ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Η ΠΡΩΤΗ ΜΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Δοκιμές Παρείσδυσης Web Εφαρμογών

Ελέγξτε τα κενά ασφαλείας των web εφαρμογών σας και προστατευτείτε
από τις πιο πρόσφατες απειλές

Μην περιμένετε την επόμενη επίθεση - η πρόληψη είναι δυνατή

0K

Ευπάθειες ασφάλειας που αποκαλύπτονται ανά μήνα

0K

Παγκόσμιες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο ανά έτος

0K

Ευρωπαϊκές Κυβερνοεπιθέσεις ανά έτος

0Μ

Παγκόσμιο μέσο συνολικό κόστος μιας παραβίασης δεδομένων ανά έτος
Ανακαλύψτε και αντιμετωπίστε οποιαδήποτε ευπάθεια στις web εφαρμογές σας με τις υπηρεσίες δοκιμών παρείσδυσης της Logisek

Οι εφαρμογές που χρησιμοποιεί η επιχείρησή σας κατέχουν κεντρική θέση στην επιτυχία της και αποτελούν σημαντικούς στόχους για τους κυβερνο-εγκληματίες.

 

Οι υπηρεσίες δοκιμών παρείσδυσης για web εφαρμογές που προσφέρουμε, αξιολογούν προληπτικά τις εφαρμογές σας με σκοπό τον εντοπισμό ευπαθειών, όπως αυτές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απώλεια ευαίσθητων ή οικονομικών δεδομένων, ή ακόμη και να καταστήσουν τις εφαρμογές σας μη λειτουργικές για χρονικά διαστήματα, επηρεάζοντας αρνητικά τη φήμη και την εμπιστοσύνη των πελατών σας.

 

Η Logisek διαθέτει πιστοποιημένη ομάδα ειδικών με μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση δοκιμών παρείσδυσης σε web εφαρμογές και ιστότοπους.

 

Είμαστε αφοσιωμένοι στο να στηρίξουμε την επιχείρησή σας στην ανίχνευση και την καταπολέμηση οποιωνδήποτε αδυναμιών ασφαλείας, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο που αντιμετωπίζετε.

Αξιολογήσεις Web εφαρμογών

Οι web εφαρμογές αποτελούν την καρδιά του σύγχρονου λογισμικού. Κατά την τελευταία δεκαετία, όλα έχουν μεταφερθεί στο web και στο cloud (SaaS, PaaS, IaaS) και οτιδήποτε άλλο βασίζεται σε αυτές τις τεχνολογίες, διεισδύει σε κάθε πτυχή των επιχειρήσεων. Ως αποτέλεσμα, η ανάγκη για αξιολόγηση των web εφαρμογών είναι η πιο διαδεδομένη υπηρεσία που ζητείται από τους πελάτες μας.

Με σχεδόν δύο δεκαετίες εμπειρίας σε αυτού του είδους τις αξιολογήσεις η Logisek προσφέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Στη Logisek, έχουμε δει τα πάντα όσον αφορά τις web εφαρμογές. Από την ίδρυση μας το 2008, έχουμε αξιολογήσει εκατοντάδες web εφαρμογές σε 29 γλώσσες προγραμματισμού. Διαθέτουμε εξειδικευμένη εμπειρία σε νέες τεχνολογίες (Go, Sxal, Elixir) αλλά και στις ευρέως γνωστές (Java, Ruby, Python, PHP, C#, R, VisualForce, Apex, T-SQL, Lua, Tcl).

Με την πλήρη εξοικείωσή μας σχεδόν με όλα τα MVC Frameworks που μπορείτε να φανταστείτε και με την εμπειρία μας σε τεχνολογίες που έχουν αφαιρεθεί από τον τεχνολογικό χάρτη (Apache Jelly;)

Διαθέτουμε το εύρος και το βάθος της γνώσης και της εμπειρίας που απαιτείται για να αξιολογήσουμε οποιαδήποτε web εφαρμογή και να εντοπίσουμε - μεταξύ άλλων - τα σημαντικότερα κενά ασφαλείας στον κώδικά σας.

Ευπάθειες web εφαρμογών και μεθοδολογίες αξιολόγησης ασφάλειας

Η υπηρεσία δοκιμών παρείσδυσης σε web εφαρμογές που προσφέρει η Logisek περιλαμβάνει την αξιολόγηση των εφαρμογών, είτε αυτές έχουν αναπτυχθεί εντός της επιχείρησής σας είτε προέρχονται από εξωτερικούς προμηθευτές.
Οι δοκιμές παρείσδυσης έχουν ως στόχο την εντοπισμό ευπαθειών σε εφαρμογές, APIs και thick clients, χρησιμοποιώντας τα ίδια εργαλεία και τεχνικές που επιλέγουν οι κυβερνο-εγκληματίες.

Η ομάδα μας, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του OWASP Testing Guide, του OWASP Top 10 καθώς και άλλων αξιόπιστων πηγών, θα συμβάλει στην ανίχνευση των κενών ασφαλείας στις εφαρμογές σας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
Broken Access Control
Cryptographic Failures
Injection flaws
Insecure Design
Security Misconfiguration
Vulnerable and Outdated Components
Identification and Authentication Failures
Software and Data Integrity Failures
Security Logging and Monitoring Failures
Server-Side Request Forgery

Μεθοδολογίες Αξιολόγησης Ασφαλείας

Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM)
OWASP Mobile Security Testing Guide (MSTG)
OWASP Testing Guide (OTG)
CWE Top 25
OWASP Mobile Security TOP 10
OWASP Web Security TOP 10
OWASP API Security Top 10
Information System Security Assessment Framework (ISSAF)
Penetration Testing Execution Standard (PTES)
Penetration Testing Framework
CVSS v3.1 Risk Rating Methodology
OWASP ASVS Certification
OWASP MASVS Certification
OWASP OpenSamm Certification
MITRE Framework
NIST Framework
Στη Logisek

Στη Logisek

ανακαλύπτουμε και αντιμετωπίζουμε τα ευάλωτα σημεία ασφάλειας στις web εφαρμογές, επιτρέποντάς σας έτσι να εστιάσετε στις κεντρικές επιχειρηματικές σας δραστηριότητες και να ξεχωρίσετε από τον ανταγωνισμό.

Η μεθοδολογία που εφαρμόζουμε στις δοκιμές παρείσδυσης web εφαρμογών βασίζεται κατά κύριο λόγο στη χρήση χειροκίνητων τεχνικών. Αυτό μας επιτρέπει να εντοπίζουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια και να εκμεταλλευόμαστε εντατικότερα τα ευάλωτα σημεία, τα οποία συχνά διαφεύγουν από τις αυτοματοποιημένες αναλύσεις των εργαλείων.

Επιπλέον, δεν περιοριζόμαστε στον εντοπισμό των συμβατικών ευπαθειών, αλλά εντοπίζουμε επίσης και τυχόν ελαττώματα στην λογική της εφαρμογής (Business Logic Flaws) . Η αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων επιτρέπει στις επιχειρήσεις να διασφαλίσουν την αξιοπιστία των εφαρμογών τους, να βελτιώσουν την απόδοση της επένδυση τους (ROI), να βελτιώσουν την εμπειρία των πελατών τους, να προλαμβάνουν παραβιάσεις δεδομένων και να διατηρούν τη σταθερότητα των εφαρμογών τους.

Προσεγγίσεις Αξιολόγηση Ασφαλείας

Logisek Blackbox Security Assessment Approach

Η δοκιμή παρείσδυσης από εξωτερικό ή εσωτερικό περιβάλλον χωρίς την χρήση διαπιστευτηρίων, κατά την οποία ο σύμβουλος ασφαλείας βρίσκεται είτε εκτός είτε εντός της τεχνολογικής υποδομής, προσομοιώνοντας μια τυπική επίθεση. Κατά τη διάρκεια αυτού του ελέγχου, οι σύμβουλοι ασφαλείας επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν τα ίδια εργαλεία και τις στρατηγικές που θα χρησιμοποιούσε ένας υποτιθέμενος εισβολέας.

Για την εκτέλεση δοκίμων παρείσδυσης από εξωτερικό ή εσωτερικό περιβάλλον χωρίς την χρήση διαπιστευτηρίων παρέχεται απλώς μια λίστα με τα συστήματα που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής, χωρίς καμία άλλη πληροφορία σχετικά με την υποδομή.

Είναι σημαντικό επίσης να τονιστεί πως οι δοκιμές παρείσδυσης από εξωτερικό ή εσωτερικό περιβάλλον χωρίς την χρήση διαπιστευτηρίων μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε τεχνολογικό σύστημα ή περιβάλλον.

Logisek Whitebox Security Assessment Approach

Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως δοκιμή εσωτερικής παρείσδυσης με τη χρήση διαπιστευτηρίων, κατά την οποία ο σύμβουλος ασφαλείας έχει πρόσβαση εντός της πληροφοριακής υποδομής. Σε αυτήν την προσέγγιση, παρέχονται λεπτομερείς πληροφορίες και προδιαγραφές, οι οποίες συνήθως δεν είναι διαθέσιμες σε κυβερνο-εγκληματίες.

Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμο εργαλείο για τον εντοπισμό κρυφών τρωτών σημείων, τα οποία θα μπορούσαν ενδεχομένως να είχαν παραβλεφθεί.

Είναι σημαντικό επίσης να τονιστεί πως οι εσωτερικές δοκιμές παρείσδυσης με την χρήση διαπιστευτηρίων μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε τεχνολογικό σύστημα ή περιβάλλον.

Logisek Graybox Security Assessment Approach

Η δοκιμή παρείσδυσης από εξωτερικό ή εσωτερικό περιβάλλον, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με την χρήση διαπιστευτηρίων είτε χωρίς.

Κατά τη διάρκεια αυτού του ελέγχου, οι σύμβουλοι ασφαλείας έχουν πρόσβαση σε περιορισμένες αλλά χρήσιμες ευαίσθητες πληροφορίες. Παράλληλα, τους παρέχεται μια κατανοητή εποπτεία της αρχιτεκτονικής των συστημάτων ή των εφαρμογών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής, καθώς και η υποστήριξη ενός μέλους της εταιρείας που ανήκει στην ομάδα πληροφοριακών τεχνολογιών.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, όταν ανακαλύπτεται ένα νέο στοιχείο ελέγχου, ο σύμβουλος έχει τη δυνατότητα να ζητήσει επιπλέον πληροφορίες από την ομάδα πληροφοριακών τεχνολογιών της εταιρείας όσον αφορά την λειτουργία του, προκειμένου να διενεργήσει πιο εστιασμένες δοκιμές.

Είναι σημαντικό επίσης να τονιστεί πως οι δοκιμές παρείσδυσης από εξωτερικό ή εσωτερικό περιβάλλον χωρίς ή με την χρήση διαπιστευτηρίων μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε τεχνολογικό σύστημα ή περιβάλλον.

Η μεθοδολογία μας για τις δοκιμές παρείσδυσης των web εφαρμογών

Οι δοκιμές παρείσδυσης web εφαρμογών μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε με την χρήση διαπιστευτηρίων είτε χωρίς αυτά. Η παρακάτω μεθοδολογία αξιολόγησης της ασφάλειας των web εφαρμογών περιγράφει την προσέγγιση της Logisek στη διεξαγωγή αξιολογήσεων τύπου “BLACKBOX”, όπου οι λεπτομέρειες που διατίθενται στον σύμβουλο ασφαλείας πριν από την αξιολόγηση είναι ελάχιστες.

Στην Logisek, διαθέτουμε έμπειρη ομάδα από πιστοποιημένους συμβούλους ασφάλειας με εξειδίκευση στις δοκιμές παρείσδυσης web εφαρμογών. Οι μηχανικοί μας συνεργάζονται στενά με την ομάδα της επιχείρησής σας με σκοπό να καθορίσουν το πεδίο εφαρμογής που αφορά τους ελέγχους ασφαλείας των εφαρμογών σας.

Μέσα από αυτήν τη συνεργασία, αξιολογούμε τις ανάγκες και τους στόχους της επιχείρησής σας σχετικά με την ασφάλεια.

Κατά τη διάρκεια της συλλογής πληροφοριών, η Logisek χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνικές open-source intelligence με σκοπό να συλλέξει ανοιχτές δημόσιες πληροφορίες. Αυτά τα δεδομένα, τα οποία μπορεί να εκμεταλλευθούν εχθρικοί παράγοντες, θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του οργανισμού σας.

Τα ανοιχτά δημόσια δεδομένα δεν αποτελούν μόνο μια σημαντική πηγή πληροφόρησης, αλλά μπορεί επίσης να αποκαλύψουν πιθανούς κινδύνους για την επιχείρηση σας που πιθανόν να μην γνωρίζετε ότι υπάρχουν;. Τέτοιες πληροφορίες μπορούν να συλλεχθούν από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των μηχανών αναζήτησης, των κοινωνικών δικτύων, των αποθετηρίων κώδικα, των φόρουμ, ακόμη στο σκοτεινό διαδίκτυο.

Αυτή η προληπτική στρατηγική μας επιτρέπει να εντοπίζουμε πιθανές απειλές και ευπάθειες που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν οι επιτιθέμενοι, με σκοπό να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων της επιχείρησης σας.

Εκτελούμε μια ολοκληρωμένη διαδικασία αξιολόγησης των εφαρμογών σας, η οποία συνδυάζει τη χρήση αυτοματοποιημένων εργαλείων με χειροκίνητες τεχνικές, χωρίς τη χρήση διαπιστευτηρίων. Ο στόχος είναι να αποκτήσουμε μια λεπτομερή εικόνα της επιφάνειας επίθεσης του οργανισμού σας.

Μετά την ανίχνευση των ευπαθών σημείων, η ομάδα των πιστοποιημένων συμβούλων ασφαλείας της Logisek, δημιουργεί και υλοποιεί μια στρατηγική για να αξιοποιήσει αυτές τις αδυναμίες με ασφαλή τρόπο.

Συντάσσουμε μια περιεκτική και λεπτομερή αναφορά, η οποία δεν περιορίζεται απλώς στην καταγραφή των ευάλωτων περιοχών που ανακαλύψαμε κατά τη διάρκεια των ελέγχων, αλλά περιλαμβάνει μια ευρεία ανάλυση για τη φύση των κινδύνων, την πιθανή επίπτωση τους στην επιχείρηση σας, καθώς και συγκεκριμένες πρακτικές συστάσεις για το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν και να μειωθούν αποτελεσματικά.

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη διατύπωση των συστάσεων μας με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κατανοητές και εφαρμόσιμες, με σκοπό να συμβάλλουν στην κατασκευή μιας ισχυρότερης και πιο ασφαλής υποδομής για την επιχείρησή σας.

Στόχος μας είναι να εξοπλίσουμε την ομάδα σας με τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να μπορείτε να λάβετε προληπτικά μέτρα και να ενισχύσετε την ασφάλεια σας.

Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην εκτέλεση των δοκιμών αποκατάστασης, τις οποίες θεωρούμε εξίσου σημαντικές με την διαδικασία εκτέλεσης των δοκιμών παρείσδυση. Αυτές οι δοκιμές διεξάγονται μετά την ολοκλήρωση των διορθωτικών ενεργειών για την αντιμετώπιση των εντοπισθέντων ευπαθειών, στόχο έχουν την επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας και της ορθότητας των μέτρων που έχουν ληφθεί.

Τονίζουμε τη σημασία του επαναληπτικού ελέγχου, καθώς συμβάλλει ουσιαστικά στην επιβεβαίωση ότι οι αλλαγές που έχουν εκτελεστεί από την ομάδα σας είναι επαρκείς και επέφεραν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Επιπλέον, η διαδικασία του επανελέγχου και της αποκατάστασης παρέχει τις απαραίτητες αποδείξεις για την μείωση ή την εξουδετέρωση των κινδύνων, ενισχύοντας τη θέση σας απέναντι στους οργανισμούς πιστοποίησης και στους πελάτες σας, ενώ ταυτόχρονα δείχνετε τη δέσμευση σας έναντι στα υψηλά πρότυπα ασφάλειας.

Με την ολοκλήρωση των δοκιμών αποκατάστασης, σας παρέχουμε μια ενημερωμένη αναφορά, η οποία αντανακλά στην πλέον τρέχουσα κατάσταση της ασφάλειας και την αξιολόγηση των ενεργειών που έχουν ληφθεί.

Image link
Αναφορά

Τελικό Παραδοτέο

Στη Logisek, προτεραιότητά μας είναι να συγκεντρώσουμε όλες τις πληροφορίες που αφορούν τα ευρήματα των αξιολογήσεων ασφαλείας που διεξήγαμε. Οι αναφορές μας περιλαμβάνουν λεπτομερής περιγραφές των τεχνικών ευρημάτων, ανάλυση των σχετικών κινδύνων, καθοδηγήσεις, συστάσεις, καθώς και οδηγίες βήμα-προς-βήμα για την αναπαραγωγή των εντοπισθέντων ευπαθειών.

Προτού παραδώσουμε την αναφορά, υπόκειται σε μια αυστηρή διαδικασία ελέγχου ποιότητας (QA), προκειμένου να διασφαλιστεί η ακρίβεια, η πληρότητα και η αξιοπιστία των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

Συγκεκριμένα, οι αναφορές μας καταρτίζονται απο τις εξής ενότητες:

Περίληψη των κυριότερων σημείων
Επισκόπηση τρωτών σημείων
Πίνακας περιεχομένων
Εισαγωγή
Μεθοδολογία Αξιολόγησης
Στοιχεία αξιολόγησης κινδύνου
Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν
Αναλυτική καταγραφή των ευρημάτων
Παραρτήματα
Image link
Ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις αναφορικά με τις δοκιμές παρείσδυσης web εφαρμογών

Οι δοκιμές παρείσδυσης web εφαρμογών, επίσης γνωστές ως «web application penetration testing» ή απλά «web Pen Test», είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται για την εξέταση της ασφάλειας, της αρχιτεκτονικής, του σχεδιασμού και των ρυθμίσεων μιας web εφαρμογής. Αυτό γίνεται με την προσομοίωση των ενεργειών ενός πιθανού κακόβουλου παράγοντα, ή κυβερνο-εγκληματία, για τον εντοπισμό των ευπαθειών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή έκθεση ευαίσθητων δεδομένων.

Με τη διεξαγωγή αυτών των δοκιμών, η επιχείρηση σας αποκτά πολύτιμες γνώσεις για τις πιθανές ευπάθειες στην εφαρμογή σας. Αυτό σας επιτρέπει να αντιμετωπίσετε αυτές τις ευπάθειες, ενισχύοντας έτσι τους μηχανισμούς ασφάλειάς σας και ενισχύοντας την άμυνα σας έναντι σε πιθανές κυβερνο-απειλές.

Στο σημερινό ψηφιακό κόσμο, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων διαθέτει ένα διαδικτυακό αποτύπωμα, το οποίο συχνά περιλαμβάνει web εφαρμογές είτε έναν ή περισσότερους ιστότοπους.

Τα περιστατικά διαρροής δεδομένων και οι κυβερνο-επιθέσεις αποτελούν κεντρικό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί με προτεραιότητα με σκοπό την προστασία των δεδομένων και της διαδικτυακής παρουσίας μιας εταιρείας.

Ο έλεγχος της ασφάλειας των web εφαρμογών γίνεται με την πρόθεση να ανακαλυφθούν ευπάθειες με σκοπό να εντοπιστούν τυχόν αδυναμίες πριν το κάνει κάποιος κυβερνο-εγκληματίας, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα επιδιόρθωσής τους.

Είναι απαραίτητο κάθε πτυχή μιας web εφαρμογής να ελέγχεται σύμφωνα με τον οδηγό δοκιμών web εφαρμογών του OWASP (Web Application Testing Guide) και της λίστας των 25 πιο κρίσιμων ευπαθειών από το CWE (CWE Top 25). Ωστόσο, πρέπει να λαμβάνετε υπόψιν πως ο χρόνος και ο προϋπολογισμός είναι δύο σημαντικοί παράγοντες.

Ως ελάχιστο, οι web εφαρμογές θα πρέπει να υπόκεινται σε ελέγχους για ευρέως γνωστές ευπάθειες, όπως SQL injection, cross-site scripting (XSS), καθώς και για όλα τα ζητήματα που περιλαμβάνονται στη λίστα των 10 πιο σημαντικών ευπαθειών ασφάλειας για web εφαρμογές του OWASP (Web Security Top 10) και της λίστας των πιο σημαντικών ευπαθειών ασφάλειας για τα API (OWASP - API Security Top 10).

Η επαλήθευση ταυτότητας, η διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, οι διαδικασίες πληρωμών, καθώς και η επιχειρηματική λογική της εφαρμογής (Business logic flaws), είναι κρίσιμα σημεία που πρέπει επίσης να δοκιμαστούν. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να γίνει έλεγχος της πληροφοριακής υποδομής που φιλοξενεί τις web εφαρμογές, ώστε να διασφαλιστεί ότι πληροί τα αυστηρά κριτήρια ασφαλείας.

Οι δοκιμές παρείσδυσης web εφαρμογών πραγματοποιούνται από μια πιστοποιημένη ομάδα εξειδικευμένων τεχνικών της Logisek, η οποία κατέχει εκτεταμένη γνώση των καινοτόμων στρατηγικών και μεθόδων που εφαρμόζουν οι κυβερνο-εγκληματίες με στόχο να υπονομεύσουν τις εφαρμογές της επιχείρησής σας.

Οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής των δοκιμών παρείσδυσης σε web εφαρμογές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον αριθμό των web εφαρμογών που θα υποβληθούν σε δοκιμές, τον αριθμό των στατικών και δυναμικών σελίδων, τον αριθμό των φορμών εισαγωγής, καθώς και εάν οι δοκιμές θα διεξαχθούν με τη χρήση διαπιστευτηρίων ή όχι (πόσοι χρήστες/ρόλοι της εφαρμογής θα συμμετέχουν στις δοκιμές, σε περίπτωση χρήσης διαπιστευτηρίων).

Είναι επίσης απαραίτητο να διαθέτετε μια σταθερή και πλήρως λειτουργική εφαρμογή, ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή όλων των απαραίτητων ελέγχων.

Συνιστούμε, πάντα, οι δοκιμές να διεξάγονται σε μη παραγωγικό περιβάλλον (UAT/QA/DEV) προκειμένου να διαφυλάσσεται η διαθεσιμότητα της παραγωγικής εφαρμογής. Δεν διεξάγουμε ποτέ επιθέσεις άρνησης υπηρεσιών σε παραγωγικό περιβάλλον, αλλά είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κάθε εφαρμογή έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και έτσι μπορεί να ανταποκρίνεται διαφορετικά κατά την διάρκεια των ελέγχων.

Σε περίπτωση που το παραγωγικό περιβάλλον είναι το μοναδικό διαθέσιμο περιβάλλον, λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και συνεργαζόμαστε στενά με την ομάδα σας - όπου αυτό είναι απαραίτητο - προκειμένου να αποτρέψουμε οποιαδήποτε πιθανότητα διακοπής της λειτουργίας των web εφαρμογών σας.

Οι web εφαρμογές περιλαμβάνουν διάφορους ρόλους χρηστών, όπως χρήστες με περιορισμένη πρόσβαση ανάγνωσης, κανονικούς χρήστες, χρήστες με εκτεταμένα δικαιώματα, καθώς και διαχειριστές.

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, είναι καλή πρακτική να παρέχονται τουλάχιστον δύο σετ διαπιστευτηρίων για κάθε ρόλο χρήστη. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον σύμβουλο ασφαλείας να εξετάσει την ασφάλεια των μηχανισμών πρόσβασης ανάμεσα σε διάφορους τύπους χρηστών, εξασφαλίζοντας ότι τηρούνται οι προδιαγραφές.

Η αξιολόγηση της ασφάλειας μιας web εφαρμογής αφορά τον έλεγχο των λειτουργιών και των δυνατοτήτων της, και όχι μόνο εάν ένας επιτιθέμενος μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στην εφαρμογή χωρίς εξουσιοδότηση.

Αν και είναι σπάνιο ή σχεδόν αδύνατο να βρεθεί μια web εφαρμογή χωρίς ευπάθειες, δεν υπάρχει εγγύηση ότι η διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητας εισόδου μιας εφαρμογής θα μπορούσε να παραβιαστεί μόνο μέσω των δοκιμών παρείσδυσης χωρίς την χρήση διαπιστευτηρίων.

Υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι παραβίασης, όπως μέσω μιας επίθεσης phishing κατά των χρηστών ή των προγραμματιστών της επιχείρησης, που μπορεί να βρίσκονται εκτός του πεδίου των δοκιμών.

Επομένως, η παροχή διαπιστευτηρίων στους σύμβουλους ασφαλείας εξασφαλίζει ότι η εφαρμογή θα δοκιμαστεί στο σύνολό της.

Τα τείχη προστασίας των web εφαρμογών (WAF), ο περιορισμός του ρυθμού αιτημάτων (rate-limiting), η προστασία από DDOS επιθέσεις και άλλα παρόμοια μέτρα ασφαλείας, όταν εφαρμόζονται και διαμορφώνονται βάση συγκεκριμένων προτύπων και πολιτικών, αποτελούν ισχυρά εργαλεία για την αποτροπή ή τον περιορισμό κακόβουλων ενεργειών από κυβερνο-εγκληματίες. Ωστόσο, τα μέτρα αυτά δεν διορθώνουν τις υποκείμενες ευπάθειες που μπορεί να υπάρχουν στις web εφαρμογές της επιχείρησης σας.

Όταν τα συστήματα της Logisek εντάσσονται στη λίστα των επιτρεπόμενων, επιτρέπεται στους σύμβουλους ασφαλείας να αξιολογήσουν τις εφαρμογές σας διεξοδικά και χωρίς περιορισμούς, με στόχο τον εντοπισμό όλων των ευπαθειών.

Εφόσον αναγνωριστούν τα τρωτά σημεία, μπορούν να υιοθετηθούν μέτρα για την αντιμετώπιση και τη διόρθωση τους, ενισχύοντας έτσι την συνολική ασφάλεια της εφαρμογής.

Οι υπηρεσίες δοκιμών παρείσδυσης web εφαρμογών δεν απαιτούν μόνο την απλή γνώση και χρήση των πιο πρόσφατων εργαλείων που χρησιμοποιούνται στις δοκιμές ασφάλειας, αλλά απαιτούν ένα συνδυασμό γνώσης, εμπειρίας αλλά και βαθιάς κατανόησης του τρόπου με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν πιο αποτελεσματικά.

Για την αξιολόγηση ασφάλειας των Web εφαρμογών, οι σύμβουλοι ασφαλείας της Logisek χρησιμοποιούν μια ποικιλία εξειδικευμένων εργαλείων, περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, τo Burp Suite Professional, το Acunetix, Nessus Professional, Qualys, Cobalt Strike, Metasploit, καθώς και την εκτεταμένη σειρά εργαλείων που περιλαμβάνεται στο λειτουργικό σύστημα Kali Linux. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε προσαρμοσμένα εργαλεία που έχουμε αναπτύξει οι ίδιοι χρησιμοποιώντας γλώσσες προγραμματισμού όπως Python, C, Go, Java, και PowerShell.

Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση ενός ελέγχου παρείσδυσης σε μια web εφαρμογή από έναν σύμβουλο ασφαλείας της Logisek εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους.

Στους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη διάρκεια των ελέγχων περιλαμβάνονται ο αριθμός των web εφαρμογών που πρόκειται να εξεταστούν, ο αριθμός των σελίδων που περιέχονται, ο αριθμός των φορμών εισαγωγής δεδομένων που πρέπει να αξιολογηθούν, καθώς επίσης και ο αριθμός των χρηστών/ρόλων, στην περίπτωση που οι δοκιμές διεξαχθούν με τη χρήση διαπιστευτηρίων.

Το Common Vulnerability Scoring System (CVSS) είναι ένα δωρεάν, ανοιχτό βιομηχανικό πρότυπο που χρησιμοποιεί η Logisek, καθώς και πολλοί άλλοι οργανισμοί ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, για την αξιολόγηση και κοινοποίηση της σοβαρότητας και των χαρακτηριστικών των ευπαθειών. Η βαθμολογία CVSS κυμαίνεται από 0,0 έως 10,0, και η βάση δεδομένων ευπαθειών (NVD) καθορίζει τον τρόπο μέτρησης της βαθμολογίας του κινδύνου ανάλογα με τη σοβαρότητα των ευπαθειών. Οι βαθμολογίες CVSS v3.1 και οι αντίστοιχες βαθμολογίες κινδύνου είναι οι ακόλουθες:

CVSS Score
Severity Rating
0.0
None
0.1-3.9
 Χαμηλή σοβαρότητα(Low)
4.0-6.9
        Μεσαία σοβαρότητα(Medium)
7.0-8.9
Υψηλή σοβαρότητα(High)
9.0-10.0
             Πολύ υψηλή σοβαρότητα(Critical)

Η αξιολόγηση και ο καθορισμός των βαθμολογιών CVSS βασίζονται σε διάφορα χαρακτηριστικά των ευπαθειών, όπως η επίδραση, η εκμετάλλευση, η πληγείσα λειτουργία και η αυθεντικοποίηση.

Η Εθνική Βάση Δεδομένων Ευπαθειών (NVD) παρέχει μια ενημερωμένη βάση με όλες τις γνωστές ευπάθειες (CVEs), παρέχοντας τις αντίστοιχες βαθμολογίες και άλλες σχετικές πληροφορίες. Ο κατάλογος των CVE προέρχεται από την MITRE Corporation, η οποία είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ξεκίνησε την δημιουργία της βάσης CVE το 1999. Η MITRE παρέχει βασικές πληροφορίες για κάθε ευπάθεια και διασφαλίζει τον αυτόματο συγχρονισμό της βάσης της με την Εθνική Βάση Δεδομένων Ευπαθειών (NVD).

Η Logisek θα συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα ευρήματα που ανακαλύφθηκαν απο τις δοκιμές παρείσδυσης. Η αναφορά ξεκινάει με μια λεπτομερή περίληψη και μια επισκόπηση υψηλού επιπέδου των εντοπισθέντων προβλημάτων, αναδεικνύοντας τον συνολικό κίνδυνο εντός του πεδίου εφαρμογής.

Στην συνέχεια, η αναφορά εξηγεί πως προσδιορίζουμε την κρισιμότητα και την αξιολόγηση του κινδύνου για κάθε ευπάθεια, βοηθώντας σας να κατανοήσετε καλύτερα που πρέπει να δοθεί προτεραιότητα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Επιπρόσθετα, η αναφορά καλύπτει την εμβέλεια της αξιολόγησης, τις μεθοδολογίες που εφαρμόστηκαν για την διεξαγωγή των δοκιμών, και στο τέλος αναλύει λεπτομερώς όλα τα ευρήματα, περιλαμβάνοντας μια περίληψη για κάθε ένα από αυτά, τις επηρεαζόμενες τοποθεσίες, τα βήματα αναπαραγωγής καθώς και τον τρόπο αποκατάσταση τους.

Πριν την τελική παράδοση της αναφοράς, διεξάγεται μια αυστηρή διαδικασία για τη διασφάλιση της ποιότητας, της ακρίβειας και της ορθότητας της (QA). Είναι καλή ιδέα να ζητήσετε απο τον πάροχο δοκιμών παρείσδυσης ένα δείγμα της αναφοράς πριν προχωρήσετε σε μια ανάθεση, με αυτόν τον τρόπο, θα έχετε μια σαφή εικόνα του τι μπορείτε να περιμένετε.

Εάν μια αναφορά είναι γεμάτη από τεχνική ορολογία και είναι δύσκολη στην κατανόηση, η χρησιμότητά της για εσάς είναι περιορισμένη.

Η Logisek παρέχει μια ΔΩΡΕΑΝ επανάληψη δοκιμών, στην οποία ο χρόνος αφιερώνεται ειδικά για τον έλεγχο της αποκατάστασης των ευπαθειών που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των αρχικών δοκιμών.

Πριν από την οριστικοποίηση της ανάθεσης για την διεξαγωγή δοκιμών παρείσδυσης web εφαρμογών, θα ενημερωθείτε για την επανάληψη των δοκιμών καθώς θα προσδιοριστεί ο χρόνος που απαιτείται για τον επανέλεγχο και πότε μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών συνάπτεται ένα σύμφωνο εχεμύθειας που σκοπό έχει την προστασία της εμπιστευτικότητας όλων των κοινοποιημένων πληροφοριών (NDA). Τηρούμε αυστηρές πολιτικές για την χρήση των δεδομένων, διασφαλίζοντας ότι οι πληροφορίες σας χρησιμοποιούνται μόνο για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης τεχνικής αναφοράς βασισμένης στα ανακαλυφθέντα ευρήματα κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των δοκιμών παρείσδυσης.

Τα δεδομένα των πελατών της Logisek που υπόκεινται σε επεξεργασία, αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένη τοποθεσία εντός ενός προστατευμένου περιβάλλοντος. Οι πληροφορίες διαγράφονται πλήρως μετά την ολοκλήρωση του έργου με σκοπό διατηρηθεί το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων.

Για να λάβετε μια προσφορά σχετικά με τις υπηρεσίες δοκιμών παρείσδυσης web εφαρμογών, θα πρέπει να συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο ώστε να διευκρινιστεί το πεδίο εφαρμογής. Η ομάδα της Logisek είναι στη διάθεση σας για να βοηθήσει κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, διασφαλίζοντας ότι όλες οι απαιτήσεις σας θα καλυφθούν πλήρως.

Στη Logisek, πιστεύουμε στην ενδυνάμωση της ομάδας σας με ευελιξία και έλεγχο επί των υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας. Γι' αυτόν τον λόγο, εισάγαμε το καινοτόμο σύστημα πίστωσης Charge Credit.

Γιατί να επιλέξετε το σύστημα πίστωσης Charge Credit;

Ενδυνάμωση και Έλεγχος: Εξοπλίστε την ομάδα σας με την ευελιξία να καθορίζει τη στιγμή και τον τρόπο διεξαγωγής των δοκιμών παρείσδυσης.

Απλοποιημένος Προϋπολογισμός: Τέλος στις συνεχής περίπλοκες προσφορές και τις οικονομικές αβεβαιότητες. Αποκτήστε μοναδες πίστωσης εκ των προτέρων και εφαρμόστε τες όπως και όποτε εσείς επιθυμείτε, καθιστώντας τον προϋπολογισμό απλό και προβλέψιμο.

Εξατομικευμένη Ασφάλεια: Η ομάδα σας γνωρίζει καλύτερα. Επιλέξτε τις υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας που ταιριάζουν στις ανάγκες σας, όταν τις χρειάζεστε. Το σύστημα της Logisek σας προσφέρει πλήρη ευελιξία καθώς προσαρμόζεται στις δικές σας απαιτήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Στη Logisek, αφιερωνόμαστε στο να στηρίζουμε τις επιχειρήσεις στην αντιμετώπιση των απειλών που παρουσιάζουν οι κυβερνο-εγκληματίες, διεξάγοντας ολοκληρωμένες προσομοιώσεις πραγματικών επιθέσεων υψηλού επιπέδου, μέσω της γκάμας προϊόντων, υπηρεσιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προσφέρουμε.

Χάρη στην εμπειρία μας, έχουμε τη δυνατότητα να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς σκέψης και τις τακτικές των κυβερνο-εγκληματιών, επιτρέποντάς μας να προετοιμάσουμε με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τους πελάτες μας για τις καθημερινές κυβερνο-απειλές που αντιμετωπίζουν.

Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι ειδικοί μας, πραγματοποιούν μια εξονυχιστική ανάλυση κάθε ευπάθειας που έχει ανιχνευθεί, διασφαλίζοντας πως έχετε μια περιεκτική εποπτεία των μέτρων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση και την επίλυση των εντοπισθέντων ζητημάτων.

Η Logisek ειδικεύεται στην εντοπισμό αδυναμιών ασφαλείας σε δίκτυα, συστήματα, εφαρμογές καθώς και σε όλα τα επίπεδα που θα μπορούσαν ενδεχομένως να επιτρέψουν την αύξηση των προνομίων, την επεξεργασία δεδομένων ή την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε περιορισμένες πληροφορίες ή λειτουργίες.

Η προσέγγιση μας περιλαμβάνει λεπτομερείς επιθεωρήσεις και επαλήθευση όλων των εκμεταλλεύσιμων αδυναμιών μέσω χειροκίνητης ανάλυσης.

Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας των δοκιμών παρείσδυσης, η Logisek προσφέρει καθοδήγηση για τη διόρθωση των αδυναμιών. Αποστολή μας είναι να ενισχύσουμε τη θέση σας στην κυβερνοασφάλεια και να διασφαλίσουμε ότι ο οργανισμός σας είναι απόλυτα προστατευμένος απέναντι σε πιθανές απειλές.

Πλάνα & Τιμές

Υπολογίστε εκ των προτέρων το κόστος των υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας.

Κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως του μεγέθους ή της φύσης της, έχει τη δυνατότητα να επωφεληθεί από τα πακέτα που προσφέρει η Logisek.

Image link
Εξερευνήστε τις υπηρεσίες ασφαλείας της Logisek
Logisek conducting system and network penetration testing assessments.Logisek conducting Mobile application penetration testingsLogisek Conducting Social EngineeringLogisek Source code security auditsLogisek conducting IoT penetration testing

Εξερευνήστε τις υπηρεσίες ασφαλείας της Logisek

Logisek conducting system and network penetration testing assessments.Logisek conducting Mobile application penetration testingsLogisek Conducting Social EngineeringLogisek Source code security auditsLogisek conducting IoT penetration testing