ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αξιολογήσεις Αρχιτεκτονικής και Διαμόρφωσης Ασφαλείας

Διασφαλίστε ότι οι ρυθμίσεις των πληροφοριακών συστημάτων σας έχουν διαμορφωθεί
με γνώμονα την ασφάλεια.

0K

Ευπάθειες ασφάλειας που αποκαλύπτονται ανά μήνα

0K

Παγκόσμιες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο ανά έτος

0K

Ευρωπαϊκές Κυβερνοεπιθέσεις ανά έτος

0Μ

Παγκόσμιο μέσο συνολικό κόστος μιας παραβίασης δεδομένων ανά έτος

Αξιολόγηση ρυθμίσεων και πολιτικών ασφαλείας απο την Logisek

Τα πληροφοριακά συστήματα εντός ενός δικτύου, εάν δεν έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας και τις αναγνωρισμένες βέλτιστες πρακτικές, μπορούν να αποτελέσουν πύλη εισόδου για κυβερνο-εγκληματίες, επιτρέποντάς τους να διεισδύσουν στο δίκτυο της επιχείρησής σας.

 

Η διεξαγωγή μιας λεπτομερούς εκτίμησης για τον προσδιορισμό της σωστής διαμόρφωσης των ρυθμίσεων των πληροφοριακών συστημάτων της επιχείρησής σας, είναι ζωτικής σημασίας για τον εντοπισμό και την καταπολέμηση των ευπαθειών που προκύπτουν λόγω ελλιπών ή ακατάλληλων διαμορφώσεων σε διακομιστές, δικτυακά στοιχεία, εφαρμογές, τείχη προστασίας, καθώς και σε άλλα συστήματα της πληροφοριακής υποδομής.

 

Κατά τη διεξαγωγή της αξιολόγησης, οι ρυθμίσεις των πληροφοριακών συστημάτων αξιολογούνται με βάση εγκεκριμένα πρότυπα, όπως τα DISA STIGs, NIST, CIS Benchmark, καθώς και οδηγίες που παρέχονται από τους κατασκευαστές.

 

Ένας διακομιστής ή κάποιο άλλο στοιχείο της πληροφοριακής υποδομής με ανεπαρκείς ή εσφαλμένες ρυθμίσεις ασφαλείας μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο σημείο εισβολής για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο το δίκτυο και τις λειτουργίες της επιχείρησής σας.

Αξιολογήσεις της Διαμόρφωσης των Ρυθμίσεων των Διακομιστών
Αξιολογήσεις της Διαμόρφωσης των Ρυθμίσεων των Διακομιστών

Οι διακομιστές αποτελούν θεμελιώδες συστατικό κάθε πληροφοριακής υποδομής, και είναι συνεχώς ευάλωτοι σε απειλές από κυβερνο-εγκληματίες που επιδιώκουν να υπονομεύσουν την ακεραιότητά τους. Συνεπώς, είναι ζωτικής σημασίας να διαθέτετε πλήρη επίγνωση και να εφαρμόζετε αποτελεσματικούς μηχανισμούς προστασίας. Οι αξιολογήσεις των διαμορφώσεων των ρυθμίσεων που πραγματοποιεί η Logisek μπορούν να σας καθοδηγήσουν στην εφαρμογή των απαραίτητων τροποποιήσεων, βασιζόμενες σε εξειδικευμένες τεχνικές και πρότυπα ασφαλείας. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε φορά που ενσωματώνετε νέους διακομιστές στην υποδομή σας, μπορείτε να έχετε την βεβαιότητα ότι είναι προφυλαγμένοι από ευπάθειες, ακολουθώντας συγκεκριμένες διαδικασίες και πρότυπα. Οι ειδικοί της Logisek διαθέτουν εμπειρία σε όλα τα λειτουργικά συστήματα, όπως Windows, OSX και Linux.

Αξιολογήσεις της Διαμόρφωσης των Ρυθμίσεων των Δικτυακών Συσκευών
Αξιολογήσεις της Διαμόρφωσης των Ρυθμίσεων των Δικτυακών Συσκευών

Οι δικτυακές συσκευές αποτελούν κεντρικό κομμάτι για την ομαλή λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης. Πραγματοποιούμε μια λεπτομερή και συστηματική ανάλυση της ασφάλειας των δικτυακών συσκευών, εστιάζοντας στον εντοπισμό ευπαθειών που προκύπτουν από τιςρυθμίσεις τους, ώστε να μπορέσετε να τις αντιμετωπίσετε προληπτικά. Οι ειδικοί της Logisek καταπιάνονται με την ανάλυση και τον έλεγχο των ρυθμίσεων ασφαλείας σε όλα τα επίπεδα, εξασφαλίζοντας ότι οι δικτυακές συσκευές είναι θωρακισμένες εναντίον κάθε μορφής απειλής.

Αξιολογήσεις της Διαμόρφωσης των Ρυθμίσεων των Συσκευών Ασφαλείας
Αξιολογήσεις της Διαμόρφωσης των Ρυθμίσεων των Συσκευών Ασφαλείας

Τα τείχη προστασίας συστημάτων και εφαρμογών, οι load balancers, τα συστήματα ανίχνευσης εισβολών (IDS/IPS) και άλλες συσκευές, αποτελούν ουσιαστικά συστατικά της ασφάλειας κατά τη διαμόρφωση ενός δικτύου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ενίσχυση της ασφάλειας των επιχειρήσεων. Ωστόσο, είναι απαραίτητο αυτές οι συσκευές να ρυθμίζονται με προσοχή και ακρίβεια, διότι αν δεν γίνει σωστά, μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές απώλειες για την επιχείρησή σας. Μέσα από τις εξειδικευμένες αξιολογήσεις που πραγματοποιούμε, αναφορικά με τη διαμόρφωση και τις ρυθμίσεις των συσκευών ασφαλείας, εξασφαλίζουμε την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική λειτουργία τους. Κατ' αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι οι συσκευές ασφαλείας υποστηρίζουν την επιχείρησή σας με τον πλέον αποδοτικό και αξιόπιστο τρόπο.

Αξιολογήσεις της Διαμόρφωσης των Ρυθμίσεων στις Cloud Υποδομές
Αξιολογήσεις της Διαμόρφωσης των Ρυθμίσεων στις Cloud Υποδομές

Κατά τη χρήση των υπηρεσιών ενός cloud περιβάλλοντος, όπως το Microsoft Azure, το Amazon Web Services ή το Google Cloud, είναι ζωτικής σημασίας να πραγματοποιηθεί μια ενδελεχής αξιολόγηση προκειμένου να διασφαλιστεί η κατάλληλη διαμόρφωση και η ασφάλεια των ρυθμίσεων των πληροφοριακών συστημάτων σας εντός του cloud. Αυτό είναι απαραίτητο για την ελαχιστοποίηση των ευπαθειών που μπορεί να εκτεθούν σε επιθέσεις από κυβερνο-εγκληματίες λόγω ατελών ή εσφαλμένων ρυθμίσεων. Η επιχείρησή σας είναι υπεύθυνη για την προστασία των δεδομένων, τον έλεγχο των προσβάσεων και τη διασφάλιση των πληροφοριών που φιλοξενούνται στο cloud περιβάλλον. Ως εκ τούτου, είναι ουσιώδες να λάβετε προληπτικά μέτρα και να προστατεύσετε τον οργανισμό σας απέναντι σε πιθανές απειλές.

Τι αξιολογούμε

Καθώς η ταχύτητα της ανάπτυξης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων επιταχύνεται και η ενσωμάτωση τεχνολογιών στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού εντείνεται, γίνεται ακόμη πιο κρίσιμο να διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα της ασφάλειας εναντίον κινδύνων που σχετίζονται με τα πληροφοριακά συστήματα της επιχείρησής σας.

Πολιτικές κωδικών πρόσβασης
Διαμορφώσεις στο cloud
Συστήματα ασφαλείας
Πολιτικές Ελέγχου
Διαχείριση Προσβάσεων
Λειτουργικά συστήματα
Εφαρμογές
Καταγραφή και παρακολούθηση
Ρυθμίσεις ενσύρματων και ασύρματων δικτύων
Αποθηκευτικά μέσα δεδομένων
Άλλα Προϊόντα – Συγκεκριμένες επιλογές διαμόρφωσης

Μεθοδολογία Αξιολόγησης Ασφαλούς Διαμόρφωσης Συστημάτων

Στην Logisek, δεσμευόμαστε όχι μόνο να διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ασφάλεια των συστημάτων σας, αλλά και να προσφέρουμε αξία μέσω των συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχει η εξειδικευμένη ομάδα μας. Είμαστε αφοσιωμένοι στην καλλιέργεια μιας μακροπρόθεσμης εταιρικής σχέσης με εσάς ως πελάτη μας. Για να επιτύχουμε τον στόχο αυτό, τα έργα αξιολόγησης της ασφαλούς διαμόρφωσης των συστημάτων που διεξάγονται από την Logisek είναι συμβατά με τις κορυφαίες πρακτικές στον κλάδο και προσαρμόζονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
Διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας
Βιομηχανικά πρότυπα ασφαλείας
Κανονισμοί και νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων
Βέλτιστες πρακτικές προστασίας απορρήτου
Πρότυπα ανίχνευσης και αντίδρασης σε επιθέσεις
Image link

Η προσέγγιση μας στην αξιολόγηση των ρυθμίσεων ασφαλείας

Μια τυπική δέσμευση αξιολόγησης ασφαλούς διαμόρφωσης ρυθμίσεων από την Logisek περιλαμβάνει:

Στην Logisek, διαθέτουμε έμπειρη ομάδα από πιστοποιημένους συμβούλους ασφάλειας με εξειδίκευση στις αξιολογήσεις αρχιτεκτονικής και διαμόρφωσης ασφαλείας. Οι μηχανικοί μας συνεργάζονται στενά με την ομάδα της επιχείρησής σας με σκοπό να καθορίσουν το πεδίο εφαρμογής που αφορά τους ελέγχους των ρυθμίσεων ασφαλείας.

Μέσα από αυτήν τη συνεργασία, αξιολογούμε τις ανάγκες και τους στόχους της επιχείρησής σας σχετικά με την ασφάλεια.

Η εξειδίκευση των συμβούλων μας σε τέτοιου είδους αξιολόγησης εξασφαλίζει ότι τίποτα δεν παραβλέπεται και ότι τα πιο σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας τηρούνται, με σκοπό την προστασία των δεδομένων και των πόρων της επιχείρησής σας.

Σε αυτό το στάδιο, προχωρούμε στη διαμόρφωση του προφίλ.

Αρχικά, αφιερώνουμε χρόνο στην λεπτομερή εξέταση της αρχιτεκτονικής της πληροφοριακής σας υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των δικτυακών συστημάτων, των διακομιστών και άλλων συσκευών που αποτελούν το επίκεντρο της αξιολόγησης.

Παράλληλα, διεξάγουμε μια οργανωμένη διαδικασία συλλογής δεδομένων, με έμφαση στις υπηρεσίες, τις εφαρμογές και τα στοιχεία που έχουν άμεση σχέση με την ασφάλεια.

Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου είναι ουσιαστικής σημασίας, διότι αποτελούν το θεμέλιο για τις επόμενες φάσεις της αξιολόγησης. Το στοιχείο αυτό είναι καθοριστικό, καθώς μας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα του περιβάλλοντος που υπόκειται σε αξιολόγηση, επιτρέποντάς μας να διεξάγουμε πιο στοχευμένες και αποδοτικές αναλύσεις στα επόμενα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης των παραμέτρων ασφάλειας.

Η ομάδα ασφαλείας της Logisek εντοπίζει δυνητικά ευπαθή σημεία μέσω της ανάλυσης των δεδομένων που έχουν καταγραφεί.

Σε αυτή τη φάση, οι ειδικοί μας εξετάζουν διεξοδικά τα δεδομένα που έχουν συλλέξει με σκοπό τον εντοπισμό πιθανών ευπαθειών ή αδυναμιών στο σύστημά σας.

Επιπλέον, καθιερώνουμε μια εξατομικευμένη προσέγγιση, η οποία διατηρεί ευελιξία και λαμβάνει υπόψη το γενικότερο επιχειρησιακό περιβάλλον καθώς και τις καθορισμένες αρχές ασφαλούς αρχιτεκτονικής που διέπουν την επιχείρησή σας.

Αναγνωρίζοντας τις μοναδικές ανάγκες και τις τακτικές της επιχείρησής σας, είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε τα δεδομένα μέσα σε αυτό το πλαίσιο και να εστιαστούμε στα θέματα που έχουν ουσιαστική σημασία για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της επιχείρησής σας.

Συντάσσουμε μια περιεκτική και λεπτομερή γραπτή αναφορά, η οποία δεν περιορίζεται απλώς στην καταγραφή των ευάλωτων περιοχών που ανακαλύψαμε κατά τη διάρκεια των ελέγχων αλλά περιλαμβάνει επίσης μια ευρεία ανάλυση που περιγράφει τη φύση των κινδύνων, την πιθανή επίπτωση τους στην επιχείρησή σας, καθώς και συγκεκριμένες και πρακτικές συστάσεις για το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν και να μειωθούν αποτελεσματικά.

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη διατύπωση των συστάσεων μας με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κατανοητές, εφαρμόσιμες και να συμβάλλουν στην κατασκευή μιας ισχυρότερης και πιο ασφαλούς υποδομής για την επιχείρησή σας. Στόχος μας είναι να εξοπλίσουμε την ομάδα σας με τις απαραίτητες γνώσεις και εργαλεία, ώστε να μπορείτε να λάβετε προληπτικά μέτρα και να αντιδράτε με στρατηγικό τρόπο σε οποιαδήποτε απειλή ασφάλειας.

Βελτιώστε την ασφάλεια και την φήμη της επιχείρηση σας

Βελτιωμένη ασφάλεια και συμμόρφωση
Βελτιωμένη ασφάλεια και συμμόρφωση
Η λεπτομερής αξιολόγηση της ασφάλειας σχετικά με τις ρυθμίσεις των πληροφοριακών συστημάτων της επιχείρησής σας αποτελεί μια απαραίτητη διαδικασία για την ενδυνάμωση της προστασίας των δεδομένων σας. Μέσα από αυτήν την αξιολόγηση, διασφαλίζετε ότι πληρούνται οι απαιτήσεις των εν ισχύι νομοθετικών κανόνων και άλλων υποχρεώσεων, καταφέρνοντας έτσι να αυξήσετε την γενικότερη ακεραιότητα και αξιοπιστία της πληροφοριακής υποδομής σας.
Πνευματική ηρεμία
Πνευματική ηρεμία
Απολαύστε την ηρεμία και την ικανοποίηση που απορρέει από την επίγνωση ότι τα πληροφοριακά συστήματα της επιχείρησης σας διαθέτουν αυστηρούς μηχανισμούς ασφάλειας, προστατεύοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τα κρίσιμα δεδομένα και την ευρύτερη λειτουργία της επιχείρησης σας.
Εμπιστοσύνη και εταιρική φήμη
Εμπιστοσύνη και εταιρική φήμη
Καταστήστε την φήμη της επιχείρησης σας ακόμη πιο ισχυρή, παρέχοντας στους πελάτες και τους συνεργάτες σας την διαβεβαίωση ότι είστε προσηλωμένοι στην υλοποίηση συνολικών μέτρων ασφαλείας και ότι διαθέτετε αποδοτικά συστήματα και πρωτόκολλα για την προστασία ευαίσθητων πληροφοριών.
Επιχειρησιακή ανθεκτικότητα
Επιχειρησιακή ανθεκτικότητα
Η επιχείρησή σας θα είναι σε θέση να δημιουργήσει μια απροσπέλαστη γραμμή άμυνας, η οποία θα συμβάλει στην ενίσχυση των προληπτικών δράσεων κατά των παραβιάσεων ή, σε περίπτωση που αυτές πραγματοποιηθούν, στον περιορισμό του εύρους της παραβίασης και στην ελαχιστοποίηση των πιθανών επιπτώσεων.

Εξερευνήστε τις υπηρεσίες ασφαλείας της Logisek

Logisek conducting web application penetration testing assessments.Logisek conducting system and network penetration testing assessments.Logisek conducting Mobile application penetration testingsLogisek Conducting Social EngineeringLogisek Source code security auditsLogisek conducting IoT penetration testing