ΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΙΣ ΕΞΥΠΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ

Υπηρεσίες Παρείσδυσης IοT Συστημάτων

Οι υπηρεσίες ελέγχου παρείσδυσης σε συστήματα ΙοΤ εντοπίζουν ευπάθειες ασφαλείας
οι οποίες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες και μπορούν να καταστήσουν συστήματα όπως ΑΤΜ,
οχήματα εξοπλισμένα με έξυπνες τεχνολογίες, ιατρικό εξοπλισμό, βιομηχανικά τεχνολογικά
συστήματα και άλλες έξυπνες λύσεις της επιχείρησής σας, ευάλωτα σε απειλές.

0K

Ευπάθειες ασφάλειας που αποκαλύπτονται ανά μήνα

0K

Παγκόσμιες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο ανά έτος

0K

Ευρωπαϊκές Κυβερνοεπιθέσεις ανά έτος

0Μ

Παγκόσμιο μέσο συνολικό κόστος μιας παραβίασης δεδομένων ανά έτος
Ανακαλύψτε και αντιμετωπίστε οποιαδήποτε ευπάθεια των IoT συστημάτων σας με τις υπηρεσίες δοκιμών παρείσδυσης της Logisek

Από τα έξυπνα οχήματα, τα έξυπνα οικιακά συστήματα, έως τις βιομηχανικές εφαρμογές και πολλά άλλα, αναμένεται πως τα IoT θα εκτοξευθούν στις 25 δισεκατομμύρια συσκευές μέχρι το 2030.

 

Λαμβάνοντας υπόψη την εκρηκτική αύξηση στη χρήση IoT συστημάτων τα τελευταία χρόνια - καθώς και τις προβλέψεις για μελλοντική ανάπτυξη - η σημασία των δοκιμών παρείσδυσης για IoT συστήματα έχει καταστεί απαραίτητη για επιχειρήσεις που επιδιώκουν να αποτιμήσουν, να κατανοήσουν και να ενισχύσουν τις ασφαλείς πρακτικές τους.

 

Τα συστήματα IoT συχνά αποτελούν στόχους για κυβερνο-επιθέσεις, καθώς είναι πιθανό να τα εκμεταλλευτούν για την πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες ή για τον έλεγχο των πληροφοριακών συστημάτων σας. Οι υπηρεσίες μας είναι σχεδιασμένες για να σας υποστηρίξουν στην ανίχνευση και την αντιμετώπιση τυχόν ευπαθειών στις συσκευές σας.

Τι είναι η δοκιμή παρείσδυσης IoT συστημάτων

Οι δοκιμές παρείσδυσης σε συστήματα IoT αποτελούν μια διαδικασία που επικεντρώνεται στην αξιολόγηση της ασφάλειας των έξυπνων συσκευών, προκειμένου να εντοπίσει δυνητικές απειλές και ευπάθειες, τόσο στην πτυχή του υλικού όσο και του λογισμικού, με τελικό σκοπό την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, μετατροπή δεδομένων, κλοπή πληροφοριών ή άλλου τύπου κυβερνοεπιθέσεις.

Στη σύγχρονη εποχή, η τεχνολογία που χρησιμοποιούν οι καταναλωτές στην καθημερινότητά τους είναι ολοένα και πιο προηγμένη - ΑΤΜs, οχήματα, ιατρικές συσκευές, βιομηχανικές εφαρμογές, ηλεκτρονικές κλειδαριές, έξυπνοι καθρέφτες, ψυγεία, ηχεία, έξυπνα ρολόγια, θερμοστάτες, εκτυπωτές, κάμερες ασφαλείας και πολλά άλλα. Οι IoT συσκευές διευκολύνουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων και την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, αλλά πόσο ασφαλής είναι αυτή η τεχνολογία;

Δυστυχώς, σε πολλές περιπτώσεις, η ασφάλεια των IoT συστημάτων είναι κάτι που δεν λαμβάνεται υπόψη ή διαπιστώνεται ότι οι επιχειρήσεις δεν είναι πλήρως ενήμερες σχετικά με τους κινδύνους που μπορεί να ενέχουν αυτές οι συσκευές. Τα IoT συστήματα είναι εξίσου ευάλωτα σε επιθέσεις όπως οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό σύστημα, και ως εκ τούτου, πρέπει να υπόκεινται σε διαρκείς ελέγχους και να συμμορφώνονται με τα πρότυπα ασφάλειας.

Image link

Τι να περιμένετε απο τις υπηρεσίες δοκιμών παρείσδυσης IoT της Logisek

Η Logisek υπερβαίνει κατά πολύ την μεθοδολογία του OWASP Top 10 όσον αφορά την εντοπισμό και την εκμετάλλευση ευπαθειών κατά τη διεξαγωγή δοκιμών παρείσδυσης σε IoT συσκευές.

Αναζητούμε ευπάθειες που είτε δεν είναι ευρέως γνωστές ακόμη, είτε βρίσκουμε καινούργιες. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών μας, διερευνούμε ενδελεχώς το σύνολο του οικοσυστήματος των IoT συσκευών, από τις φυσικές πτυχές της συσκευής και τα χαρακτηριστικά του υλικού, έως τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί και αλληλεπιδρά με τον τελικό χρήστη.

Παρακάτω είναι μερικά παραδείγματα από τους τομείς που εξετάζουμε:

 • Internal communication protocols like UART, I2C, SPI, and more
 • Open ports
 • JTAG debugging
 • Retrieve and examine firmware from EEPROM or FLASH memory
 • Tamper testing
 • Binary analysis
 • Reverse engineering
 • Analyzing file system
 • Examine key and certificates
 • Firmware modification
 • The exploitation of communication protocols such as BLE, Zigbee, LoRA, 6LoWPAN
 • Sniffing radio packets
 • Jamming attacks
 • Modifying and replaying packets
 • Web dashboards (XSS, IDOR, Injections, etc.)
 • Source code review for .apk and .ipa files
 • Application reversing
 • Hardcoded API keys
 • Cloud credentials like MQTT, CoAP, AWS, and more
ΟΦΕΛΗ
Image link
Ασφάλεια των συσκευών IoT
Image link
Ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας
Image link
Μείωση λειτουργικού κόστους
Image link
Προστασία των δεδομένων

Η προσέγγιση μας για τις δοκιμές παρείσδυσης IoT συσκευών

Στην Logisek, διαθέτουμε έμπειρη ομάδα από πιστοποιημένους συμβούλους ασφάλειας με εξειδίκευση στις δοκιμές παρείσδυσης IoT συστημάτων. Οι μηχανικοί μας συνεργάζονται στενά με την ομάδα της επιχείρησής σας με σκοπό να καθορίσουν το πεδίο εφαρμογής που αφορά τους ελέγχους ασφαλείας των έξυπνων συσκευών σας.

Οι προϋποθέσεις για τις δοκιμές παρείσδυσης διαφέρουν από προϊόν σε προϊόν.

Η εξειδίκευση των συμβούλων μας στις δοκιμές παρείσδυσης εξασφαλίζει ότι τίποτα δεν παραβλέπεται και ότι τα πιο σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας τηρούνται, με σκοπό την προστασία των δεδομένων και των πόρων της επιχείρησής σας.

Κατά τη φάση της χαρτογράφησης, η Logisek, με την εφαρμογή ειδικών εργαλείων, δραστηριοποιείται εντατικά στη συλλογή πληροφοριών με στόχο τον εντοπισμό ολόκληρου του φάσματος των πιθανών σημείων επίθεσης που ένας κυβερνο-εγκληματίας θα μπορούσε να αξιοποιήσει.

Εντείνουμε τις προσπάθειες μας στη συγκέντρωση όλων των κρίσιμων πληροφοριών, εξισορροπώντας ανάμεσα στην παθητική και την ενεργητική συλλογή δεδομένων. Αυτό μας επιτρέπει να προετοιμαστούμε αποτελεσματικά για την επόμενη φάση, η οποία καλύπτει την πτυχή των επιθετικών δράσεων και της εκμετάλλευσης των ευπαθειών που εντοπίστηκαν.

Μετά την ανίχνευση των ευπαθών σημείων, η Logisek, αξιοποιώντας στο έπακρο το σύνολο των πληροφοριών που έχουν αποκαλυφθεί κατά τη διάρκεια των προηγούμενων σταδίων, εφαρμόζει μία συνδυαστική προσέγγιση αυτοματοποιημένων και χειροκίνητων δοκιμών παρείσδυσης, με σκοπό την εκμετάλλευση των τρωτών σημείων που εντοπίζονται στις IoT συσκευές της επιχείρησής σας.

Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία και είμαστε προσεκτικοί ώστε να διασφαλίσουμε την προστασία των δεδομένων, καθώς επίσης και να αποφευχθεί οποιαδήποτε διακοπή στις παραγωγικές λειτουργίες των IoT συστημάτων σας.

Συντάσσουμε μια περιεκτική και λεπτομερή γραπτή αναφορά, η οποία δεν περιορίζεται απλώς στην καταγραφή των ευάλωτων περιοχών που ανακαλύψαμε κατά τη διάρκεια των ελέγχων αλλά περιλαμβάνει επίσης μια ευρεία ανάλυση που περιγράφει τη φύση των κινδύνων, την πιθανή επίπτωση τους στην επιχείρησή σας, καθώς και συγκεκριμένες και πρακτικές συστάσεις για το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν και να μειωθούν αποτελεσματικά.

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη διατύπωση των συστάσεων μας με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κατανοητές, εφαρμόσιμες και να συμβάλλουν στην κατασκευή μιας ισχυρότερης και πιο ασφαλούς υποδομής για την επιχείρησή σας. Στόχος μας είναι να εξοπλίσουμε την ομάδα σας με τις απαραίτητες γνώσεις και εργαλεία, ώστε να μπορείτε να λάβετε προληπτικά μέτρα και να αντιδράτε με στρατηγικό τρόπο σε οποιαδήποτε απειλή ασφάλειας.

Στο πλαίσιο των των δοκιμών παρείσδυσης που πραγματοποιεί η BeProactive, θεωρούμε ιδιαίτερης σημασίας την εκτέλεση δοκιμών αποκατάστασης, τις οποίες θεωρούμε εξίσου ουσιαστική σημασίας με την διαδικασία εκτέλεσης των δοκιμών παρείσδυση. Αυτές οι δοκιμές διεξάγονται μετά την εκτέλεση των διορθωτικών ενεργειών από την ομάδα σας για την αντιμετώπιση των εντοπισθέντων ευπαθειών, και στοχεύουν στην επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας και της ορθότητας των μέτρων που έχουν ληφθεί.

Τονίζουμε τη σημασία του επαναληπτικού ελέγχου, καθώς συμβάλλει ουσιαστικά στην επιβεβαίωση ότι οι αλλαγές που έχουν γίνει από την ομάδα σας είναι επαρκείς και επέφεραν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Επιπλέον, η διαδικασία του επανελέγχου και της αποκατάστασης παρέχει τις απαραίτητες αποδείξεις της μείωσης ή της εξουδετέρωσης των κινδύνων, ενισχύοντας τη θέση σας απέναντι σε οργανισμούς πιστοποίησης και πελατών, καθώς δείχνετε τη δέσμευση έναντι στα υψηλά πρότυπα ασφάλειας.

Με την ολοκλήρωση των δοκιμών αποκατάστασης, σας παρέχουμε μια ενημερωμένη αναφορά, η οποία αντανακλά στην πλέον τρέχουσα κατάσταση της ασφάλειας και την αξιολόγηση των ενεργειών που έχουν ληφθεί.

Image link
Αναφορά

Τελικό Παραδοτέο

Στην Logisek, αποτελεί προτεραιότητά μας να συγκεντρώσουμε ενδελεχώς όλες τις πληροφορίες που αφορούν τα ευρήματα από τις αξιολογήσεις ασφαλείας που διεξήγαμε. Οι αναφορές μας περιλαμβάνουν λεπτομερείς περιγραφές των τεχνικών ευρημάτων, αναλύσεις των σχετικών κινδύνων, καθοδηγήσεις και συστάσεις, καθώς επίσης και βήμα-προς-βήμα οδηγίες για την αναπαραγωγή των εντοπισθέντων ευπαθειών. Προτού παραδώσουμε κάθε αναφορά, αυτή υπόκειται σε μια αυστηρή διαδικασία ελέγχου ποιότητας (QA), προκειμένου να διασφαλίσουμε την ακρίβεια, την πληρότητα και την αξιοπιστία των πληροφοριών που περιλαμβάνει. Συγκεκριμένα, οι αναφορές μας καταρτίζονται με τις εξής ενότητες:
Περίληψη των κυριότερων σημείων
Επισκόπηση τρωτών σημείων
Πίνακας περιεχομένων
Εισαγωγή
Μεθοδολογία Αξιολόγησης
Στοιχεία αξιολόγησης κινδύνου
Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν
Αναλυτική καταγραφή των ευρημάτων
Παραρτήματα
Image link
Ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις δοκιμές παρείσδυσης ΙοΤ συστημάτων

Οι πιο κοινές ευπάθειες που εντοπίζουμε σε συστήματα IoT είναι οι ακόλουθες:

Ανεπαρκής ασφάλεια κωδικών πρόσβασης: Πολλές συσκευές IoT έρχονται με προεπιλεγμένους κωδικούς πρόσβασης που οι χρήστες συχνά παραμελούν να αλλάξουν, κάνοντάς τις εύκολο στόχο για κυβερνο-επιθέσεις.

Έλλειψη κρυπτογράφησης: Χωρίς κατάλληλη κρυπτογράφηση, τα δεδομένα που μεταφέρονται από τις συσκευές IoT μπορούν να παρακολουθηθούν εύκολα και να ta εκμεταλλευτούν κακόβουλοι παράγοντες.

Ενημέρωση λογισμικού: Όπως οι υπολογιστές, οι διακομιστές, οι δικτυακές συσκευές, και άλλα συστήματα, έτσι και οι συσκευές IoT λειτουργούν με λογισμικό που πρέπει να ενημερώνεται/αναβαθμίζεται τακτικά. Πολλές συσκευές δεν λαμβάνουν τις απαραίτητες ενημερώσεις και διορθώσεις, κάνοντάς τις ευάλωτες σε ευρέως γνωστές ευπάθειες.

Ανεπαρκής προστασία της ιδιωτικότητας: Οι συσκευές IoT συχνά συλλέγουν μεγάλο όγκο δεδομένων, και αν δεν διαθέτουν ισχυρή προστασία, αυτά τα δεδομένα μπορούν να προσπελαστούν και να χρησιμοποιηθούν με κακόβουλο τρόπο.

Αδύναμη δικτυακή ασφάλεια: Οι συσκευές IoT συνήθως συνδέονται σε οικιακά ή επιχειρησιακά δίκτυα. Εάν αυτά τα δίκτυα δεν είναι ασφαλή, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημείου εισόδου για τους κυβερνο-εγκληματίες με σκοπό να αποκτήσουν πρόσβαση όχι μόνο στις συσκευές IoT, αλλά και σε άλλες συνδεδεμένες συσκευές με αποτέλεσμα να τεθεί σε κίνδυνο όλη η πληροφοριακή υποδομή.

Φυσική παραβίαση: Αντίθετα με τους υπολογιστές, τους διακομιστές, τις δικτυακές συσκευές, και άλλα συστήματα, οι συσκευές IoT συχνά βρίσκονται σε εύκολα προσβάσιμες τοποθεσίες και μπορούν να υποστούν φυσική παραβίαση.

Μη ασφαλείς διεπαφές API: Πολλές συσκευές IoT επικοινωνούν με διακομιστές χρησιμοποιώντας διεπαφές API. Εάν αυτές οι διεπαφές δεν είναι προστατευμένες σωστά, μπορεί κάποιος κυβερνο-εγκληματίας να τις εκμεταλλευτεί με σκοπό να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στη συσκευή ή στα δεδομένα που περιέχει.

Μη ασφαλείς web εφαρμογές: Ορισμένες συσκευές IoT διαθέτουν ενσωματωμένες web διεπαφές για ευκολία στη διαχείριση και διαμόρφωση τους. Ωστόσο, εάν αυτές δεν προστατεύονται επαρκώς, μπορούν να αποτελέσουν σημείο εισόδου για τους επιτιθέμενους.

Μη ασφαλείς mobile εφαρμογές: Πολλές συσκευές IoT συνοδεύονται από mobile εφαρμογές για ευκολία των χρηστών. Εάν αυτές οι εφαρμογές δεν έχουν αναπτυχθεί με γνώμονα την ασφάλεια, μπορούν να παρουσιάζουν ευπάθειες που μπορούν να αποτελέσουν σημείο εισόδου για τους επιτιθέμενους.

Μη ασφαλείς διεπαφές cloud και δικτύου: Οι συσκευές IoT συχνά επικοινωνούν με το cloud ή άλλες συσκευές εντός κάποιου δικτύου. Εάν οι διεπαφές αυτές είναι ανασφαλείς, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους επιτιθέμενους για να αποκτήσουν πρόσβαση στη συσκευή ή στο δίκτυο.

Έλλειψη ασφαλούς μηχανισμού ενημέρωσης: Οι συσκευές χωρίς ασφαλή, αυτόματο μηχανισμό ενημέρωσης μπορούν να παραμείνουν σε ανασφαλές κατάσταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα, εκθετοντας τις σε γνωστές ευπάθειες που έχουν ήδη επιλυθεί σε νεότερες εκδόσεις του λογισμικού.

Ευάλωτο firmware συσκευής: Το firmware που χρησιμοποιείται στις συσκευές IoT μπορεί επίσης να περιέχει ευπάθειες που μπορούν οι επιτιθέμενοι να εκμεταλλευτούν για να έχουν έλεγχο των συσκευών ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες.

Αυτές οι ευπάθειες, μεταξύ άλλων, υπογραμμίζουν την ανάγκη για ισχυρά μέτρα ασφαλείας, διεξοδικούς ελέγχους και τακτικές ενημερώσεις των συσκευών IoT προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα τους.

Τα εργαλεία που επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε κατά την διεξαγωγή της αξιολόγησης ασφαλείας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις χαρακτηριστικές ιδιότητες της IoT συσκευής που υπόκειται σε δοκιμές. Για παράδειγμα, η συσκευή IoT είναι εξοπλισμένη με ασύρματες, ενσύρματες ή Bluetooth συνδέσεις; Διαθέτει κάποια διεπαφή διαχείρισης;

Χρησιμοποιούμε μια πληθώρα εργαλείων προσαρμοσμένων στις συγκεκριμένες ανάγκες της κάθε περίπτωσης αξιολόγησης.

Μερικά από τα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Expliot – IoT Exploitation Framework
 • Routersploit – Exploitation Framework for Embedded Devices
 • IoTSecFuzz – Comprehensive Testing Tool for IoT Devices
 • HomePwn – Swiss Army Knife for Pentesting IoT Devices
 • killerbee – Zigbee Exploitation
 • HAL – Hardware Analyzer
 • FwAnalyzer – Firmware Analyzer
 • ISF – Industrial Security Exploitation Framework
 • PENIOT – Penetration Testing Tool for IoT
 • IDA Pro – Interactive Disassembler
 • GDB – GNU Project Debugger for Debugging C/C++
 • Ghidra – GNU Project Debugger Suite of Tools Designed by the NSA
 • BurpSuite – An Integrated Platform/Graphical Tool for Performing Security Testing of Web Applications

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποιοι από τους πελάτες μας επιθυμούν οι έλεγχοι να εστιαστούν σε συγκεκριμένους τομείς των IoT συστημάτων τους, οι οποίοι μας επιτρέπουν να πραγματοποιούμε τις δοκιμές εξ αποστάσεως.

Ωστόσο για τους περισσότερους ελέγχους κρίνεται απαραίτητο να έχουμε την συσκευή στα χέρια μας.

Η συχνότητα με την οποία πραγματοποιούνται οι σαρώσεις ευπαθειών εξαρτάται απο διάφορους παράγοντες, όπως είναι η φύση των πληροφοριακών συστημάτων, ο κλάδος της επιχείρησης, οι απαιτήσεις που έχουν τεθεί όσον αφορά την ασφάλεια, καθώς και οι μεταβολές που ενδέχεται να συμβαίνουν στο περιβάλλον στο οποίο λειτουργείτε.

Σαν γενικός κανόνας, δοκιμές παρείσδυσης IoT συστημάτων πρέπει να εκτελούνται τακτικά, συνήθως οι επιχειρήσεις αναθέτουν τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες ή ετήσιες υπηρεσίες δοκιμών παρείσδυσης ή μετά από οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στην υποδομή τους

Ωστόσο, η συχνότητα αυτή μπορεί να προσαρμοστεί βάσει των αναγκών και των προδιαγραφών που έχουν τεθεί από την επιχείρησή σας. Συμβουλευτείτε την ομάδα ασφαλείας της BeProactive και λάβετε υπόψη τις συστάσεις που παρέχουν οι ειδικοί για να καθορίσετε το πιο κατάλληλο πρόγραμμα δοκιμών παρείσδυσης, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Οι απειλές εξελίσσονται συνεχώς, επομένως μέσω των υπηρεσιών δοκιμών παρείσδυσης μπορεί μια επιχείρηση να επικυρώσει ότι η πληροφοριακή υποδομή της δεν είναι ευάλωτη σε γνωστές ευπάθειες την ημέρα της δοκιμής

Συνήθως, οι πελάτες μας προτιμούν να καθορίσουν μια λίστα με τα IoT συστήματα στα οποία επιθυμούν οι σύμβουλοί μας να επικεντρωθούν κατά τη διάρκεια των δοκιμών παρείσδυσης. Μόλις ο πελάτης έχει συγκεντρώσει τις απαραίτητες πληροφορίες, θα έρθει σε επαφή μαζί μας για να κανονίσουμε μια συνάντηση και να συζητήσουμε εκτενώς όλες τις λεπτομέρειες.

Σε περισσότερο εξειδικευμένες δοκιμές ασφαλείας, οι πελάτες ορίζουν ειδικούς στόχους που επιθυμούν να επιτευχθούν, ώστε να διαπιστωθεί εάν ένας κυβερνο-εγκληματίας θα μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση σε συγκεκριμένους πόρους.

Ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών δοκιμών παρείσδυσης, η εξειδικευμένη και πιστοποιημένη ομάδα μας έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζει τις δοκιμές ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας. Γνωρίζουμε ότι η αρχιτεκτονική και οι εφαρμογές διαφέρουν ανά πελάτη και δεν ταιριάζουν πάντα σε ένα τυποποιημένο μοντέλο, και κατανοούμε την ανάγκη για προσαρμοσμένες μεθοδολογίες δοκιμών για τη δημιουργία λύσης που θα είναι πιο αποτελεσματική για την επιχείρησή σας.

Οι σύμβουλοί μας είναι ικανοί να προσαρμόζουν τους ελέγχους τους στο ειδικό περιβάλλον των πελατών μας, ενώ διαθέτουν ευρεία γνώση σε ένα φάσμα εργαλείων, υπηρεσιών και στόχων.

Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση του ελέγχου παρείσδυσης των IoT συστημάτων από έναν σύμβουλο ασφαλείας της Logisek εξαρτάται από την έκταση της δοκιμής.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διάρκεια περιλαμβάνουν τον τύπο και την πολυπλοκότητα των ΙοΤ συστημάτων.

Το Common Vulnerability Scoring System (CVSS) είναι ένα δωρεάν, ανοιχτό βιομηχανικό πρότυπο που χρησιμοποιεί η Logisek, καθώς και πολλοί άλλοι οργανισμοί ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, για την αξιολόγηση και κοινοποίηση της σοβαρότητας και των χαρακτηριστικών των ευπαθειών. Η βαθμολογία CVSS κυμαίνεται από 0,0 έως 10,0, και η εθνική βάση δεδομένων ευπαθειών (NVD) καθορίζει τον τρόπο μέτρησης της βαθμολογίας του κινδύνου ανάλογα με τη σοβαρότητα των ευπαθειών. Οι βαθμολογίες CVSS v3.1 και οι αντίστοιχες βαθμολογίες κινδύνου είναι οι ακόλουθες:

CVSS Score
Severity Rating
0.0
None
0.1-3.9
 Χαμηλή σοβαρότητα(Low)
4.0-6.9
        Μεσαία σοβαρότητα(Medium)
7.0-8.9
Υψηλή σοβαρότητα(High)
9.0-10.0
             Πολύ υψηλή σοβαρότητα(Critical)

Η αξιολόγηση και ο καθορισμός των βαθμολογιών CVSS βασίζονται σε διάφορα χαρακτηριστικά των ευπαθειών, όπως η επίδραση, η εκμετάλλευση, η πληγείσα λειτουργία και η αυθεντικοποίηση.

Η Εθνική Βάση Δεδομένων Ευπαθειών (NVD) παρέχει μια ενημερωμένη βάση με όλες τις γνωστές ευπάθειες (CVEs), παρέχοντας τις αντίστοιχες βαθμολογίες και άλλες σχετικές πληροφορίες. Ο κατάλογος των CVE προέρχεται από την MITRE Corporation, η οποία είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ξεκίνησε την δημιουργία της βάσης CVE το 1999. Η MITRE παρέχει βασικές πληροφορίες για κάθε ευπάθεια και διασφαλίζει τον αυτόματο συγχρονισμό της βάσης της με την Εθνική Βάση Δεδομένων Ευπαθειών (NVD).

Η Logisek θα αναλάβει τη συγκέντρωση όλων των σχετικών πληροφοριών που αφορούν τα ευρήματα από τις αξιολογήσεις ασφαλείας. Η αναφορά αρχίζει με μια λεπτομερή εισαγωγή και μια κατανοητή παρουσίαση των θεμάτων που έχουν εντοπιστεί, επισημαίνοντας την γενική εικόνα του κινδύνου εντός του καθορισμένου πλαισίου.

Στην επόμενη φάση, η αναφορά διευκρινίζει την κρισιμότητα και την αξιολόγηση του κινδύνου που συνδέεται με κάθε ευπάθεια, βοηθώντας σας να κατανοήσετε με μεγαλύτερη σαφήνεια ποια θέματα χρήζουν προτεραιότητα στην επίλυσή τους.

Επιπλέον, η αναφορά αναλύει το πεδίο της αξιολόγησης, τις μεθοδολογίες που υιοθετήθηκαν κατά την διεξαγωγή των δοκιμών, και καταλήγει με μια εξονυχιστική ανάλυση όλων των ευρημάτων, παρουσιάζοντας για καθένα μια σύνοψη, τις επηρεαζόμενες περιοχές, τα βήματα αναπαραγωγής, καθώς και προτάσεις για την διόρθωση τους.

Πριν την τελική υποβολή της αναφοράς, διενεργείται μια αυστηρή διαδικασία ελέγχου ποιότητας, η οποία διασφαλίζει την ακρίβεια και την σωστή παρουσίαση της πληροφορίας (QA). Είναι προτιμότερο να ζητήσετε από τον πάροχο των δοκιμών παρείσδυσης ένα δείγμα της αναφοράς πριν αναθέσετε το έργο, ώστε να έχετε μια κατανοητή εικόνα του τι μπορείτε να αναμένετε. Εάν μια αναφορά είναι πλούσια σε τεχνικούς όρους και δύσκολη στην κατανόηση, τότε η χρησιμότητά της για εσάς ενδέχεται να είναι περιορισμένη.

Καθημερινά αναδύονται νέες ευπάθειες, ενώ οι κυβερνο-εγκληματίες αδιαλείπτως αναζητούν τρόπους να τις εκμεταλλευτούν.

Οι δοκιμές παρείσδυσης αποτελούν κρίσιμο στοιχείο, διότι ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση των ευάλωτων σημείων στα πληροφοριακά συστήματα αποτελεί μια ουσιαστική διαδικασία για την εξασφάλιση της ακεραιότητας της πληροφοριακής υποδομής της επιχείρησής σας.

Επιπλέον, προσφέρει επιβεβαίωση ότι τα υφιστάμενα μέτρα ασφαλείας και οι μηχανισμοί ελέγχου ασφαλείας έχουν ρυθμιστεί σύμφωνα με τις καλύτερες πρακτικές και ότι δεν υφίστανται γνωστές ευπάθειες σε αυτά.

Στην περίπτωση που ανακαλυφθούν ευάλωτα σημεία, αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν πριν προκύψει κάποια παραβίαση της ασφάλειας.

Μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών συνάπτεται συμφωνία εχεμύθειας (NDA) προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών. Περιορίζουμε στο ελάχιστο τη χρήση των δεδομένων σας, διασφαλίζοντας ότι αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό της παραγωγής μιας λεπτομερούς τεχνικής αναφοράς βασισμένης στα ανακαλυφθέντα ευρήματα.

Οι πληροφορίες των πελατών μας, που υπόκεινται σε επεξεργασία κατά τη διάρκεια των δοκιμών παρείσδυσης, αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένη τοποθεσία σε ένα ασφαλές περιβάλλον και διαγράφονται μόλις ολοκληρωθεί το έργο.

Για να λάβετε μια προσφορά σχετικά με τις υπηρεσίες δοκιμών παρείσδυσης IoT συστημάτων, θα πρέπει να συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο ώστε να διευκρινιστεί το πεδίο εφαρμογής. Η ομάδα της Logisek είναι στη διάθεση σας για να βοηθήσει κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, διασφαλίζοντας ότι όλες οι απαιτήσεις σας θα καλυφθούν πλήρως.

Στη Logisek, πιστεύουμε στην ενδυνάμωση της ομάδας σας με ευελιξία και έλεγχο επί των υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας. Γι' αυτόν τον λόγο, εισάγαμε το καινοτόμο σύστημα πίστωσης Charge Credit.

Γιατί να επιλέξετε το σύστημα πίστωσης Charge Credit;

Ενδυνάμωση και Έλεγχος: Εξοπλίστε την ομάδα σας με την ευελιξία να καθορίζει τη στιγμή και τον τρόπο διεξαγωγής των δοκιμών παρείσδυσης.

Απλοποιημένος Προϋπολογισμός: Τέλος στις συνεχής περίπλοκες προσφορές και τις οικονομικές αβεβαιότητες. Αποκτήστε μοναδες πίστωσης εκ των προτέρων και εφαρμόστε τες όπως και όποτε εσείς επιθυμείτε, καθιστώντας τον προϋπολογισμό απλό και προβλέψιμο.

Εξατομικευμένη Ασφάλεια: Η ομάδα σας γνωρίζει καλύτερα. Επιλέξτε τις υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας που ταιριάζουν στις ανάγκες σας, όταν τις χρειάζεστε. Το σύστημα της Logisek σας προσφέρει πλήρη ευελιξία καθώς προσαρμόζεται στις δικές σας απαιτήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Στην Logisek, αφιερωνόμαστε στο να στηρίζουμε τις επιχειρήσεις στην αντιμετώπιση των απειλών που παρουσιάζουν οι κυβερνο-εγκληματίες, διεξάγοντας ολοκληρωμένες προσομοιώσεις πραγματικών επιθέσεων υψηλού επιπέδου, μέσω της γκάμας προϊόντων, υπηρεσιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προσφέρουμε.

Χάρη στην εμπειρία μας, έχουμε τη δυνατότητα να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς σκέψης και τις τακτικές των κυβερνο-εγκληματιών, επιτρέποντάς μας να προετοιμάσουμε με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τους πελάτες μας για τις καθημερινές κυβερνο-απειλές που αντιμετωπίζουν.

Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι ειδικοί μας, πραγματοποιούν μια εξονυχιστική ανάλυση κάθε ευπάθειας που έχει ανιχνευθεί, διασφαλίζοντας πως έχετε μια περιεκτική εποπτεία των μέτρων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση και την επίλυση των εντοπισθέντων ζητημάτων.

Η Logisek ανιχνεύει ευπάθειες ασφαλείας στο δίκτυο, τα συστήματα και σε όλα τα επίπεδα που επιτρέπουν την επέκταση των δικαιωμάτων, τον έλεγχο δεδομένων και την πρόσβαση σε περιορισμένες λειτουργίες ή πληροφορίες.

Διενεργούμε εξαντλητικό έλεγχο και επαληθεύουμε όλες τις εκμεταλλεύσιμες ευπάθειες μέσω χειροκίνητης ανάλυσης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των δοκιμών παρείσδυσης, η Logisek προσφέρει καθοδήγηση για την επιδιόρθωση των αδυναμιών και την ενίσχυση της στρατηγικής ασφάλειας που αφορά την πληροφοριακή υποδομή της επιχείρησής σας.

Εξερευνήστε τις υπηρεσίες ασφαλείας της Logisek

Logisek conducting web application penetration testing assessments.Logisek conducting system and network penetration testing assessments.Logisek conducting Mobile application penetration testingsLogisek Conducting Social EngineeringLogisek Source code security audits