομή σας, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που να είναι ικανό να ανταποκριθεί στις επιθέσεις, διασφαλίζοντας την προστασία των ευπαθών πληροφοριών της επιχείρησης σας.

Εσωτερικές δοκιμές παρείσδυσης
Εσωτερικές δοκιμές παρείσδυσης

Με την εκτέλεση εσωτερικών δοκιμών παρείσδυσης, αποκτάτε τη δυνατότητα να γνωρίζετε τι θα μπορούσε να επιτύχει ένας εισβολέας κατά την απόκτηση πρόσβασης στο εσωτερικό δίκτυο της επιχείρησής σας. Αυτές οι δοκιμές σας παρέχουν την απαραίτητη γνώση για τον προσδιορισμό των κινδύνων που προκύπτουν από εξωτερικές ή εσωτερικές κακόβουλες ενέργειες, οι οποίες ενδέχεται να εκτελεστούν είτε απο κάποιο κυβερνο-εγκληματία είτε σκόπιμα ή ακούσια από κάποιο εργαζόμενο σας. Μέσω των υπηρεσιών εσωτερικών δοκιμών παρείσδυσης, μπορούμε να αξιολογήσουμε αν τα δεδομένα της επιχείρησης σας μπορούν να τεθούν σε κίνδυνο, να ιεραρχήσουμε τις ευπάθειες και να προτείνουμε λύσεις για την αντιμετώπισή τους. Η πρόσβαση στα εσωτερικά συστήματα της πληροφοριακής υποδομής σας μπορεί να επιτευχθεί με διάφορες μεθόδους. Ανακαλύψτε τι μπορεί να πράξει ένας εισβολέας απο την στιγμή που έχει αποκτήσει πρόσβαση στο εσωτερικό δίκτυο σας.

Εξωτερικές δοκιμές παρείσδυσης
Εξωτερικές δοκιμές παρείσδυσης

Οι εξωτερικές δοκιμές παρείσδυσης σας παρέχουν τη δυνατότητα να γνωρίζετε τι θα μπορούσε να επιτύχει ένας εισβολέας στα εξωτερικά συστήματα της πληροφοριακής υποδομής σας. Αυτές οι δοκιμές έχουν σχεδιαστεί για τον έλεγχο και τον εντοπισμό των ευπαθειών που ενδέχεται να υπάρχουν στα συστήματα και τις υπηρεσίες που εκτίθενται στο διαδίκτυο, καθώς και για τον έλεγχο των περιμετρικών συστημάτων ασφαλείας που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη και τον εντοπισμό επιθέσεων. Μέσω των υπηρεσιών εξωτερικών δοκιμών παρείσδυσης, μπορούμε να αξιολογήσουμε τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν τα δεδομένα της επιχείρησής σας, να ιεραρχήσουμε τις ευπάθειες και να προτείνουμε λύσεις για την αντιμετώπισή τους.

Δοκιμές παρείσδυσης στο Cloud
Δοκιμές παρείσδυσης στο Cloud

Στο σημερινό επιχειρηματικό τοπίο, πολλές εταιρείες χρησιμοποιούν συστήματα που βασίζονται στο Cloud με σκοπό να φιλοξενήσουν κρίσιμα επιχειρησιακά δεδομένα. Ωστόσο, το να θεωρούμε τα συστήματα cloud ασφαλέστερα από τα παραδοσιακά πληροφοριακά περιβάλλοντα είναι αφελές. Η απομακρυσμένη φύση τους μπορεί να μας καθιστά ακόμα πιο ευάλωτους σε εχθρικές επιθέσεις. Οι δοκιμές παρείσδυσης στις cloud υποδομές πλέον δεν απαιτούν εξουσιοδότηση από τους παρόχους, αλλά πρέπει να ακολουθούνται κάποιοι συγκεκριμένοι κανόνες. Αυτοί οι κανόνες περιγράφονται από τους παρόχους και οι πιστοποιημένοι σύμβουλοι ασφαλείας της Logisek, με την απαιτούμενη εμπειρία στην πλοήγησή τους, μπορούν να εκτελέσουν όλους τους απαιτούμενους ελέγχους ασφαλείας σε όλα τα cloud περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων του AWS της Amazon, του Microsoft Azure και του Google Cloud.

Δοκιμές παρείσδυσης ασύρματων δικτύων
Δοκιμές παρείσδυσης ασύρματων δικτύων

Τα ασύρματα δίκτυα είναι ένα μέρος των δοκιμών που συχνά παραβλέπετε. Οι δοκιμές παρείσδυσης στα ασύρματα δίκτυα επικεντρώνονται στην αξιολόγηση της ασφάλειάς τους και στον τρόπο με τον οποίο οι εισβολείς μπορούν να τα εκμεταλλευτούν. Τα ασύρματα δίκτυα είναι ζωτικής σημασίας για την παροχή πρόσβασης σε συστήματα και δεδομένα, αλλά μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως σημείο εισόδου για κυβερνο-εγκληματίες. Οι πιστοποιημένοι σύμβουλοι ασφαλείας της Logisek, μεταξύ άλλων, πραγματοποιούν ελέγχους για ευπάθειες όπως επιθέσεις ταυτοποίησης, ρυθμίσεων, επαναχρησιμοποίηση υπαρχόντων συνδέσεων, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο της επιχείρησής σας και άλλα.

Δοκιμές ασφαλείας τμηματοποιημένων δικτύων
Δοκιμές ασφαλείας τμηματοποιημένων δικτύων

Ο διαχωρισμός των εσωτερικών δικτύων των επιχειρήσεων σε μικρότερα τμήματα και η εγκατάσταση τειχών προστασίας ανάμεσα τους, εντείνει αναμφίβολα την πολυπλοκότητα των κανόνων του τείχους προστασίας. Κατά την υλοποίηση ενός έργου ελέγχου της τμηματοποίησης ενός δικτύου, δεν είναι ασυνήθιστο να συναντήσουμε δεκάδες, εκατοντάδες, ή ακόμη και χιλιάδες πολιτικές ασφάλειας σε ένα ή περισσότερα τείχη προστασίας. Η διεξαγωγή μιας ολοκληρωμένης δοκιμής ασφάλειας έναντι σε τμηματοποιημένα δίκτυα είναι κρίσιμη και ως σκοπό έχει την επιβεβαίωση της επιτυχούς υλοποίησης του διαχωρισμού καθώς και ότι συμβαδίζει με τους επιχειρηματικούς στόχους της επιχείρησης. Δεδομένου ότι η τμηματοποίηση ενός δικτύου είναι μια μακροπρόθεσμη και δυναμική διαδικασία, οι περιοδικές δοκιμές είναι ζωτικής σημασίας ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι οι κανόνες ελέγχων εφαρμόζονται κατάλληλα, και ότι τα τμήματα του δικτύου είναι ασφαλώς απομονωμένα. Οποιαδήποτε περιττά μονοπάτια επικοινωνίας πρέπει να εξαλειφθούν. Πράγματι, πολλά framework ασφάλειας απαιτούν την τακτική διεξαγωγή ελέγχων, όπως κάθε τρίμηνο, εξάμηνο ή έτος. Ο έλεγχος αυτός συμπεριλαμβάνει μια πληθώρα μεθοδολογιών, όπως την ανασκόπηση των κανόνων των τείχων προστασίας, την αξιολόγηση της αρχιτεκτονικής του δικτύου, των ροών επικοινωνίας, τις σαρώσεις των δικτυακών συστημάτων από κάθε τμήμα του δικτύου χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως το NMAP καθώς και εργαλεία ανίχνευσης ευπαθειών. Μέσω αυτής της συστηματικής και αυστηρής προσέγγισης, στοχεύουμε να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα του δικτύου σας απέναντι σε πιθανές κυβερνο-απειλές.

Αξιολόγηση ασφαλείας για την εργασία εξ αποστάσεως
Αξιολόγηση ασφαλείας για την εργασία εξ αποστάσεως

Οι αξιολογήσεις ασφαλείας για την εργασία εξ αποστάσεως αποτελεί μια σημαντική διαδικασία. Αν η επιχείρηση σας έχει υιοθετήσει την απομακρυσμένη εργασία, είναι κρίσιμης σημασίας να διασφαλίσετε ότι πραγματοποιείται με σωστό τρόπο. Μια αξιολόγηση ασφάλειας για την εργασία εξ αποστάσεως περιλαμβάνει την ανίχνευση των ευπαθειών, την αναθεώρηση των πολιτικών, την εξέταση των αδυναμιών του δικτύου και την εκτίμηση των πιθανών κινδύνων ασφάλειας που συνδέονται με την εργασία εξ αποστάσεως. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η απομακρυσμένη πρόσβαση των εργαζομένων στα συστήματα της επιχείρηση σας, να προλαμβάνονται οι απειλές και να υπάρχουν κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δεδομένων και της αποφυγής ανεπιθύμητων επεμβάσεων. Είναι απαραίτητο να εξετάσετε το τι θα μπορούσε να επιτύχει ένας σύμβουλος ασφάλειας έχοντας στην κατοχή του ένα σύστημα της επιχείρησης σας απο το οποίο εκτελούνται απομακρυσμένες εργασίες στα συστήματα σας.

Τι είναι η δοκιμή παρείσδυσης υποδομών

Η δοκιμή παρείσδυσης είναι μια εξουσιοδοτημένη προσομοιωμένη επίθεση που στοχεύει στην αξιολόγηση της ασφάλειας της πληροφοριακής υποδομής μιας επιχείρησης.

Κατά τη διάρκεια αυτών των δοκιμών, επιδιώκουμε να αποκαλύψουμε ευπάθειες που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν εχθρικοί παράγοντες με σκοπό να διαταράξουν τα συστήματά σας, να υπονομεύσουν τη φήμη της εταιρείας σας, να εκμεταλλευτούν εμπιστευτικά ή οικονομικά δεδομένα, ή να προκαλέσουν διακοπές στη λειτουργία των συστημάτων σας είτε για μικρά είτε για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Οι έμπειροι και πιστοποιημένοι σύμβουλοι ασφαλείας μας υιοθετούν τον ρόλο του πιθανού επιτιθέμενου, εκτελώντας αναγνωριστικές ενέργειες και επιθέσεις παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται από πραγματικούς κυβερνο-εγκληματίες, αλλά χωρίς καμία πρόθεση να προκαλέσουν βλάβη.

Μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών παρείσδυσης, παρουσιάζουμε μια περιεκτική αναφορά που περιγράφει τα σημεία ευπάθειας που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των δοκιμών και τις στρατηγικές για την αντιμετώπισή τους.

Διορθώνει τα τρωτά σημεία προτού τα εκμεταλλευτούν οι κυβερνοεγκληματίες
Παρέχει διασφάλιση της σωστής λειτουργίας των συστημάτων ασφαλείας
Βοηθάει στην ευαισθητοποίηση και την κατανόηση των κινδύνων για την κυβερνοασφάλεια
Υποστηρίζει PCI DSS, ISO 27001 και συμμόρφωση με το GDPR
Είναι μια συνεχή δέσμευση για την τήρηση της ασφάλειας
Παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την ιεράρχηση μελλοντικών επενδύσεων στην ασφάλεια

Μεθοδολογίες Αξιολόγηση Ασφαλείας

Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM)
OWASP Mobile Security Testing Guide (MSTG)
OWASP Testing Guide (OTG)
CWE Top 25
OWASP Mobile Security TOP 10
OWASP Web Security TOP 10
OWASP API Security Top 10
Information System Security Assessment Framework (ISSAF)
Penetration Testing Execution Standard (PTES)
Penetration Testing Framework
CVSSS v3.1 Risk Rating Methodology
OWASP ASVS Certification
OWASP MASVS Certification
OWASP OpenSamm Certification
MITRE Framework
NIST Framework
Στη Logisek

Στη Logisek

αποκαλύπτουμε και αντιμετωπίζουμε ενεργά τις ευπάθειες στα συστήματα και τα δίκτυά σας, επιτρέποντάς σας να επικεντρώνεστε στις βασικές επιχειρηματικές σας λειτουργίες και να διατηρείτε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η μεθοδολογία μας για τις δοκιμές παρείσδυσης σε μια πληροφοριακή υποδομή δίνει έμφαση στη χειροκίνητη προσέγγιση. Αυτή η στρατηγική επιτρέπει μια πιο λεπτομερή ταυτοποίηση και εκμετάλλευση των ευπαθειών, που συχνά παραβλέπονται από τη χρήση αυτοματοποιημένων σαρώσεων και εργαλείων.

Η αποκατάσταση αυτών των εντοπισθέντων ευπαθειών ενισχύει τις επιχειρήσεις, βοηθώντας στη πρόληψη πιθανών παραβιάσεων δεδομένων, στην εδραίωση της σταθερότητα της πληροφοριακής υποδομής τους, στη βελτιστοποίηση της επιστροφής της επένδυση τους (ROI) και στην ενίσχυση της εμπειρίας των πελατών τους.

Γιατί η επιχείρηση σας χρειάζεται τις υπηρεσίες δοκιμών παρείσδυσης;

Με τις απειλές να εξελίσσονται συνεχώς, συνιστάται σε κάθε επιχείρηση να εκτελεί δοκιμές παρείσδυσης κάθε έξι μήνες ή τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, αλλά πιο συχνά όταν:
Πραγματοποιεί σημαντικές αλλαγές στη πληροφοριακή υποδομή
Όταν ενημερώνονται ή τροποποιούνται οι πολιτικές τελικών χρηστών
Εφαρμόζονται σημαντικές ενημερώσεις ασφαλείας
Απόκτηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών
Προετοιμασία για συμμόρφωση με κανονισμούς και πρότυπα ασφαλεία
Σε συγχώνευση ή εξαγορά επιχειρήσεων

Προσεγγίσεις Αξιολόγηση Ασφαλείας

Logisek Blackbox Security Assessment Approach

Η δοκιμή παρείσδυσης από εξωτερικό ή εσωτερικό περιβάλλον χωρίς την χρήση διαπιστευτηρίων, κατά την οποία ο σύμβουλος ασφαλείας βρίσκεται είτε εκτός είτε εντός της τεχνολογικής υποδομής, προσομοιώνοντας μια τυπική επίθεση. Κατά τη διάρκεια αυτού του ελέγχου, οι σύμβουλοι ασφαλείας επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν τα ίδια εργαλεία και τις στρατηγικές που θα χρησιμοποιούσε ένας υποτιθέμενος εισβολέας.

Για την εκτέλεση δοκίμων παρείσδυσης από εξωτερικό ή εσωτερικό περιβάλλον χωρίς την χρήση διαπιστευτηρίων παρέχεται απλώς μια λίστα με τα συστήματα που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής, χωρίς καμία άλλη πληροφορία σχετικά με την υποδομή.

Είναι σημαντικό επίσης να τονιστεί πως οι δοκιμές παρείσδυσης από εξωτερικό ή εσωτερικό περιβάλλον χωρίς την χρήση διαπιστευτηρίων μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε τεχνολογικό σύστημα ή περιβάλλον.

Logisek Whitebox Security Assessment Approach

Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως δοκιμή εσωτερικής παρείσδυσης με τη χρήση διαπιστευτηρίων, κατά την οποία ο σύμβουλος ασφαλείας έχει πρόσβαση εντός της πληροφοριακής υποδομής. Σε αυτήν την προσέγγιση, παρέχονται λεπτομερείς πληροφορίες και προδιαγραφές, οι οποίες συνήθως δεν είναι διαθέσιμες σε κυβερνο-εγκληματίες.

Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμο εργαλείο για τον εντοπισμό κρυφών τρωτών σημείων, τα οποία θα μπορούσαν ενδεχομένως να είχαν παραβλεφθεί.

Είναι σημαντικό επίσης να τονιστεί πως οι εσωτερικές δοκιμές παρείσδυσης με την χρήση διαπιστευτηρίων μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε τεχνολογικό σύστημα ή περιβάλλον.

Logisek Graybox Security Assessment Approach

Η δοκιμή παρείσδυσης από εξωτερικό ή εσωτερικό περιβάλλον, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με την χρήση διαπιστευτηρίων είτε χωρίς.

Κατά τη διάρκεια αυτού του ελέγχου, οι σύμβουλοι ασφαλείας έχουν πρόσβαση σε περιορισμένες αλλά χρήσιμες ευαίσθητες πληροφορίες. Παράλληλα, τους παρέχεται μια κατανοητή εποπτεία της αρχιτεκτονικής των συστημάτων ή των εφαρμογών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής, καθώς και η υποστήριξη ενός μέλους της εταιρείας που ανήκει στην ομάδα πληροφοριακών τεχνολογιών.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, όταν ανακαλύπτεται ένα νέο στοιχείο ελέγχου, ο σύμβουλος έχει τη δυνατότητα να ζητήσει επιπλέον πληροφορίες από την ομάδα πληροφοριακών τεχνολογιών της εταιρείας όσον αφορά την λειτουργία του, προκειμένου να διενεργήσει πιο εστιασμένες δοκιμές.

Είναι σημαντικό επίσης να τονιστεί πως οι δοκιμές παρείσδυσης από εξωτερικό ή εσωτερικό περιβάλλον χωρίς ή με την χρήση διαπιστευτηρίων μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε τεχνολογικό σύστημα ή περιβάλλον.

Η μεθοδολογία μας για τις δοκιμές παρείσδυσης

Οι υπηρεσίες δοκιμών παρείσδυσης ασφαλείας της Logisek βασίζονται σε μια συστηματική προσέγγιση για τον εντοπισμό και την αναφορά των ευπαθειών. Η μεθοδολογία μας για τις δοκιμές παρείσδυσης περιλαμβάνει:

Συνεργαζόμαστε στενά με την ομάδα σας ώστε να καθορίσουμε το πεδίο εφαρμογής των αξιολογήσεων ασφάλειας, αποκτώντας μια περιεκτική κατανόηση των μοναδικών αναγκών σας, προσαρμόζουμε την προσέγγιση των δοκιμών μας με στόχο να παρέχουμε την πιο αποτελεσματική αξιολόγηση ασφάλειας στην πληροφοριακή υποδομή σας.

Μέσω αυτής της συνεργασίας, αξιολογούμε τις απαιτήσεις ασφάλειας της επιχείρησής σας, λαμβάνοντας υπόψη μεταβλητές, όπως η ευαισθησία των δεδομένων σας, οι απαιτήσεις συμμόρφωσης με τους κανονισμούς, οι καλύτερες πρακτικές ασφάλειας βάση της βιομηχανίας που ανοίκει η επιχείρηση σας, και άλλα.

Κατά τη διάρκεια της συλλογής πληροφοριών, η Logisek χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνικές open-source intelligence με σκοπό να συλλέξει ανοιχτές δημόσιες πληροφορίες. Αυτά τα δεδομένα, τα οποία μπορεί να εκμεταλλευθούν εχθρικοί παράγοντες, θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του οργανισμού σας.

Τα ανοιχτά δημόσια δεδομένα δεν αποτελούν μόνο μια σημαντική πηγή πληροφόρησης, αλλά μπορεί επίσης να αποκαλύψουν πιθανούς κινδύνους για την επιχείρηση σας που πιθανόν να μην γνωρίζετε ότι υπάρχουν;. Τέτοιες πληροφορίες μπορούν να συλλεχθούν από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των μηχανών αναζήτησης, των κοινωνικών δικτύων, των αποθετηρίων κώδικα, των φόρουμ, ακόμη στο σκοτεινό διαδίκτυο.

Αυτή η προληπτική στρατηγική μας επιτρέπει να εντοπίζουμε πιθανές απειλές και ευπάθειες που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν οι επιτιθέμενοι, με σκοπό να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων της επιχείρησης σας.

Εκτελούμε εμπεριστατωμένη ανάλυση και συγκεντρώνουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και δεδομένα, αναφορικά με τα συστήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής.

Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την χαρτογράφηση των λειτουργιών και των υπηρεσιών των συστημάτων που αποτελούν τους στόχους μας, ως σκοπό έχει την ακριβή κατανόηση του περιβάλλοντος για την αποτελεσματική προσέγγιση της αξιολόγησης της ασφάλειας.

Εκτελούμε μια ολοκληρωμένη διαδικασία για την αξιολόγηση και την ανέυρεση των γνωστών ευπαθειών, η διαδικασία αυτή συνδυάζει τη χρήση αυτοματοποιημένων εργαλείων με χειροκίνητες τεχνικές, με ή χωρίς τη χρήση διαπιστευτηρίων. Πρωταρχικός μας στόχος είναι να αποκτήσουμε μια λεπτομερή εικόνα της επιφάνειας επίθεσης του οργανισμού σας.

Εκτελούμε μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση ασφάλειας των εφαρμογών σας, η διαδικασία αυτή συνδυάζει τη χρήση αυτοματοποιημένων εργαλείων με χειροκίνητες τεχνικές, χωρίς τη χρήση διαπιστευτηρίων.

Εκμεταλλευόμαστε τις ευπάθειες που έχουν εντοπιστεί. Στόχος είναι να καταφέρουμε να αποκτήσουμε πρόσβαση σε συστήματα και δεδομένα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης εξειδικευμένων χειροκίνητων τεχνικών και εργαλείων.

Εκτελούμε στοχευμένες επιθέσεις με σκοπό την παραβίαση λογαριασμών χρηστών που κατέχουν υψηλό επίπεδο προσβάσεων, όπως διαχειριστές δικτύων ή χρηστών με δικαιώματα διαχείρισης συγκεκριμένων συστημάτων.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης εξελιγμένων τεχνικών και εργαλείων. Στόχος μας είναι να αποκτήσουμε πρόσβαση σε πόρους και δεδομένα που είναι προστατευμένα, επιτρέποντας μας να αξιολογήσουμε την ασφάλεια και τις επιπτώσεις μιας πραγματικής επίθεσης.

Αξιοποιούμε τα συστήματα στα οποία έχουμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε πρόσβαση ως έναυσμα για την εξερεύνηση και την επέκταση της πρόσβασης σε πρόσθετα συστήματα μέσα στο πληροφοριακό περιβάλλον της επιχείρησης σας.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω τεχνικών όπως είναι η προσπάθεια κλιμάκωσης δικαιωμάτων, η εξερεύνηση εσωτερικών δικτυακών υπηρεσιών, και η αναζήτηση για δυνητικές διαδρομές πρόσβασης που μπορούν να αξιοποιηθούν για περαιτέρω παρείσδυση στο δίκτυο.

Η στρατηγική αυτή έχει ως στόχο την αποκάλυψη των πιθανών ευάλωτων σημείων στο δίκτυο και της κατανόησης για το πώς μπορεί να εξαπλωθεί μια επίθεση μέσα στο οργανισμό.

Συντάσσουμε μια περιεκτική και λεπτομερή αναφορά, η οποία δεν περιορίζεται απλώς στην καταγραφή των ευάλωτων περιοχών που ανακαλύψαμε κατά τη διάρκεια των ελέγχων, αλλά περιλαμβάνει μια ευρεία ανάλυση για τη φύση των κινδύνων, την πιθανή επίπτωση τους στην επιχείρηση σας, καθώς και συγκεκριμένες πρακτικές συστάσεις για το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν και να μειωθούν αποτελεσματικά.

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη διατύπωση των συστάσεων μας με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κατανοητές και εφαρμόσιμες, με σκοπό να συμβάλλουν στην κατασκευή μιας ισχυρότερης και πιο ασφαλής υποδομής για την επιχείρησή σας.

Στόχος μας είναι να εξοπλίσουμε την ομάδα σας με τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να μπορείτε να λάβετε προληπτικά μέτρα και να ενισχύσετε την ασφάλεια σας.

Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην εκτέλεση των δοκιμών αποκατάστασης, τις οποίες θεωρούμε εξίσου σημαντικές με την διαδικασία εκτέλεσης των δοκιμών παρείσδυση. Αυτές οι δοκιμές διεξάγονται μετά την ολοκλήρωση των διορθωτικών ενεργειών για την αντιμετώπιση των εντοπισθέντων ευπαθειών, στόχο έχουν την επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας και της ορθότητας των μέτρων που έχουν ληφθεί.

Τονίζουμε τη σημασία του επαναληπτικού ελέγχου, καθώς συμβάλλει ουσιαστικά στην επιβεβαίωση ότι οι αλλαγές που έχουν εκτελεστεί από την ομάδα σας είναι επαρκείς και επέφεραν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Επιπλέον, η διαδικασία του επανελέγχου και της αποκατάστασης παρέχει τις απαραίτητες αποδείξεις για την μείωση ή την εξουδετέρωση των κινδύνων, ενισχύοντας τη θέση σας απέναντι στους οργανισμούς πιστοποίησης και στους πελάτες σας, ενώ ταυτόχρονα δείχνετε τη δέσμευση σας έναντι στα υψηλά πρότυπα ασφάλειας.

Με την ολοκλήρωση των δοκιμών αποκατάστασης, σας παρέχουμε μια ενημερωμένη αναφορά, η οποία αντανακλά στην πλέον τρέχουσα κατάσταση της ασφάλειας και την αξιολόγηση των ενεργειών που έχουν ληφθεί.

Image link
Αναφορά

Τελικό Παραδοτέο

Στη Logisek, προτεραιότητά μας είναι να συγκεντρώσουμε όλες τις πληροφορίες που αφορούν τα ευρήματα των αξιολογήσεων ασφαλείας που διεξήγαμε. Οι αναφορές μας περιλαμβάνουν λεπτομερής περιγραφές των τεχνικών ευρημάτων, ανάλυση των σχετικών κινδύνων, καθοδηγήσεις, συστάσεις, καθώς και οδηγίες βήμα-προς-βήμα για την αναπαραγωγή των εντοπισθέντων ευπαθειών.

Προτού παραδώσουμε την αναφορά, υπόκειται σε μια αυστηρή διαδικασία ελέγχου ποιότητας (QA), προκειμένου να διασφαλιστεί η ακρίβεια, η πληρότητα και η αξιοπιστία των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

Συγκεκριμένα, οι αναφορές μας καταρτίζονται απο τις εξής ενότητες:

Περίληψη των κυριότερων σημείων
Επισκόπηση τρωτών σημείων
Πίνακας περιεχομένων
Εισαγωγή
Μεθοδολογία Αξιολόγησης
Στοιχεία αξιολόγησης κινδύνου
Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν
Αναλυτική καταγραφή των ευρημάτων
Παραρτήματα
Image link
Ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις δοκιμές παρείσδυσης συστημάτων και δικτύων.

Οι δοκιμές παρείσδυσης ασφάλειας συστημάτων και δικτύων είναι η εξουσιοδοτημένη προσομοίωση μια επίθεσης εναντίον των εξωτερικών και εσωτερικών πληροφοριακών υποδομών με σκοπό την ανεύρεση ευπαθειών. Οι σύμβουλοι ασφαλείας της Logisek θα χρησιμοποιήσουν τόσο χειροκίνητες όσο και αυτοματοποιημένες τεχνικές με σκοπό να εντοπίσουν και να εκμεταλλευτούν τα τρωτά σημεία που υπάρχουν στο πληροφοριακό σας περιβάλλον.

Οι δοκιμές αυτές είναι μια προληπτική προσέγγιση για την ασφάλεια σας στον κυβερνοχώρο. Ανακαλύπτει, αξιολογεί και εκμεταλλεύεται τα τρωτά σημεία ασφαλείας, αναλύει και εντοπίζει εσφαλμένες διαμορφώσεις/ρυθμίσεις συστημάτων καθώς αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ασφαλείας για την πρόληψη επιθέσεων εντός της πληροφοριακής υποδομής που θα στόχευε ένας κυβερνο-εγκληματίας.

Οι συνέπειες μιας παραβίασης μπορούν να είναι δαπανηρές καθώς και να πλήξουν την φήμη της επιχείρηση σας. Ο αριθμός των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο αυξάνεται, επομένως δεν πρόκειται για το «αν» αλλά για το «πότε».

Οι δύο αυτοί τομείς αξιολόγησης επικεντρώνονται σε διαφορετικές επιφάνειες επίθεσης. Η εξωτερική δοκιμή παρείσδυσης επικεντρώνεται στην αξιολόγηση των υπηρεσιών και των συστημάτων που εκτίθενται στο διαδίκτυο, καθώς αυτά τα συστήματα είναι τα πιο ευάλωτα. Η συνεχής επιθέσεις από εξωτερικούς παράγοντες δημιουργούν ένα υψηλό επίπεδο κινδύνου. Τα εκτεθειμένα συστήματα πρέπει να έχουν άψογη ασφάλεια χωρίς να αφήνουν περιθώρια για σφάλματα.

Αντίθετα, η εσωτερική δοκιμή παρείσδυσης προσομοιώνει τις ενέργειες ενός κυβερνο-εγκληματία που έχει ήδη παραβιάσει τις εξωτερικές άμυνες και έχει διεισδύσει στο εσωτερικό δίκτυο ή βρίσκεται ήδη μέσα σε αυτό όπως στην περίπτωση που η απειλή προέρχεται από κάποιο εσωτερικό παράγοντα.

Στόχος αυτού του είδους δοκιμών είναι να διαπιστωθεί το πόσο δύσκολο είναι για έναν εισβολέα να πλοηγηθεί μέσα στο εσωτερικό δίκτυο και να ανακαλύψει ευαίσθητα δεδομένα. Επιπλέον, παρέχει έναν αποτελεσματικό τρόπο ώστε να αξιολογηθεί η απόκριση της αμυντικής ομάδας ή των αμυντικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις, καθορίζοντας την ταχύτητα ανίχνευσής τους και κατά πόσο ήταν σε θέση να απομονώσουν αποτελεσματικά έναν εισβολέα.

Η αυτοματοποιημένη σάρωση ευπαθειών χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό γνωστών ευπαθειών που πιθανώς θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί ένας κυβερνο-εγκληματίας, ενώ η δοκιμή παρείσδυσης ανακαλύπτει τρωτά σημεία που μπορεί να παραμείνουν ανεντόπιστα μέσω των αυτοματοποιημένων διαδικασιών.

Στόχος των δοκιμών παρείσδυσης είναι η εκμετάλλευση των ευπαθειών που προέκυψαν απο τη χρήση των αυτοματοποιημένων εργαλείων, αλλά και της εύρεσης νέων τρωτών σημείων που τα εργαλεία αυτά απέτυχαν να εντοπίσουν. Παρατηρούμε, ότι υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν κατανοούν τη διαφορά μεταξύ των υπηρεσιών δοκιμών παρείσδυσης και των υπηρεσιών αυτοματοποιημένης σάρωσης ευπαθειών. Αυτή η αντίληψη μπορεί να οδηγήσει τις επιχειρήσεις να προμηθευτούν υπηρεσίες αυτοματοποιημένης σάρωσης ευπαθειών υπό την υπόθεση ότι ισοδυναμούν με τις δοκιμές παρείσδυσης.

Μια αυτοματοποιημένη αξιολόγηση γνωστών ευπαθειών (VA) σας παρέχει μια λίστα από ευπάθειες που ένας επιτιθέμενος πιθανόν να μπορούσε να αξιοποιήσει σε μια επίθεση. Για να είναι επιτυχής μια επίθεση θα πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις ώστε να καταστεί δυνατή η εκμετάλλευση των τρωτών σημείων.

Αυτό το στάδιο επικύρωσης παρέχετε μόνο μέσω των δοκιμών παρείσδυσης. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ένας σύμβουλος ασφάλειας κατανοεί τις συνθήκες που απαιτούνται και διεξάγει επιθέσεις με ελεγχόμενο και ασφαλές τρόπο.

Καθημερινά ανακαλύπτονται νέες ευπαθείες και οι κυβερνο-εγκληματίες προσπαθούν συνεχώς να τις εκμεταλλευτούν. Οι δοκιμές παρείσδυσης είναι ζωτικής σημασίας, καθώς η αναγνώριση και η διόρθωση των ευπαθειών στα πληροφοριακά συστήματα είναι απαραίτητα βήματα για την προστασία της πληροφοριακής υποδομής της επιχείρησής σας.

Επιπλέον, οι δοκιμές παρείσδυσης παρέχουν διαβεβαίωση έναντι στα εγκατεστημένα αμυντικά συστήματα, διασφαλίζοντας ότι έχουν ρυθμιστεί σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές και ότι δεν υπάρχουν κοινές ή δημόσια γνωστές ευπάθειες κατά τη διάρκεια των δοκιμών. Εάν εντοπιστούν τρωτά σημεία, μπορούν να διορθωθούν προληπτικά προτού προκύψει οποιαδήποτε παραβίαση ασφαλείας.

Η απάντηση συνοψίζεται σε μία απλή λέξη: διαβεβαίωση.

Στη Logisek, διασφαλίζουμε ότι έχουμε εξετάσει τα πάντα κατά την εκτέλεση των αξιολογήσεων έναντι στα συστήματα, τα δίκτυα και τα αμυντικά συστήματα που διαθέτει η επιχείρηση σας.

Είναι αδύνατο να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα των αμυντικών μέτρων ασφαλείας μιας επιχείρησης χωρίς να έχουν δοκιμαστεί. Ωστόσο, η ασφάλεια μιας πληροφοριακής υποδομής πρέπει να διασφαλίζεται χωρίς να βασίζεται αποκλειστικά σε αμυντικά συστήματα. Πράγματι, πολλά συστήματα προστασίας από ιούς και ανίχνευσης εισβολών έχουν αποτύχει στον εντοπισμό κακόβουλης δραστηριότητας.

Δυστυχώς, υπάρχουν επιχειρήσεις που μας αναζήτησαν μόνο μετά από μια παραβίαση. Σε εκείνο το σημείο, η «ζημιά» είχε ήδη προκληθεί!

Υιοθετώντας μια προληπτική στρατηγική, η επιχείρηση σας θα αποκτήσει πρόσβαση στις εκτενείς μας αναφορές. Οι αναφορές μας περιγράφουν αναλυτικά τα ευρήματα σε μια ευανάγνωστη διάταξη για τα μη τεχνικά μέλη της επιχείρησης σας, αλλά παρέχουν επίσης τα απαραίτητα αποτελέσματα, καθώς και τις οδηγίες και τις συστάσεις που μπορούν να καθοδηγήσουν το τεχνικό προσωπικό σας στην αντιμετώπιση των εντοπισμένων ευπαθειών.

Επιπλέον, αυτές οι αναφορές βοηθούν στον προϋπολογισμό τόσο του κόστους όσο και του χρόνου που απαιτείται για την προστασία της πληροφοριακής σας υποδομής.

Οι απειλές εξελίσσονται συνεχώς, έτσι μέσω των υπηρεσιών δοκιμών παρείσδυσης, μια επιχείρηση μπορεί να επιβεβαιώσει ότι η πληροφοριακή της υποδομή δεν είναι ευάλωτη σε ευπάθειες την ημέρα της δοκιμής.

Ως καλύτερη πρακτική, θα πρέπει να πραγματοποιούνται τακτικά εσωτερικές και εξωτερικές δοκιμές παρείσδυσης σε όλη την πληροφοριακή υποδομή. Οι επιχειρήσεις συχνά εκτελούν τέτοιες δοκιμές - είτε ανά τρίμηνο, είτε εξαμηνιαία, είτε ετησίως - ή μετά από σημαντικές αλλαγές στην υποδομή τους, με στόχο να διασφαλίσουν ότι οι αλλαγές δεν επηρέασαν αρνητικά την ασφάλειά τους. Επιπλέον, θα πρέπει να διεξάγονται δοκιμές παρείσδυσης έναντι τμηματοποιημένων δικτύων κάθε έξι μήνες, εάν είστε πάροχος υπηρεσιών για πληρωμές.

Οι τακτικές δοκιμές παρείσδυσης βοηθούν προληπτικά στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των ευπαθειών, διασφαλίζοντας ότι η πληροφοριακή υποδομή της επιχείρησης σας παραμένει ασφαλής απέναντι στις συνεχώς εξελισσόμενες απειλές.

Από την εμπειρία μας, γνωρίζουμε ότι οι εισβολείς διερευνούν συνεχώς για τον πιο αδύναμο κρίκο και εκμεταλλεύονται το μονοπάτι της ελάχιστης αντίστασης για να αποκτήσουν πρόσβαση στο δίκτυο μιας εταιρείας.

Οι διαδρομές αυτές θα μπορούσαν ενδεχομένως να παρακάμψουν ένα τείχος προστασίας. Η κύρια λειτουργία ενός τείχους προστασίας είναι να επιτρέπει μόνο την εξουσιοδοτημένη κυκλοφορία για την εισερχόμενη και την εξερχόμενη επικοινωνία. Ωστόσο, εάν ένας εισβολέας καταφέρει να ενταχθεί στην επιτρεπόμενη κίνηση, σίγουρα μπορεί να εισέλθει και να εξέλθει όπως απαιτείται.

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, ο πιο αδύναμος κρίκος στις επιχειρήσεις είναι το προσωπικό το οποίο είναι ευάλωτο σε επιθέσεις βασισμένες στο ηλεκτρονικό ψάρεμα (phishing). Οι επιθέσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε ένας κυβερνο-εγκηματίας να αποκτήσει πρόσβαση στο εσωτερικό δίκτυο και στα δεδομένα σας.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι πελάτες μας προτιμούν να παρέχουν μια συγκεκριμένη λίστα με συστήματα της πληροφορικής υποδομής στα οποία οι σύμβουλοι μας θα πρέπει να επικεντρωθούν κατά τη διάρκεια των δοκιμών παρείσδυσης. Αφότου ο πελάτης συγκεντρώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, θα επικοινωνήσει μαζί μας ώστε να προγραμματίσουμε μια συνάντηση για να εξετάσουμε όλες τις λεπτομέρειες.

Για πιο εξειδικευμένες δοκιμές, οι πελάτες καθορίζουν διάφορους στόχους και σενάρια, για τα οποία θα ήθελαν να εκτελεστούν συγκεκριμένες ενέργειες ώστε να επιβεβαιώσουν εάν ένας εισβολέας θα μπορούσε να επιτύχει συγκεκριμένες προσβάσεις, όπως η εξαγωγή οικονομικών δεδομένων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών.

Ως εταιρεία που προσφέρει υπηρεσίες δοκιμών παρείσδυσης, η έμπειρη και πιστοποιημένη ομάδα μας, μπορεί να προσαρμόσει κάθε δοκιμή για να καλύψει τις ανάγκες της επιχείρησης σας. Κατανοούμε ότι η αρχιτεκτονική ή οι εφαρμογές κάθε πελάτη δεν ταιριάζουν σε ένα προκαθορισμένο πλαίσιο και, κατά συνέπεια, απαιτούνται προσαρμογές στις μεθοδολογίες των δοκιμών με στόχο την ανάπτυξη μιας λύσης που ταιριάζει καλύτερα στην επιχείρηση σας.

Οι σύμβουλοί μας είναι εξαιρετικά ικανοί στο να προσαρμόζουν τους ελέγχους τους στο περιβάλλον σας καθώς είναι εξοικειωμένοι με μια ποικίλη γκάμα εργαλείων, υπηρεσιών και στόχων.

Ανάλογα με το εύρος του πεδίου εφαρμογής, ο απαιτούμενος χρόνος για την εκτέλεση των δοκιμών παρείσδυσης μπορεί να κυμαίνεται από λίγες ημέρες έως εβδομάδες ή ακόμη και μήνες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η αξιολόγηση της πληροφοριακής υποδομής περιλαμβάνει δοκιμές σε όλα ή σε ένα τμήμα των συστημάτων και των δικτύων, που μπορεί να αφορά μια μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών, εφαρμογών και πρωτοκόλλων.

Δεδομένου του προϋπολογισμού, των χρονικών περιορισμών και των επιτρεπτών κανόνων δοκιμής, είναι γενικά προτιμότερο ο χρόνος και ο προϋπολογισμός να διατεθεί στον πραγματικό έλεγχο της πληροφοριακής υποδομής.

Οι σύμβουλοι ασφαλείας της Logisek θα μπορούσαν να εξαντλήσουν όλο τον καθορισμένο χρόνο και προϋπολογισμό προσπαθώντας να παρακάμψουν τους εξωτερικούς ή τους εσωτερικούς μηχανισμούς άμυνας, ή να δημιουργήσουν ένα ή περισσότερα σενάρια ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing) μέχρι να αποκτήσουν πρόσβαση. Ωστόσο, μέχρι εκείνο το στάδιο, ο προϋπολογισμός και ο χρόνος θα έχουν καταναλωθεί, αφήνοντας ελάχιστες ευκαιρίες για την πραγματική αξιολόγηση των συστημάτων που βρίσκονται εντός του εύρους των δοκιμών.

Επομένως, στις περισσότερες περιπτώσεις, η παροχή VPN, η εγκατάσταση μιας συσκευής μέσα στο εσωτερικό δίκτυο, ή επίσκεψη ενός μηχανικού της Logisek στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης σας, εξασφαλίζει ότι τα συστήματα που βρίσκονται εντός του εύρους των δοκιμών θα εξεταστούν λεπτομερώς στο σύνολο τους.

Οι υπηρεσίες δοκιμών παρείσδυσης μιας πληροφοριακής υποδομής δεν απαιτούν μόνο την απλή γνώση και χρήση των πιο πρόσφατων εργαλείων που χρησιμοποιούνται στις δοκιμές ασφάλειας, αλλά απαιτούν ένα συνδυασμό γνώσης, εμπειρίας αλλά και βαθιάς κατανόησης του τρόπου με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν πιο αποτελεσματικά.

Για την αξιολόγηση της ασφάλειας των συστημάτων και των δικτύων, οι σύμβουλοι ασφαλείας της Logisek χρησιμοποιούν μια ποικιλία εξειδικευμένων εργαλείων, περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, το Nessus Professional, Qualys, Burp Suite Professional, Acunetix, Cobalt Strike, Metasploit, καθώς και την εκτεταμένη σειρά εργαλείων που περιλαμβάνεται στο λειτουργικό σύστημα Kali Linux. Επιπλέον, χρησιμοποιουμέ προσαρμοσμένα εργαλεία που έχουμε αναπτύξει οι ίδιοι χρησιμοποιώντας γλώσσες προγραμματισμού όπως Python, C, Go, Java, και PowerShell.

Το Common Vulnerability Scoring System (CVSS) είναι ένα δωρεάν, ανοιχτό βιομηχανικό πρότυπο που χρησιμοποιεί η Logisek, καθώς και πολλοί άλλοι οργανισμοί ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, για την αξιολόγηση και κοινοποίηση της σοβαρότητας και των χαρακτηριστικών των ευπαθειών. Η βαθμολογία CVSS κυμαίνεται από 0,0 έως 10,0, και η βάση δεδομένων ευπαθειών (NVD) καθορίζει τον τρόπο μέτρησης της βαθμολογίας του κινδύνου ανάλογα με τη σοβαρότητα των ευπαθειών. Οι βαθμολογίες CVSS v3.1 και οι αντίστοιχες βαθμολογίες κινδύνου είναι οι ακόλουθες:

CVSS Score
Severity Rating
0.0
None
0.1-3.9
 Χαμηλή σοβαρότητα(Low)
4.0-6.9
        Μεσαία σοβαρότητα(Medium)
7.0-8.9
Υψηλή σοβαρότητα(High)
9.0-10.0
             Πολύ υψηλή σοβαρότητα(Critical)

Η αξιολόγηση και ο καθορισμός των βαθμολογιών CVSS βασίζονται σε διάφορα χαρακτηριστικά των ευπαθειών, όπως η επίδραση, η εκμετάλλευση, η πληγείσα λειτουργία και η αυθεντικοποίηση.

Η Εθνική Βάση Δεδομένων Ευπαθειών (NVD) παρέχει μια ενημερωμένη βάση με όλες τις γνωστές ευπάθειες (CVEs), παρέχοντας τις αντίστοιχες βαθμολογίες και άλλες σχετικές πληροφορίες. Ο κατάλογος των CVE προέρχεται από την MITRE Corporation, η οποία είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ξεκίνησε την δημιουργία της βάσης CVE το 1999. Η MITRE παρέχει βασικές πληροφορίες για κάθε ευπάθεια και διασφαλίζει τον αυτόματο συγχρονισμό της βάσης της με την Εθνική Βάση Δεδομένων Ευπαθειών (NVD).

Η Logisek θα συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα ευρήματα που ανακαλύφθηκαν απο τις δοκιμές παρείσδυσης. Η αναφορά ξεκινάει με μια λεπτομερή περίληψη και μια επισκόπηση υψηλού επιπέδου των εντοπισθέντων προβλημάτων, αναδεικνύοντας τον συνολικό κίνδυνο εντός του πεδίου εφαρμογής.

Στην συνέχεια, η αναφορά εξηγεί πως προσδιορίζουμε την κρισιμότητα και την αξιολόγηση του κινδύνου για κάθε ευπάθεια, βοηθώντας σας να κατανοήσετε καλύτερα που πρέπει να δοθεί προτεραιότητα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Επιπρόσθετα, η αναφορά καλύπτει την εμβέλεια της αξιολόγησης, τις μεθοδολογίες που εφαρμόστηκαν για την διεξαγωγή των δοκιμών, και στο τέλος αναλύει λεπτομερώς όλα τα ευρήματα, περιλαμβάνοντας μια περίληψη για κάθε ένα από αυτά, τις επηρεαζόμενες τοποθεσίες, τα βήματα αναπαραγωγής καθώς και τον τρόπο αποκατάσταση τους.

Πριν την τελική παράδοση της αναφοράς, διεξάγεται μια αυστηρή διαδικασία για τη διασφάλιση της ποιότητας, της ακρίβειας και της ορθότητας της (QA). Είναι καλή ιδέα να ζητήσετε απο τον πάροχο δοκιμών παρείσδυσης ένα δείγμα της αναφοράς πριν προχωρήσετε σε μια ανάθεση, με αυτόν τον τρόπο, θα έχετε μια σαφή εικόνα του τι μπορείτε να περιμένετε.

Εάν μια αναφορά είναι γεμάτη από τεχνική ορολογία και είναι δύσκολη στην κατανόηση, η χρησιμότητά της για εσάς είναι περιορισμένη.

Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας αξιολόγησης ασφάλειας συστημάτων και δικτύων καθορίζεται κυρίως από το πεδίο εφαρμογής.

Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη διάρκεια μιας αξιολόγησης, όπως το μέγεθος του δικτύου, εάν οι έλεγχοι είναι εσωτερικοί ή εξωτερικού, καθώς και αν οι δοκιμές διεξαχθούν με ή χωρίς διαπιστευτήρια.

Το μέγεθος του δικτύου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Για παράδειγμα, ένα μεγάλο δίκτυο με πληθώρα υπηρεσιών και συστημάτων θα απαιτούσε περισσότερο χρόνο για μια εξονυχιστική αξιολόγηση σε σύγκριση με ένα μικρότερο δίκτυο.

Επιπλέον, η χρήση διαπιστευτηρίων μπορεί να αυξήσει τον απαιτούμενο χρόνο για την ολοκλήρωση των δοκιμών παρείσδυσης.

Επιπρόσθετα, άλλοι παράγοντες όπως η πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος, οι εξαρτήσεις των εφαρμογών και οι απαιτήσεις των πελατών μπορούν επίσης να έχουν επίδραση στη διάρκεια των δοκιμών.

Η Logisek παρέχει μια ΔΩΡΕΑΝ επανάληψη δοκιμών, στην οποία ο χρόνος αφιερώνεται ειδικά για τον έλεγχο της αποκατάστασης των ευπαθειών που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των αρχικών δοκιμών.

Πριν από την οριστικοποίηση της ανάθεσης για την διεξαγωγή των δοκιμών παρείσδυσης συστημάτων και δικτύων, θα ενημερωθείτε για την επανάληψη των δοκιμών καθώς θα προσδιοριστεί ο χρόνος που απαιτείται για τον επανέλεγχο και πότε μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών συνάπτεται ένα σύμφωνο εχεμύθειας που σκοπό έχει την προστασία της εμπιστευτικότητας όλων των κοινοποιημένων πληροφοριών (NDA). Τηρούμε αυστηρές πολιτικές για την χρήση των δεδομένων, διασφαλίζοντας ότι οι πληροφορίες σας χρησιμοποιούνται μόνο για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης τεχνικής αναφοράς βασισμένης στα ανακαλυφθέντα ευρήματα κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των δοκιμών παρείσδυσης.

Τα δεδομένα των πελατών της Logisek που υπόκεινται σε επεξεργασία, αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένη τοποθεσία εντός ενός προστατευμένου περιβάλλοντος. Οι πληροφορίες διαγράφονται πλήρως μετά την ολοκλήρωση του έργου με σκοπό διατηρηθεί το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων.

Για να λάβετε μια προσφορά σχετικά με τις υπηρεσίες δοκιμών παρείσδυσης συστημάτων και δικτύων, θα πρέπει να συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο ώστε να διευκρινιστεί το πεδίο εφαρμογής. Η ομάδα της Logisek είναι στη διάθεση σας για να βοηθήσει κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, διασφαλίζοντας ότι όλες οι απαιτήσεις σας θα καλυφθούν πλήρως.

Στη Logisek, πιστεύουμε στην ενδυνάμωση της ομάδας σας με ευελιξία και έλεγχο επί των υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας. Γι' αυτόν τον λόγο, εισάγαμε το καινοτόμο σύστημα πίστωσης Charge Credit.

Γιατί να επιλέξετε το σύστημα πίστωσης Charge Credit;

Ενδυνάμωση και Έλεγχος: Εξοπλίστε την ομάδα σας με την ευελιξία να καθορίζει τη στιγμή και τον τρόπο διεξαγωγής των δοκιμών παρείσδυσης.

Απλοποιημένος Προϋπολογισμός: Τέλος στις συνεχής περίπλοκες προσφορές και τις οικονομικές αβεβαιότητες. Αποκτήστε μοναδες πίστωσης εκ των προτέρων και εφαρμόστε τες όπως και όποτε εσείς επιθυμείτε, καθιστώντας τον προϋπολογισμό απλό και προβλέψιμο.

Εξατομικευμένη Ασφάλεια: Η ομάδα σας γνωρίζει καλύτερα. Επιλέξτε τις υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας που ταιριάζουν στις ανάγκες σας, όταν τις χρειάζεστε. Το σύστημα της Logisek σας προσφέρει πλήρη ευελιξία καθώς προσαρμόζεται στις δικές σας απαιτήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Στη Logisek, αφιερωνόμαστε στο να στηρίζουμε τις επιχειρήσεις στην αντιμετώπιση των απειλών που παρουσιάζουν οι κυβερνο-εγκληματίες, διεξάγοντας ολοκληρωμένες προσομοιώσεις πραγματικών επιθέσεων υψηλού επιπέδου, μέσω της γκάμας προϊόντων, υπηρεσιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προσφέρουμε.

Χάρη στην εμπειρία μας, έχουμε τη δυνατότητα να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς σκέψης και τις τακτικές των κυβερνο-εγκληματιών, επιτρέποντάς μας να προετοιμάσουμε με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τους πελάτες μας για τις καθημερινές κυβερνο-απειλές που αντιμετωπίζουν.

Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι ειδικοί μας, πραγματοποιούν μια εξονυχιστική ανάλυση κάθε ευπάθειας που έχει ανιχνευθεί, διασφαλίζοντας πως έχετε μια περιεκτική εποπτεία των μέτρων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση και την επίλυση των εντοπισθέντων ζητημάτων.

Η Logisek ειδικεύεται στην εντοπισμό αδυναμιών ασφαλείας σε δίκτυα, συστήματα, εφαρμογές καθώς και σε όλα τα επίπεδα που θα μπορούσαν ενδεχομένως να επιτρέψουν την αύξηση των προνομίων, την επεξεργασία δεδομένων ή την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε περιορισμένες πληροφορίες ή λειτουργίες.

Η προσέγγιση μας περιλαμβάνει λεπτομερείς επιθεωρήσεις και επαλήθευση όλων των εκμεταλλεύσιμων αδυναμιών μέσω χειροκίνητης ανάλυσης.

Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας των δοκιμών παρείσδυσης, η Logisek προσφέρει καθοδήγηση για τη διόρθωση των αδυναμιών. Αποστολή μας είναι να ενισχύσουμε τη θέση σας στην κυβερνο-ασφάλεια και να διασφαλίσουμε ότι ο οργανισμός σας είναι απόλυτα προστατευμένος απέναντι σε πιθανές απειλές.

Πλάνα & Τιμές

Υπολογίστε εκ των προτέρων το κόστος των υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας.

Κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως του μεγέθους ή της φύσης της, έχει τη δυνατότητα να επωφεληθεί από τα πακέτα που προσφέρει η Logisek.

Image link
Εξερευνήστε τις υπηρεσίες ασφαλείας της Logisek
Logisek conducting web application penetration testing assessments.Logisek conducting Mobile application penetration testingsLogisek Conducting Social EngineeringLogisek Source code security auditsLogisek conducting IoT penetration testing

Εξερευνήστε τις υπηρεσίες ασφαλείας της Logisek

Logisek conducting web application penetration testing assessments.Logisek conducting Mobile application penetration testingsLogisek Conducting Social EngineeringLogisek Source code security auditsLogisek conducting IoT penetration testing