Xειροκίνητες και δυναμικές αναλύσεις συσκευών και εφαρμογών σε Android/iOS

Δοκιμές Παρείσδυσης Mobile Εφαρμογών

Αξιολογήστε την ασφάλεια των εφαρμογών σας σε iOS ή Android
με τις δοκιμές παρείσδυσης Mobile εφαρμογών

0K

Ευπάθειες ασφάλειας που αποκαλύπτονται ανά μήνα

0K

Παγκόσμιες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο ανά έτος

0K

Ευρωπαϊκές Κυβερνοεπιθέσεις ανά έτος

0Μ

Παγκόσμιο μέσο συνολικό κόστος μιας παραβίασης δεδομένων ανά έτος

Ανακαλύψτε και αντιμετωπίστε κάθε ευπάθεια στις mobile εφαρμογές σας με τις υπηρεσίες δοκιμών παρείσδυσης της Logisek

Στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, τα κινητά τηλέφωνα και οι εφαρμογές τους, έχουν γίνει αναπόσπαστα στοιχεία της καθημερινότητας μας, βελτιώνοντας την παραγωγικότητα και τη συνδεσιμότητά μας. Ωστόσο, με την ικανότητα τους να διαχειρίζονται τεράστιες ποσότητες δεδομένων, αποτελούν δυνητικούς στόχους για τους κυβερνο-εγκληματίες.

 

Για να μετριάσουμε αυτούς τους κινδύνους, οι υπηρεσίες δοκιμών παρείσδυσης για εφαρμογές κινητών συσκευών είναι απαραίτητες. Οι υπηρεσίες αυτές στοχεύουν στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση πιθανών απειλών και ευπαθειών που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των δεδομένων της επιχείρησης σας.

 

Με τη μεθοδική εξέταση της ασφάλειας των εφαρμογών για κινητές συσκευές, μπορούμε να εντοπίσουμε αδυναμίες, να δοκιμάσουμε την αντοχή τους σε κυβερνο-επιθέσεις και να προτείνουμε βήματα για την ενίσχυση της ασφάλειάς τους. Αυτό εξασφαλίζει ότι οι εφαρμογές σας διατηρούν τα υψηλότερα επίπεδα ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας, διατηρώντας τα δεδομένα της επιχείρησης σας ασφαλή.

Δοκιμές Παρείσδυσης Mobile Εφαρμογών
Δοκιμές Παρείσδυσης Mobile Εφαρμογών

Οι δοκιμές παρείσδυσης στις εφαρμογές κινητών τηλεφώνων έχουν σχεδιαστεί για τον εντοπισμό ευπαθειών που θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν σε διαρροή ή κλοπή δεδομένων. Στη Logisek, στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε τη βέλτιστη προστασία διεξάγοντας ενδελεχείς ελέγχους σε κρίσιμες πτυχές της εφαρμογής. Αυτή η διαδικασία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την ανάλυση κώδικα, την εξέταση της δικτυακής επικοινωνίας, την αναθεώρηση της αρχιτεκτονικής του συστήματος πιστοποίησης, την αξιολόγηση των μηχανισμών αποθήκευσης δεδομένων και τις δοκιμές στα APIs. Η Logisek ειδικεύεται στη διεξαγωγή δοκιμών παρείσδυσης για εφαρμογές κινητών συσκευών που λειτουργούν σε συστήματα iOS και Android. Πραγματοποιούμε ελέγχους σε εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί σε όλες τις τεχνολογίες, όπως η Swift, η JavaScript ή ως υβριδικές εφαρμογές μέσω React Native ή Ionic. Η ομάδα μας, εξοπλισμένη με γνώσεις, εμειρία, και βαθιά κατανόηση των διαφόρων τεχνολογιών, πρωτοκόλλων και frameworks, προσαρμόζει τις δοκιμές παρείσδυσης ώστε να ταιριάζουν με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις των εφαρμογών που υπόκεινται σε δοκιμές. Επιπλέον, οι υπηρεσίες δοκιμών παρείσδυσης εφαρμογών για κινητές συσκεύες της Logisek βασίζονται στη μεθοδολογία που προτείνεται από το παγκοσμίως αναγνωρισμένο πρότυπο ασφαλείας Mobile Security Testing Guide (MSTG). Αυτή η προσέγγιση μας επιτρέπει να ανακαλύψουμε όχι μόνο τις πιο κοινές ευπάθειες, αλλά και αδυναμίες στη λογική της εφαρμογής (Business Logic flaws). Τηρώντας αυτό το αυστηρό και διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο, εξασφαλίζουμε ότι οι εφαρμογές σας είναι ασφαλής έναντι σε πιθανές κυβερνο-επιθέσεις.

Ανασκόπηση Ρυθμίσεων Κινητών Συσκευών
Ανασκόπηση Ρυθμίσεων Κινητών Συσκευών

Η αξιολόγηση της ασφάλειας εφαρμογών που λειτουργούν σε κινητές συσκευές είναι μια πολυδιάστατη διαδικασία, που περιλαμβάνει την εξέταση και ανάλυση πολλαπλών στοιχείων. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την εξέταση της διαμόρφωση των ρυθμίσεων της συσκευής, των εφαρμοσμένων πολιτικών ασφάλειας, των επιτρεπόμενων εφαρμογών και της πιθανής αποθήκευσης ευαίσθητων δεδομένων. Επιπλέον, οι εγκατεστημένες εφαρμογές εξετάζονται λεπτομερώς για να αξιολογηθούν οι πρακτικές χειρισμού των δεδομένων τους, οι δικτυακές συνδέσεις καθώς και άλλα κρίσιμα στοιχεία. Ανάλογα με τις πολιτικές της εταιρείας, είτε επιτρέποντας προσωπικές συσκευές (Bring Your Own Device - BYOD) είτε παρέχοντας εταιρικές συσκευές, αυτές οι αξιολογήσεις είναι ουσιαστικές για τον εντοπισμό και την προστασία από ευπάθειες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τα δεδομένα και την ασφάλεια των συστημάτων σας.

Standard and Jailbroken Device Testing
Standard and Jailbroken Device Testing

Η Logisek πραγματοποιεί λεπτομερείς αξιολογήσεις ασφάλειας με μια ολιστική προσέγγιση, εκτελώντας εκτεταμένους ελέγχους σε εφαρμογές που λειτουργούν σε κινητές συσκευές. Επικεντρωνόμαστε ιδιαίτερα στις συσκευές iOS που έχουν υποστεί τη διαδικασία Jailbreak και στις συσκευές Android με δικαιώματα διαχειριστή (root). Οι αναλυτές μας εντοπίζουν και αξιολογούν τις ευπάθειες σε αυτούς τους τύπους συσκευών, και συγκρίνει τα δεδομένα που συλλέγει. Στόχος μας είναι να αναγνωρίσουμε τους κινδύνους ασφάλειας που παρουσιάζονται στις συσκευές με τροποποιημένα δικαιώματα σε συνάρτηση με τις ευπάθειες που εντοπίζονται σε συσκευές που δεν έχουν υποστεί τροποποίηση δικαιωμάτων. Συγκρίνοντας τις ευπάθειες που ανακαλύφθηκαν σε αμφότερες τις περιπτώσεις, η Logisek είναι σε θέση να αναδείξει τους κινδύνους ασφαλείας που μπορεί να εντοπίσουν σε διάφορες ομάδες χρηστών, συμπεριλαμβανομένων τόσο των κυβερνο-εγκληματιών όσο και των κοινών χρηστών. Αυτή η περιεκτική ανάλυση συμβάλλει στη δέσμευση μας να διατηρούμε και να ενισχύουμε τη στάση της ασφάλειας των πελατών μας.

Ανάλυση Πηγαίου Κώδικα Mobile Εφαρμογών
Ανάλυση Πηγαίου Κώδικα Mobile Εφαρμογών

Η αναθεώρηση του πηγαίου κώδικα είναι μια συστηματική αξιολόγηση που σκοπεύει να επικυρώσει την ασφάλεια μιας εφαρμογής μέσα από μια λεπτομερή ανάλυση του πηγαίου κώδικά της. Αυτή η προσέγγιση είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στον εντοπισμό των μη ασφαλών πρακτικών ανάπτυξης που μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τους κυβερνο-εγκληματίες, λόγω της ικανότητάς της να παρέχει άμεσες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο μια εφαρμογή διαχειρίζεται διάφορες ενέργειες. Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης, η ειδικευμένη ομάδα της Logisek εξετάζει ενδελεχώς τον κώδικα για να εντοπίσει ευπάθειες και πρακτικές υψηλού κινδύνου σε οποιαδήποτε εφαρμογή, ενισχύοντας έτσι την αποτελεσματικότητα των επακόλουθων δοκιμών παρείσδυσης. Αυτό επιτυγχάνεται ανεξάρτητα από τις γλώσσες προγραμματισμού ή τις υποστηριζόμενες τεχνολογίες, καθιστώντας την υπηρεσία μας ένα πολύτιμο εργαλείο για τη διασφάλιση της ολοκληρωτικής προστασίας των ψηφιακών σας πόρων.

Αξιολογήσεις Mobile εφαρμογών

Με περισσότερες από 2,5 δισεκατομμύρια συσκευές android παγκοσμίως, και με την apple και άλλους κατασκευαστές κινητών να ακολουθούν, o έλεγχος της ασφάλειας των κινητών συσκευών και των εφαρμογών που χρησιμοποιεί η επιχείρησή σας είναι περισσότερο από αναγκαίος.

Εκμεταλλευόμενοι τις υπηρεσίες της Logisek, μέσω της διεξαγωγής δοκιμών παρείσδυσης, της ανάλυσης του πηγαίου κώδικα και της ανασκόπηση των ρυθμίσεων ασφάλειας των κινητών συσκευών μπορείτε να αποκτήσετε μια ολοκληρωμένη κατανόηση των ευπαθειών και να προστατευτείτε από πιθανές διαρροές δεδομένων.

Ανεξάρτητα από το αν η επιχείρηση σας αναπτύσσει τις δικές της εφαρμογές, ή βασίζεται σε εφαρμογές και συσκευές τρίτων για την εκτέλεση βασικών λειτουργιών, η Logisek είναι εξοπλισμένη ώστε να σας βοηθήσει να εντοπίσετε και να αντιμετωπίσετε ευπάθειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παραβίαση των πληροφοριακών σας πόρων και δεδομένων.

Μεθοδολογίες Αξιολόγηση Ασφαλείας

Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM)
OWASP Mobile Security Testing Guide (MSTG)
OWASP Testing Guide (OTG)
CWE Top 25
OWASP Mobile Security TOP 10
OWASP Web Security TOP 10
OWASP API Security Top 10
Information System Security Assessment Framework (ISSAF)
Penetration Testing Execution Standard (PTES)
Penetration Testing Framework
CVSS v3.1 Risk Rating Methodology
OWASP ASVS Certification
OWASP MASVS Certification
OWASP OpenSamm Certification
MITRE Framework
NIST Framework

Στη Logisek

ειδικευόμαστε στον εντοπισμό των ευπαθειών ασφαλείας στις mobile εφαρμογές, επιτρέποντάς σας έτσι να εστιάσετε στις βασικές επιχειρηματικές σας δραστηριότητες και να ξεχωρίσετε από τον ανταγωνισμό.

Η μεθοδολογία που εφαρμόζουμε στις δοκιμές παρείσδυσης mobile εφαρμογών βασίζεται κατά κύριο λόγο στη χρήση χειροκίνητων τεχνικών. Αυτό μας επιτρέπει να εντοπίζουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια και να εκμεταλλευόμαστε εντατικότερα τα ευάλωτα σημεία, τα οποία συχνά διαφεύγουν από τις αυτοματοποιημένες αναλύσεις των εργαλείων.

Επιπλέον, δεν περιοριζόμαστε στον εντοπισμό των συμβατικών ευπαθειών, αλλά εντοπίζουμε επίσης και τυχόν ελαττώματα στην λογική της εφαρμογής (Business Logic Flaws). Η αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων επιτρέπει στις επιχειρήσεις να διασφαλίσουν την αξιοπιστία των εφαρμογών τους, να βελτιώσουν την απόδοση της επένδυση τους (ROI), να βελτιώσουν την εμπειρία των πελατών τους, να προλαμβάνουν παραβιάσεις δεδομένων και να διατηρούν τη σταθερότητα των εφαρμογών τους.
Image link

Unauthenticated Testing

Non-credentialed user
Application client binary
Application server & Mobile components
Mobile device, network & server layers
Automated scanners
Manual verification

Authenticated Testing

Credentialed users by type
Automated & manual processes
Elevate privileges
Gain access to restricted functionality
Manual verification
Business logic

Κοινοί κίνδυνοι για την ασφάλεια Mobile εφαρμογών

Improper Platform Usage
Insecure Authentication
Security decisions via untrusted inputs
Reverse Engineering
Insecure Data Storage
Insufficient Cryptography
Client Code Quality
Extraneous Functionality
Insecure Communication
Insecure Authorization
Code Tampering
API vulnerabilities

Η μεθοδολογία μας για τις δοκιμές παρείσδυσης Mobile εφαρμογών

Οι δοκιμές παρείσδυσης mobile εφαρμογών μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε με τη χρήση διαπιστευτηρίων είτε χωρίς αυτά. Η παρακάτω μεθοδολογία περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε μια αξιολόγηση χωρίς την χρήση διαπιστευτηρίων “BLACKBOX”, όπου λίγες λεπτομέρειες κοινοποιούνται στον σύμβουλο ασφαλείας πριν απο την αξιολόγηση:

Στην Logisek, διαθέτουμε έμπειρη ομάδα από πιστοποιημένους συμβούλους ασφάλειας με εξειδίκευση στις δοκιμές παρείσδυσης mobile εφαρμογών. Οι μηχανικοί μας συνεργάζονται στενά με την ομάδα της επιχείρησής σας με σκοπό να καθορίσουν το πεδίο εφαρμογής που αφορά τους ελέγχους ασφαλείας των εφαρμογών σας.

Μέσα από αυτήν τη συνεργασία, αξιολογούμε τις ανάγκες και τους στόχους της επιχείρησής σας σχετικά με την ασφάλεια.

Κατά τη διάρκεια της συλλογής πληροφοριών, η Logisek χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνικές open-source intelligence με σκοπό να συλλέξει ανοιχτές δημόσιες πληροφορίες. Αυτά τα δεδομένα, τα οποία μπορεί να εκμεταλλευθούν εχθρικοί παράγοντες, θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του οργανισμού σας.

Τα ανοιχτά δημόσια δεδομένα δεν αποτελούν μόνο μια σημαντική πηγή πληροφόρησης, αλλά μπορεί επίσης να αποκαλύψουν πιθανούς κινδύνους για την επιχείρηση σας που πιθανόν να μην γνωρίζετε ότι υπάρχουν;. Τέτοιες πληροφορίες μπορούν να συλλεχθούν από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των μηχανών αναζήτησης, των κοινωνικών δικτύων, των αποθετηρίων κώδικα, των φόρουμ, ακόμη στο σκοτεινό διαδίκτυο.

Αυτή η προληπτική στρατηγική μας επιτρέπει να εντοπίζουμε πιθανές απειλές και ευπάθειες που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν οι επιτιθέμενοι, με σκοπό να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων της επιχείρησης σας.

Εκτελούμε μια ολοκληρωμένη διαδικασία αξιολόγησης των εφαρμογών σας, η οποία συνδυάζει τη χρήση αυτοματοποιημένων εργαλείων με χειροκίνητες τεχνικές, χωρίς τη χρήση διαπιστευτηρίων. Ο στόχος είναι να αποκτήσουμε μια λεπτομερή εικόνα της επιφάνειας επίθεσης του οργανισμού σας.

Μετά την ανίχνευση των ευπαθών σημείων, η ομάδα των πιστοποιημένων συμβούλων ασφαλείας της Logisek, δημιουργεί και υλοποιεί μια στρατηγική για να αξιοποιήσει αυτές τις αδυναμίες με ασφαλή τρόπο.

Συντάσσουμε μια περιεκτική και λεπτομερή γραπτή αναφορά, η οποία δεν περιορίζεται απλώς στην καταγραφή των ευάλωτων περιοχών που ανακαλύψαμε κατά τη διάρκεια των ελέγχων αλλά περιλαμβάνει επίσης μια ευρεία ανάλυση που περιγράφει τη φύση των κινδύνων, την πιθανή επίπτωση τους στην επιχείρησή σας, καθώς και συγκεκριμένες και πρακτικές συστάσεις για το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν και να μειωθούν αποτελεσματικά.

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη διατύπωση των συστάσεων μας με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κατανοητές, εφαρμόσιμες και να συμβάλλουν στην κατασκευή μιας ισχυρότερης και πιο ασφαλούς υποδομής για την επιχείρησή σας. Στόχος μας είναι να εξοπλίσουμε την ομάδα σας με τις απαραίτητες γνώσεις και εργαλεία, ώστε να μπορείτε να λάβετε προληπτικά μέτρα και να αντιδράτε με στρατηγικό τρόπο σε οποιαδήποτε απειλή ασφάλειας.

Στο πλαίσιο των δοκιμών παρείσδυσης που πραγματοποιεί η Logisek, θεωρούμε ιδιαίτερης σημασίας την εκτέλεση δοκιμών αποκατάστασης, τις οποίες θεωρούμε εξίσου ουσιαστική σημασίας με την διαδικασία εκτέλεσης των δοκιμών παρείσδυση. Αυτές οι δοκιμές διεξάγονται μετά την εκτέλεση των διορθωτικών ενεργειών από την ομάδα σας για την αντιμετώπιση των εντοπισθέντων ευπαθειών, και στοχεύουν στην επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας και της ορθότητας των μέτρων που έχουν ληφθεί.

Τονίζουμε τη σημασία του επαναληπτικού ελέγχου, καθώς συμβάλλει ουσιαστικά στην επιβεβαίωση ότι οι αλλαγές που έχουν γίνει από την ομάδα σας είναι επαρκείς και επέφεραν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Επιπλέον, η διαδικασία του επανελέγχου και της αποκατάστασης παρέχει τις απαραίτητες αποδείξεις της μείωσης ή της εξουδετέρωσης των κινδύνων, ενισχύοντας τη θέση σας απέναντι σε οργανισμούς πιστοποίησης και πελατών, καθώς δείχνετε τη δέσμευση έναντι στα υψηλά πρότυπα ασφάλειας.

Με την ολοκλήρωση των δοκιμών αποκατάστασης, σας παρέχουμε μια ενημερωμένη αναφορά, η οποία αντανακλά στην πλέον τρέχουσα κατάσταση της ασφάλειας και την αξιολόγηση των ενεργειών που έχουν ληφθεί.

Image link
Αναφορά

Τελικό Παραδοτέο

Στη Logisek, προτεραιότητά μας είναι να συγκεντρώσουμε όλες τις πληροφορίες που αφορούν τα ευρήματα των αξιολογήσεων ασφαλείας που διεξήγαμε. Οι αναφορές μας περιλαμβάνουν λεπτομερής περιγραφές των τεχνικών ευρημάτων, ανάλυση των σχετικών κινδύνων, καθοδηγήσεις, συστάσεις, καθώς και οδηγίες βήμα-προς-βήμα για την αναπαραγωγή των εντοπισθέντων ευπαθειών.

Προτού παραδώσουμε την αναφορά, υπόκειται σε μια αυστηρή διαδικασία ελέγχου ποιότητας (QA), προκειμένου να διασφαλιστεί η ακρίβεια, η πληρότητα και η αξιοπιστία των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

Συγκεκριμένα, οι αναφορές μας καταρτίζονται απο τις εξής ενότητες:

Περίληψη των κυριότερων σημείων
Επισκόπηση τρωτών σημείων
Πίνακας περιεχομένων
Εισαγωγή
Μεθοδολογία Αξιολόγησης
Στοιχεία αξιολόγησης κινδύνου
Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν
Αναλυτική καταγραφή των ευρημάτων
Παραρτήματα
Image link
Ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις δοκιμές διείσδυσης Mobile εφαρμογών

Οι δοκιμές παρείσδυσης mobile εφαρμογών, επίσης γνωστές ως «mobile Application Penetration Testing» ή απλά «mobile Pen Test», είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται για την εξέταση της ασφάλειας, της αρχιτεκτονικής, του σχεδιασμού και των ρυθμίσεων μιας mobile εφαρμογής. Αυτό γίνεται με την προσομοίωση των ενεργειών ενός πιθανού κακόβουλου παράγοντα, ή κυβερνο-εγκληματία, για τον εντοπισμό των ευπαθειών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή έκθεση ευαίσθητων δεδομένων.

Με τη διεξαγωγή αυτών των δοκιμών, η επιχείρηση σας αποκτά πολύτιμες γνώσεις για τις πιθανές ευπάθειες στην εφαρμογή σας. Αυτό σας επιτρέπει να αντιμετωπίσετε αυτές τις ευπάθειες, ενισχύοντας έτσι τους μηχανισμούς ασφάλειάς σας και ενισχύοντας την άμυνα σας έναντι σε πιθανές κυβερνο-απειλές.

Στο σημερινό ψηφιακό κόσμο, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων διαθέτει ένα διαδικτυακό αποτύπωμα, το οποίο συχνά περιλαμβάνει mobile εφαρμογές.

Τα περιστατικά διαρροής δεδομένων και οι κυβερνο-επιθέσεις αποτελούν κεντρικό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί με προτεραιότητα με σκοπό την προστασία των δεδομένων και της διαδικτυακής παρουσίας μιας εταιρείας.

Ο έλεγχος της ασφάλειας των mobile εφαρμογών γίνεται με την πρόθεση να ανακαλυφθούν ευπάθειες με σκοπό να εντοπιστούν τυχόν αδυναμίες πριν το κάνει κάποιος κυβερνο-εγκληματίας, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα επιδιόρθωσής τους.

Είναι απαραίτητο κάθε πτυχή μιας mobile εφαρμογής να ελέγχεται σύμφωνα με τον οδηγό δοκιμών mobile εφαρμογών του OWASP (MSTG - Mobile Security Testing Guide) και του OWASP MASVS για mobile εφαρμογές. Ωστόσο, πρέπει να λαμβάνετε υπόψην πως ο χρόνος και ο προϋπολογισμός είναι δύο σημαντικοί παράγοντες.

Ως ελάχιστο, οι mobile εφαρμογές θα πρέπει να υπόκεινται σε ελέγχους για ευρέως γνωστές ευπάθειες, όπως SQL injection, cross-site scripting (XSS), improper platform usage, insecure data storage, insecure communication, weak authentication, καθώς και για όλα τα ζητήματα που περιλαμβάνονται στη λίστα των 10 πιο σημαντικών ευπαθειών ασφάλειας για mobile εφαρμογές του OWASP (OWASP Mobile Top 10) και της λίστας των πιο σημαντικών ευπαθειών ασφάλειας για τα API (OWASP API Security Top 10).

Η επαλήθευση ταυτότητας, η διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, οι διαδικασίες πληρωμών, καθώς και η επιχειρηματική λογική της εφαρμογής (Business logic flaws), είναι κρίσιμα σημεία που πρέπει επίσης να δοκιμαστούν. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να γίνει έλεγχος της πληροφοριακής υποδομής που φιλοξενεί τις mobile εφαρμογές, ώστε να διασφαλιστεί ότι πληροί τα αυστηρά κριτήρια ασφαλείας.

Οι δοκιμές παρείσδυσης mobile εφαρμογών πραγματοποιούνται από μια πιστοποιημένη ομάδα εξειδικευμένων τεχνικών της Logisek, η οποία κατέχει εκτεταμένη γνώση των καινοτόμων στρατηγικών και μεθόδων που εφαρμόζουν οι κυβερνο-εγκληματίες με στόχο να υπονομεύσουν τις εφαρμογές της επιχείρησής σας.

Οι πληροφορίες που απαιτούνται για να οριστεί το πεδίο εφαρμογής των δοκιμών ασφάλειας στις mobile εφαρμογές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον αριθμό των mobile εφαρμογών που θα δοκιμαστούν, τον αριθμό των πεδίων/φορμών εισαγωγής, τα λειτουργικά στα οποία θα πραγματοποιηθούν οι δοκιμές (IOS ή Android ή και στα δύο λειτουργικά) καθώς και εάν οι δοκιμές θα γίνουν με την χρήση διαπιστευτηρίων ή χωρίς (πόσοι χρήστες/ρόλοι της εφαρμογής θα εμπλακούν στις δοκιμές, σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν διαπιστευτήρια).

Επίσης, απαιτείται μια σταθερή και πλήρως λειτουργική εφαρμογή, ώστε να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Συνιστούμε πάντα οι δοκιμές να διεξάγονται σε μη παραγωγικό περιβάλλον (UAT/QA/DEV) για να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα της παραγωγικής εφαρμογής. Ποτέ δεν πραγματοποιούνται επιθέσεις αρνησης υπηρεσίας σε παραγωγικό περιβάλλον, αλλά κάθε εφαρμογή είναι κατασκευασμένη διαφορετικά με αποτέλεσμα να υπάρχουν διαφορετικές αποκρίσεις στις επιθέσεις.

Εάν η παραγωγή είναι το μοναδικό περιβάλλον σας, λαμβάνουμε τις κατάλληλες προφυλάξεις και συνεργαζόμαστε με την ομάδα σας - όπου είναι απαραίτητο - για να εξαλείψουμε κάθε πιθανότητα διακοπής της λειτουργίας των web εφαρμογών σας.

Συχνά, οι mobile εφαρμογές περιλαμβάνουν διάφορους ρόλους χρηστών, όπως χρήστες με περιορισμένη πρόσβαση ανάγνωσης, κανονικούς χρήστες, χρήστες με εκτεταμένα δικαιώματα, και διαχειριστές.

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, είναι καλή πρακτική να παρέχονται τουλάχιστον δύο σετ διαπιστευτηρίων για κάθε ρόλο χρήστη. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον σύμβουλο ασφαλείας να εξετάσει την ασφάλεια των μηχανισμών πρόσβασης ανάμεσα σε διάφορους τύπους χρηστών, εξασφαλίζοντας ότι τηρούνται οι προδιαγραφές.

Η αξιολόγηση της ασφάλειας μιας mobile εφαρμογής αφορά τον έλεγχο των λειτουργιών και των δυνατοτήτων της, και όχι μόνο εάν ένας επιτιθέμενος μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στην εφαρμογή χωρίς εξουσιοδότηση.

Αν και είναι σπάνιο ή σχεδόν αδύνατο να βρεθεί μια mobile εφαρμογή χωρίς ευπάθειες, δεν υπάρχει εγγύηση ότι η διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητας εισόδου μιας εφαρμογής θα μπορούσε να παραβιαστεί μόνο μέσω των δοκιμών παρείσδυσης χωρίς την χρήση διαπιστευτηρίων.

Υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι παραβίασης, όπως μέσω μιας επίθεσης phishing κατά των χρηστών ή των προγραμματιστών της επιχείρησης, που μπορεί να βρίσκονται εκτός του πεδίου των δοκιμών.

Επομένως, η παροχή διαπιστευτηρίων στους σύμβουλους ασφαλείας εξασφαλίζει ότι η εφαρμογή θα δοκιμαστεί στο σύνολό της.

Τα τείχη προστασίας των mobile εφαρμογών, ο περιορισμός του ρυθμού αιτημάτων (rate-limiting), η προστασία από DDOS επιθέσεις και άλλα παρόμοια μέτρα ασφαλείας, όταν εφαρμόζονται και διαμορφώνονται βάση συγκεκριμένων προτύπων και πολιτικών, αποτελούν ισχυρά εργαλεία για την αποτροπή ή τον περιορισμό κακόβουλων ενεργειών από κυβερνο-εγκληματίες. Ωστόσο, τα μέτρα αυτά δεν διορθώνουν τις υποκείμενες ευπάθειες που μπορεί να υπάρχουν στις mobile εφαρμογές της επιχείρησης σας.

Όταν τα συστήματα της Logisek εντάσσονται στη λίστα των επιτρεπόμενων, επιτρέπεται στους σύμβουλους ασφαλείας να αξιολογήσουν τις εφαρμογές σας διεξοδικά και χωρίς περιορισμούς, με στόχο τον εντοπισμό όλων των ευπαθειών.

Εφόσον αναγνωριστούν τα τρωτά σημεία, μπορούν να υιοθετηθούν μέτρα για την αντιμετώπιση και τη διόρθωση τους, ενισχύοντας έτσι την συνολική ασφάλεια της εφαρμογής.

Οι υπηρεσίες δοκιμών παρείσδυσης mobile εφαρμογών δεν απαιτούν μόνο την απλή γνώση και χρήση των πιο πρόσφατων εργαλείων που χρησιμοποιούνται στις δοκιμές ασφάλειας, αλλά απαιτούν ένα συνδυασμό γνώσης, εμπειρίας αλλά και βαθιάς κατανόησης του τρόπου με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν πιο αποτελεσματικά.

Για την αξιολόγηση ασφάλειας των mobile εφαρμογών, οι σύμβουλοι ασφαλείας της Logisek χρησιμοποιούν μια ποικιλία εξειδικευμένων εργαλείων, περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, τo Burp Suite Professional, Corellium, Nessus Professional, Acunetix, MobSF, Charles Proxy, Drozer, Frida, Clutch, greenDAO Studio, iNalyzer, Introspy-Android, Jad Decompiler, VS Code, καθώς και την εκτεταμένη σειρά εργαλείων που περιλαμβάνεται στο λειτουργικό σύστημα Kali Linux. Επιπλέον, χρησιμοποιουμέ προσαρμοσμένα εργαλεία που έχουμε αναπτύξει οι ίδιοι χρησιμοποιώντας γλώσσες προγραμματισμού όπως Python, C, Go, Java, και PowerShell.

Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση του ελέγχου παρείσδυσης μιας mobile εφαρμογής από έναν σύμβουλο ασφαλείας της Logisek εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους.

Στους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη διάρκεια του ελέγχου περιλαμβάνονται ο αριθμός και ο τύπος των mobile εφαρμογών που θα αξιολογηθούν, ο αριθμός των φορμών εισαγωγής δεδομένων που πρέπει να αξιολογηθούν, τα λειτουργικά στα οποία θα πραγματοποιηθούν οι δοκιμές (IOS ή Android ή και στα δύο) καθώς και τον αριθμό των χρηστών/ρόλων σε περίπτωση που οι δοκιμές πραγματοποιηθούν με τη χρήση διαπιστευτηρίων.

Το Common Vulnerability Scoring System (CVSS) είναι ένα δωρεάν, ανοιχτό βιομηχανικό πρότυπο που χρησιμοποιεί η Logisek, καθώς και πολλοί άλλοι οργανισμοί ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, για την αξιολόγηση και κοινοποίηση της σοβαρότητας και των χαρακτηριστικών των ευπαθειών. Η βαθμολογία CVSS κυμαίνεται από 0,0 έως 10,0, και η εθνική βάση δεδομένων ευπαθειών (NVD) καθορίζει τον τρόπο μέτρησης της βαθμολογίας του κινδύνου ανάλογα με τη σοβαρότητα των ευπαθειών. Οι βαθμολογίες CVSS v3.1 και οι αντίστοιχες βαθμολογίες κινδύνου είναι οι ακόλουθες:

CVSS Score
Severity Rating
0.0
None
0.1-3.9
 Χαμηλή σοβαρότητα(Low)
4.0-6.9
        Μεσαία σοβαρότητα(Medium)
7.0-8.9
Υψηλή σοβαρότητα(High)
9.0-10.0
             Πολύ υψηλή σοβαρότητα(Critical)

Η αξιολόγηση και ο καθορισμός των βαθμολογιών CVSS βασίζονται σε διάφορα χαρακτηριστικά των ευπαθειών, όπως η επίδραση, η εκμετάλλευση, η πληγείσα λειτουργία και η αυθεντικοποίηση.

Η Εθνική Βάση Δεδομένων Ευπαθειών (NVD) παρέχει μια ενημερωμένη βάση με όλες τις γνωστές ευπάθειες (CVEs), παρέχοντας τις αντίστοιχες βαθμολογίες και άλλες σχετικές πληροφορίες. Ο κατάλογος των CVE προέρχεται από την MITRE Corporation, η οποία είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ξεκίνησε την δημιουργία της βάσης CVE το 1999. Η MITRE παρέχει βασικές πληροφορίες για κάθε ευπάθεια και διασφαλίζει τον αυτόματο συγχρονισμό της βάσης της με την Εθνική Βάση Δεδομένων Ευπαθειών (NVD).

Η Logisek θα συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα ευρήματα που ανακαλύφθηκαν απο τις δοκιμές παρείσδυσης. Η αναφορά ξεκινάει με μια λεπτομερή περίληψη και μια επισκόπηση υψηλού επιπέδου των εντοπισθέντων προβλημάτων, αναδεικνύοντας τον συνολικό κίνδυνο εντός του πεδίου εφαρμογής.

Στην συνέχεια, η αναφορά εξηγεί πως προσδιορίζουμε την κρισιμότητα και την αξιολόγηση του κινδύνου για κάθε ευπάθεια, βοηθώντας σας να κατανοήσετε καλύτερα που πρέπει να δοθεί προτεραιότητα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Επιπρόσθετα, η αναφορά καλύπτει την εμβέλεια της αξιολόγησης, τις μεθοδολογίες που εφαρμόστηκαν για την διεξαγωγή των δοκιμών, και στο τέλος αναλύει λεπτομερώς όλα τα ευρήματα, περιλαμβάνοντας μια περίληψη για κάθε ένα από αυτά, τις επηρεαζόμενες τοποθεσίες, τα βήματα αναπαραγωγής καθώς και τον τρόπο αποκατάσταση τους.

Πριν την τελική παράδοση της αναφοράς, διεξάγεται μια αυστηρή διαδικασία για τη διασφάλιση της ποιότητας, της ακρίβειας και της ορθότητας της (QA). Είναι καλή ιδέα να ζητήσετε απο τον πάροχο δοκιμών παρείσδυσης ένα δείγμα της αναφοράς πριν προχωρήσετε σε μια ανάθεση, με αυτόν τον τρόπο, θα έχετε μια σαφή εικόνα του τι μπορείτε να περιμένετε.

Εάν μια αναφορά είναι γεμάτη από τεχνική ορολογία και είναι δύσκολη στην κατανόηση, η χρησιμότητά της για εσάς είναι περιορισμένη.

Η Logisek παρέχει μια ΔΩΡΕΑΝ επανάληψη δοκιμών, στην οποία ο χρόνος αφιερώνεται ειδικά για τον έλεγχο της αποκατάστασης των ευπαθειών που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των αρχικών δοκιμών.

Πριν από την οριστικοποίηση της ανάθεσης για την διεξαγωγή δοκιμών παρείσδυσης web εφαρμογών, θα ενημερωθείτε για την επανάληψη των δοκιμών καθώς θα προσδιοριστεί ο χρόνος που απαιτείται για τον επανέλεγχο και πότε μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών συνάπτεται ένα σύμφωνο εχεμύθειας που σκοπό έχει την προστασία της εμπιστευτικότητας όλων των κοινοποιημένων πληροφοριών (NDA). Τηρούμε αυστηρές πολιτικές για την χρήση των δεδομένων, διασφαλίζοντας ότι οι πληροφορίες σας χρησιμοποιούνται μόνο για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης τεχνικής αναφοράς βασισμένης στα ανακαλυφθέντα ευρήματα κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των δοκιμών παρείσδυσης.

Τα δεδομένα των πελατών της Logisek που υπόκεινται σε επεξεργασία, αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένη τοποθεσία εντός ενός προστατευμένου περιβάλλοντος. Οι πληροφορίες διαγράφονται πλήρως μετά την ολοκλήρωση του έργου με σκοπό διατηρηθεί το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων.

Για να λάβετε μια προσφορά σχετικά με τις υπηρεσίες δοκιμών παρείσδυσης mobile εφαρμογών, θα πρέπει να συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο ώστε να διευκρινιστεί το πεδίο εφαρμογής. Η ομάδα της Logisek είναι στη διάθεση σας για να βοηθήσει κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, διασφαλίζοντας ότι όλες οι απαιτήσεις σας θα καλυφθούν πλήρως.

Στη Logisek, πιστεύουμε στην ενδυνάμωση της ομάδας σας με ευελιξία και έλεγχο επί των υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας. Γι' αυτόν τον λόγο, εισάγαμε το καινοτόμο σύστημα πίστωσης Charge Credit.

Γιατί να επιλέξετε το σύστημα πίστωσης Charge Credit;

Ενδυνάμωση και Έλεγχος: Εξοπλίστε την ομάδα σας με την ευελιξία να καθορίζει τη στιγμή και τον τρόπο διεξαγωγής των δοκιμών παρείσδυσης.

Απλοποιημένος Προϋπολογισμός: Τέλος στις συνεχής περίπλοκες προσφορές και τις οικονομικές αβεβαιότητες. Αποκτήστε μοναδες πίστωσης εκ των προτέρων και εφαρμόστε τες όπως και όποτε εσείς επιθυμείτε, καθιστώντας τον προϋπολογισμό απλό και προβλέψιμο.

Εξατομικευμένη Ασφάλεια: Η ομάδα σας γνωρίζει καλύτερα. Επιλέξτε τις υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας που ταιριάζουν στις ανάγκες σας, όταν τις χρειάζεστε. Το σύστημα της Logisek σας προσφέρει πλήρη ευελιξία καθώς προσαρμόζεται στις δικές σας απαιτήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Στη Logisek, αφιερωνόμαστε στο να στηρίζουμε τις επιχειρήσεις στην αντιμετώπιση των απειλών που παρουσιάζουν οι κυβερνο-εγκληματίες, διεξάγοντας ολοκληρωμένες προσομοιώσεις πραγματικών επιθέσεων υψηλού επιπέδου, μέσω της γκάμας προϊόντων, υπηρεσιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προσφέρουμε.

Χάρη στην εμπειρία μας, έχουμε τη δυνατότητα να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς σκέψης και τις τακτικές των κυβερνο-εγκληματιών, επιτρέποντάς μας να προετοιμάσουμε με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τους πελάτες μας για τις καθημερινές κυβερνο-απειλές που αντιμετωπίζουν.

Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι ειδικοί μας, πραγματοποιούν μια εξονυχιστική ανάλυση κάθε ευπάθειας που έχει ανιχνευθεί, διασφαλίζοντας πως έχετε μια περιεκτική εποπτεία των μέτρων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση και την επίλυση των εντοπισθέντων ζητημάτων.

Η Logisek ειδικεύεται στην εντοπισμό αδυναμιών ασφαλείας σε δίκτυα, συστήματα, εφαρμογές καθώς και σε όλα τα επίπεδα που θα μπορούσαν ενδεχομένως να επιτρέψουν την αύξηση των προνομίων, την επεξεργασία δεδομένων ή την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε περιορισμένες πληροφορίες ή λειτουργίες.

Η προσέγγιση μας περιλαμβάνει λεπτομερείς επιθεωρήσεις και επαλήθευση όλων των εκμεταλλεύσιμων αδυναμιών μέσω χειροκίνητης ανάλυσης.

Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας των δοκιμών παρείσδυσης, η Logisek προσφέρει καθοδήγηση για τη διόρθωση των αδυναμιών. Αποστολή μας είναι να ενισχύσουμε τη θέση σας στην κυβερνοασφάλεια και να διασφαλίσουμε ότι ο οργανισμός σας είναι απόλυτα προστατευμένος απέναντι σε πιθανές απειλές.

Πλάνα & Τιμές

Υπολογίστε εκ των προτέρων το κόστος των υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας.

Κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως του μεγέθους ή της φύσης της, έχει τη δυνατότητα να επωφεληθεί από τα πακέτα που προσφέρει η Logisek.

Image link
Εξερευνήστε τις υπηρεσίες ασφαλείας της Logisek
Logisek conducting web application penetration testing assessments.Logisek conducting system and network penetration testing assessments.Logisek Conducting Social EngineeringLogisek Source code security auditsLogisek conducting IoT penetration testing

Εξερευνήστε τις υπηρεσίες ασφαλείας της Logisek

Logisek conducting web application penetration testing assessments.Logisek conducting system and network penetration testing assessments.Logisek Conducting Social EngineeringLogisek Source code security auditsLogisek conducting IoT penetration testing