ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΡΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΣΑΣ

Υπηρεσίες Ανασκόπησης Πηγαίου Κώδικα

Οι υπηρεσίες που παρέχει η Logisek για την ανασκόπηση ασφάλειας του πηγαίου
κώδικα συμπεριλαμβάνουν τόσο χειροκίνητες όσο και αυτοματοποιημένες αξιολογήσεις.
Αυτό εξασφαλίζει ότι οι ευπάθειες που μπορεί να υπάρχουν στον κώδικα του λογισμικού
σας θα εντοπιστούν προτού οι εισβολείς καταφέρουν να τις εκμεταλλευτούν.

0K

Ευπάθειες ασφάλειας που αποκαλύπτονται ανά μήνα

0K

Παγκόσμιες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο ανά έτος

0K

Ευρωπαϊκές Κυβερνοεπιθέσεις ανά έτος

0Μ

Παγκόσμιο μέσο συνολικό κόστος μιας παραβίασης δεδομένων ανά έτος

Επισκόπηση Ασφαλείας Πηγαίου Κώδικα από τη Logisek

Η λεπτομερής εξέταση του πηγαίου κώδικα με επίκεντρο τα ζητήματα ασφάλειας αποτελεί μια κρίσιμη διαδικασία η οποία είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στο να εντοπίζει πρακτικές ανάπτυξης που μπορεί να είναι επισφαλείς, καθώς και να συμβάλει στην ανίχνευση ευάλωτων στοιχείων που μπορεί να εκμεταλλευτούν οι κυβερνο-εγκληματίες.

Τα κενά ασφάλειας που προέρχονται από σφάλματα ή ελλείψεις των προγραμματιστών στον πηγαίο κώδικα μπορεί να είναι δυσδιάκριτα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των δοκιμών παρείσδυσης.

Στο πλαίσιο της ανασκόπησης του πηγαίου κώδικα, ο κώδικας των εφαρμογών υπόκειται σε μια εξονυχιστική ανάλυση γραμμή προς γραμμή, με σκοπό τον εντοπισμό ευπαθειών που θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο για τους εισβολείς.

Η Logisek παρέχει μια ομάδα καταξιωμένων συμβούλων, οι οποίοι διαθέτουν βαθιά γνώση και εμπειρία στην ασφάλεια λογισμικού, και είναι ικανοί να πραγματοποιήσουν εκτενείς ανασκοπήσεις πηγαίου κώδικα σε διάφορα τεχνολογικά περιβάλλοντα.

hint-pc2

Ένα γνωστό ρητό λέει:

Image link

«Εάν θέλουμε να μάθουμε τι πραγματικά συμβαίνει, πηγαίνουμε κατ’ ευθείαν στην πηγή»

Image link

Η Διαδικασία Ανασκόπησης Ασφαλείας του Πηγαίου Κώδικα

Η Αυτοματοποιημένη ανάλυση καθιστά δυνατή την επιθεώρηση του κώδικα σε μεγάλη κλίμακα, ανιχνεύοντας ταχύτατα κοινές ευπάθειες. Ωστόσο, η χειροκίνητη ανάλυση, η οποία συνεπάγεται μια πιο λεπτομερή και εστιασμένη εξέταση, είναι ικανή να αποκαλύψει ευπάθειες ή προβλήματα που μπορεί να μην έχουν εντοπιστεί κατά τη διάρκεια της αυτοματοποιημένης ανάλυσης.

Σχεδιασμός αξιολόγησης
Σχεδιασμός αξιολόγησης

Κατά τη διάρκεια της πρώτης μας συνάντησης, εστιάζουμε στο να συγκεντρώσουμε πληροφορίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογήςπου καλύπτει το έργο. Αυτό συμπεριλαμβάνει την εξοικείωση με διάφορες πτυχές όπως η αρχιτεκτονική της εφαρμογής, ο σχεδιασμός της, οι λειτουργίες που προσφέρει, καθώς και την επιχειρηματική λογική που την υποστηρίζει. Επιπλέον, διερευνούμε θέματα που συνδέονται με την αλληλεπίδραση των διαφόρων στοιχείων, τους τρόπους ενσωμάτωσης τους και πώς αυτοί επηρεάζουν τη συνολική απόδοση της εφαρμογής. Είναι ζωτικής σημασίας να αποκτήσουμε μια ακριβή και λεπτομερή εποπτεία αυτών των παραγόντων, καθώς αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε μια περιεκτική εικόνα της εφαρμογής, και να αναγνωρίσουμε τυχόν προβλήματα ασφάλειας καθώς και ευκαιρίες για την βελτιστοποίηση της λειτουργικότητάς της εφαρμογής.

Αυτοματοποιημένη ανακάλυψη ευπαθειών
Αυτοματοποιημένη ανακάλυψη ευπαθειών

Από τη στιγμή που η εταιρεία σας παραχωρήσει τα αρχεία του πηγαίου κώδικα στην ομάδα της Logisek, εκτελούμε μια ολοκληρωμένη ή επιλεκτική ανασκόπηση της ασφάλειας, με στόχο να σας παραδώσουμε μια λεπτομερή αναφορά των ευπαθειών που υπάρχουν μέσα στην εφαρμογή σας. Η αυτοματοποιημένη ανάλυση είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματική και ταχεία, καθώς επιτρέπει την ανάλυση μεγάλων όγκων πηγαίου κώδικα, με την εφαρμογή εξειδικευμένων εργαλείων αναδεικνύει τυπικά μοτίβα κώδικα που μπορεί να είναι επιρρεπή σε ευπάθειες, όπως είναι τα cross-site scripting (XSS), SQL Injection, LDAP Injection, και άλλα. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας εργαλεία στατικής ανάλυσης ασφάλειας πηγαίου κώδικα (SAST), μπορούμε να παρέχουμε ενημέρωση που επιτρέπει στους προγραμματιστές να καταπιαστούν με τη διόρθωση ενός ευρύτερου φάσματος αδυναμιών προτού προχωρήσουμε σε χειροκίνητες δοκιμές. Αυτή η αυτοματοποιημένη διαδικασία δημιουργεί μια σταθερή βάση από την οποία μπορούμε να εμβαθύνουμε και να ενισχύσουμε την ανάλυση μέσω πιο εστιασμένων και εξειδικευμένων μη αυτοματοποιημένων αναλύσεων του κώδικα, καθιστώντας έτσι δυνατή μια πιο εξονυχιστική αντιμετώπιση των ζητημάτων ασφάλειας.

 Μη αυτόματη ανακάλυψη ευπαθειών
Μη αυτόματη ανακάλυψη ευπαθειών

Πραγματοποιούμε μια εξαιρετικά λεπτομερή ανάλυση, εξετάζοντας κάθε γραμμή του πηγαίου κώδικα με σκοπό να παράγουμε ταπλέον αξιόπιστα και ακριβή αποτελέσματα. Η μέθοδός μας στηρίζεται στην ολοκληρωμένη εξέταση της εφαρμογής, με σκοπό τον εντοπισμό ευπαθειών που μπορεί να έχουν επίδραση στην απόδοση και την αξιοπιστία της. Στο πλαίσιο της μη αυτόματης ανασκόπησης, επικεντρωνόμαστε ιδιαίτερα στον εντοπισμό σφαλμάτων που αφορούν τον σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική της εφαρμογής, καθώς επίσης και στην υλοποίηση κρίσιμων λειτουργιών όπως η διαδικασία ταυτοποίησης, η διαχείριση λογαριασμών, και τα συστήματα εξουσιοδότησης. Επιπλέον, αναζητούμε ευπάθειες που συνδέονται με την επιχειρηματική λογική (business logic) που μπορεί να έχουν άμεσες επιπτώσεις στην ασφάλεια της εφαρμογής. Κατ' αυτόν τον τρόπο, αναπτύσσουμε μια εμπεριστατωμένη και συστηματική ανάλυση του κώδικα, η οποία συμπληρώνεται από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, επιτρέποντάς μας να αναγνωρίσουμε και να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τα πιο πολυδιάστατα θέματα ασφάλειας.

Αναλυτική Αναφορά
Αναλυτική Αναφορά

Μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης του κώδικα, δημιουργούμε μια λεπτομερής αναφορά που περιγράφει ενδελεχώς τα ζητήματα που ανακαλύψαμε. Στην εν λόγω αναφορά, παρέχουμε επεξηγήσεις για κάθε ένα από τα προβλήματα, καθώς επίσης και τις συμβουλές μας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση και διόρθωσή τους. Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε μια ξεκάθαρη και εφαρμόσιμη οδηγία για το πώς μπορείτε να βελτιώσετε την ποιότητα του κώδικα σας, καθώς και να αυξήσετε την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής σας.

Επεξήγηση των Ευρημάτων
Επεξήγηση των Ευρημάτων

Έπειτα από την παράδοση της αναφοράς, συνεργαζόμαστε ενεργά με τις ομάδες ανάπτυξης σας, διεξάγοντας μια συνεδρία,κατά τη διάρκεια της οποίας προβαίνουμε σε λεπτομερή εξήγηση των ευρημάτων που περιέχονται στην αναφορά. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίας, είμαστε στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε απορίες ή διευκρινίσεις ενδέχεται να απαιτηθούν, με σκοπό να διασφαλίσουμε ότι οι ομάδες σας έχουν πλήρη κατανόηση των ζητημάτων που εντοπίστηκαν και των συστάσεων που προτείνουμε για τη βελτίωση της εφαρμογής.

Οδηγίες Ασφαλούς Προγραμματισμού
Οδηγίες Ασφαλούς Προγραμματισμού

Περιλαμβάνει κατευθυντήριες οδηγίες αναφορικά με τις μεθοδολογίες ασφαλούς προγραμματισμού, με σκοπό την αντιμετώπιση των πιθανών προβλημάτων κατά τη διάρκεια των πρώιμων φάσεων της διαδικασίας ανάπτυξης του λογισμικού σας (κύκλος ζωής ανάπτυξης λογισμικού - SDLC). Αυτό συμβάλλει στην προληπτική δράση εναντίον των αδυναμιών, επιτρέποντας τον έγκαιρο εντοπισμό και την έγκαιρη διόρθωση τους πριν ενσωματωθούν βαθύτερα στον κώδικα.

Οφέλη

Τα Οφέλη από την αναθεώρηση του πηγαίου κώδικα

Οι υπηρεσίες ανασκόπησης ασφάλειας πηγαίου κώδικα παρέχουν ένα ασφαλή λογισμικό.
Άλλα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν:

Υιοθετήστε μέτρα που μειώνουν τον κίνδυνο διαταραχών και τον χρόνο που απαιτείται για την ανίχνευση και διόρθωση των λαθών σε μεταγενέστερα στάδια της ανάπτυξης του λογισμικού σας.

Επιπρόσθετα, o έγκαιρος εντοπισμό των λαθών στον πηγαίο κώδικα σημαίνει πως τόσο το κόστος όσο και ο χρόνος που απαιτούνται για τη διόρθωσή τους θα είναι σημαντικά μειωμένοι. Κατά συνέπεια, αυτό σας επιτρέπει να διατηρείτε τον προϋπολογισμό και τις προθεσμίες σας υπό έλεγχο, ενισχύοντας την αποδοτικότητα της διαδικασίας ανάπτυξης.

Κατανοήστε τον τρόπο με τον οποίο ένας κυβερνο-εγκληματίας θα εξερευνούσε και θα επιχειρούσε να αξιοποιήσει διάφορες ευπάθειες, και παράλληλα διερευνήστε πώς πολλές φορές παραλείπονται ζητήματα ασφάλειας κρίσιμης σημασίας που σχετίζονται με τις λειτουργίες της εφαρμογής σας.

Ανακαλύψτε την πλήρη έκταση των παραγόντων που επηρεάζουν την ασφάλεια της εφαρμογής σας, εξετάζοντας ενδελεχώς την πληροφοριακή υποδομή, τα frameworks και τις γλώσσες προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται.

Αυτή η διαδικασία συμβάλλει στην ανίχνευση των ευπαθών σημείων και στην ανάπτυξη μιας πιο ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής στρατηγικής ασφάλειας.

Αποφύγετε την επανάληψη των ίδιων σφαλμάτων εξασφαλίζοντας την ποιοτική και ασφαλή καθοδήγηση της Logisek καθ’ όλη τη διάρκεια των φάσεων ανάπτυξης του λογισμικού σας.

Εντοπίστε όλα τα ευάλωτα μοτίβα, καθώς και τις αδυναμίες στον σχεδιασμό ή την υλοποίηση, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν κρίσιμους παράγοντες για την έκθεση των εφαρμογών σας σε πιθανούς κινδύνους στο παραγωγικό περιβάλλον.

Αποφύγετε το να πέσετε στην παγίδα της επανάληψης των ίδιων λαθών, εξασφαλίζοντας συνεκτική και ασφαλή καθοδήγηση από την Logisek κατά τη διάρκεια κάθε σταδίου της διαδικασίας ανάπτυξης του λογισμικού σας.

Αναγνωρίστε και αξιολογήστε με εμπεριστατωμένο τρόπο όλα τα ευάλωτα στοιχεία, καθώς και τυχόν παραδρομές ή ατέλειες στον σχεδιασμό και την υλοποίηση, που θα μπορούσαν να επιτρέψουν την έκθεση των εφαρμογών σας σε εχθρικές ενέργειες στο παραγωγικό περιβάλλον.

Είναι κρίσιμο να εξοπλιστείτε με τις απαραίτητες γνώσεις και τακτικές, έτσι ώστε να μπορείτε να προστατέψετε το λογισμικό σας με αποτελεσματικό τρόπο.

Διασφαλίστε ότι η επιχείρησή σας συμμορφώνεται προς τους εκάστοτε κανονισμούς και τα πρότυπα που ισχύουν για τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείστε, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

Το να εξασφαλίζετε την συμμόρφωση με αυτούς τους κανονισμούς είναι απαραίτητο για την κατοχύρωση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης τους καθώς επιπρόσθετα συμβάλλει στην πρόληψη δυσμενών νομικών επακολουθών ή κυρώσεων εκ μέρους των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών.

Το να τηρείτε τους κανονισμούς και τα πρότυπα αποτελεί έναν καίριο κρίκο στην αλυσίδα που οδηγεί προς την εξασφάλιση της ακεραιότητας, της ασφάλειας και της αξιοπιστίας των συστημάτων και των υπηρεσιών που προσφέρετε.

Διασφαλίζοντας την επίλυση όλων των προβλημάτων που υφίστανται στον πηγαίο κώδικά, καθιστάτε τη διαδικασία ενσωμάτωσης νέων λειτουργιών στην εφαρμογή σας πιο ευέλικτη και αδιάλειπτη.

Μέσω αυτής της προσέγγισης, η επιχείρησή σας ενισχύει την ικανότητά της να διευρύνει τις δυνατότητες του προϊόντος, να προσαρμόζεται αποτελεσματικά στις εξελίξεις της αγοράς και να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών.

Αυτό καταλήγει στη δημιουργία ενός ισχυρού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την επιχείρησή σας, και συνιστά έναν καταλυτικό παράγοντα για την ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά.

Οι εφαρμογές και οι γλώσσες προγραμματισμού είναι πολύπλοκες.
Μιλάμε άπταιστα τις γλώσσες αυτές και ανταποκρινόμαστε άμεσα στις προκλήσεις ασφαλείας τους.

Εκτεταμένη Κάλυψη στις Γλώσσες Προγραμματισμού

Διαθέτουμε εκτεταμένη γνώση και εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα γλωσσών προγραμματισμού, περιλαμβάνοντας δημοφιλείς επιλογές όπως, μεταξύ άλλων, Java, .NET, C, C++, C#, PHP, Perl, Python, JavaScript, GO. Αυτό μας καθιστά ικανούς να παρέχουμε έγκυρη υποστήριξη και να διαμορφώνουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες απαιτήσεις της εφαρμογής σας.

Πλήρης έλεγχος αξιολόγησης τριών επιπέδων
Βασική Αξιολόγηση:
Δοκιμές ασφαλείας στατικής ανάλυσης + Εξειδικευμένη Επικύρωση
Στοχευμένη Αξιολόγηση:
Δοκιμές ασφαλείας στατικής ανάλυσης + Εξειδικευμένη Επικύρωση + Μη Αυτοματοποιημένη Ανασκόπηση Κώδικα
Εις Βάθος Αξιολόγηση:
Δοκιμές ασφαλείας στατικής ανάλυσης + Εξειδικευμένη Επικύρωση + Μη Αυτοματοποιημένη Ανασκόπηση Κώδικα + Μοντελοποίηση Aπειλών
Image link

Πώς να ασφαλίσετε τον πηγαίο κώδικα;

Εκτός από την αξιοποίηση των εξειδικευμένων υπηρεσιών που παρέχει η Logisek, η επιχείρησή σας μπορεί να λάβει επιπλέον μέτρα για την προστασία του πηγαίου κώδικα.

01
Εξασφαλίστε ότι όλες οι καινοτόμες ιδέες
που σχετίζονται με το λογισμικό σας παραμένουν υπό στενή προστασία μέσω των μηχανισμών των ευρεσιτεχνιών και της νομοθεσίας για τα πνευματικά δικαιώματα. Στο πλαίσιο των ευρεσιτεχνιών, το επίκεντρο της προστασίας είναι η καινοτόμος ιδέα πίσω από το προϊόν, ενώ τα πνευματικά δικαιώματα παρέχουν προστασία του πηγαίου κώδικα του λογισμικού σας. Είναι ζωτικής σημασίας να εφαρμόσετε και να διατηρήσετε αυτούς τους μηχανισμούς προστασίας με σκοπό τη διαφύλαξη της αξίας και της ανταγωνιστικότητας του λογισμικού σας
02
Σχεδιάστε πολιτικές προστασίας του πηγαίου κώδικα
διαμορφώνοντας ένα πλήθος κανόνων και πολιτικών, είστε σε θέση να δημιουργήσετε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας. Αυτές οι πολιτικές και οι κανόνες είναι ικανοί να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην προστασία του λογισμικού και των συσκευών της εταιρείας σας από εξωτερικούς κινδύνους. Στα πλαίσια αυτών των πολιτικών, είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν παράγοντες όπως οδηγίες για τις ασφαλείς πρακτικές προγραμματισμού, η ταυτοποίηση των χρηστών που συμμετέχουν στη δημιουργία του κώδικα και τις φάσεις όπου αυτοί συμμετέχουν, καθώς και την εφαρμογή διαδικασιών που διασφαλίζουν και εποπτεύουν ομαλά τη διαδικασία ανάπτυξης του πηγαίου κώδικα.
03
Καθορίστε σε ποιους επιτρέπεται η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα
είναι απαραίτητο να εξασφαλίζεται πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση κατά την οποία κάποιος εκτός της ομάδας των αρμόδιων προγραμματιστών ή τμημάτων να έχει πρόσβαση στον κώδικά σας. Επιπρόσθετα, είναι απολύτως σημαντικό να υιοθετείται το σύστημα ταυτοποίησης δύο παραγόντων για όσους έχουν πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και την παρεμπόδιση τυχόν παραβιάσεων.
04
Αποτρέψτε την εφαρμογή μη ασφαλούς πηγαίου κώδικα
για την επίτευξη αυτού του στόχου, απαιτείται η υιοθέτηση ειδικών εργαλείων που εστιάζουν στην ανάλυση της ασφάλειας του πηγαίου κώδικα. Πρακτικές που μπορείτε να εφαρμόσετε περιλαμβάνουν τη χρήση εργαλείων στατικής ανάλυσης ασφάλειας εφαρμογών (SAST), καθώς και την χρήση εργαλείων ασφαλείας δυναμικών εφαρμογών (DAST), με στόχο τον εντοπισμό και τη διόρθωση ευπαθειών στον κώδικά σας.
05
Υλοποιήστε μέτρα για την ασφάλιση της υποδομής και του δικτύου
μέσω της εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών ασφάλειας, όπως είναι τα λογισμικά κατά του κακόβουλου λογισμικού, τα τείχη προστασίας (firewalls) και άλλες παρόμοιες τεχνολογικές λύσεις. Η προσέγγιση αυτή ενισχύει την προστασία του κώδικά σας έναντι πιθανών επιθέσεων, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την ακεραιότητα της ανταλλαγής δεδομένων.
06
Καταφύγετε σε τεχνικές κρυπτογράφησης
για την προστασία των δεδομένων σας και εξασφαλίστε ότι επιβλέπονται συνεχώς και αποτελεσματικά. Μέσω αυτής της πρακτικής, μπορείτε να προλάβετε πιθανές κακόβουλες ενέργειες ή, τουλάχιστον, να είστε προετοιμασμένοι για ταχεία αντίδραση σε περίπτωση επίθεσης, είτε προέρχεται από εξωτερικούς είτε από εσωτερικούς παράγοντες.
07
Χρησιμοποιήστε ειδικευμένα προγράμματα ασφαλείας
με στόχο την ασφάλιση των τερματικών σημείων σας απέναντι σε πιθανές ύποπτες ενέργειες. Τα εργαλεία πρόληψης απώλειας δεδομένων (DLP - Data Loss Prevention) αποτελούν πολύτιμο εφόδιο στην προσπάθεια αυτή. Είναι σε θέση να προσφέρουν αποτελεσματική προστασία στον κώδικά σας, καθώς και να αποκρούσουν περιστατικά μη εξουσιοδοτημένης διαρροής των δεδομένων σας.
Image link
Αναφορά

Τελικό Παραδοτέο

Στην Logisek, αποτελεί προτεραιότητά μας να συγκεντρώσουμε ενδελεχώς όλες τις πληροφορίες που αφορούν τα ευρήματα από τις αξιολογήσεις ασφαλείας που διεξήγαμε. Οι αναφορές μας περιλαμβάνουν λεπτομερείς περιγραφές των τεχνικών ευρημάτων, αναλύσεις των σχετικών κινδύνων, καθοδηγήσεις και συστάσεις, καθώς επίσης και βήμα-προς-βήμα οδηγίες για την αναπαραγωγή των εντοπισθέντων ευπαθειών. Προτού παραδώσουμε κάθε αναφορά, αυτή υπόκειται σε μια αυστηρή διαδικασία ελέγχου ποιότητας (QA), προκειμένου να διασφαλίσουμε την ακρίβεια, την πληρότητα και την αξιοπιστία των πληροφοριών που περιλαμβάνει. Συγκεκριμένα, οι αναφορές μας καταρτίζονται με τις εξής ενότητες:
Περίληψη των κυριότερων σημείων
Επισκόπηση τρωτών σημείων
Πίνακας περιεχομένων
Εισαγωγή
Μεθοδολογία Αξιολόγησης
Στοιχεία αξιολόγησης κινδύνου
Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν
Αναλυτική καταγραφή των ευρημάτων
Παραρτήματα

Εξερευνήστε τις υπηρεσίες ασφαλείας της Logisek

Logisek conducting web application penetration testing assessments.Logisek conducting system and network penetration testing assessments.Logisek conducting Mobile application penetration testingsLogisek Conducting Social EngineeringLogisek conducting IoT penetration testing